Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  110/R

Obchodné meno: 
Roľnícke družstvo Čereňany
  (od: 22.01.1993)
Sídlo: 
Prievidzská 26/25
Čereňany 972 46
  (od: 24.06.2014)
Čereňany 972 46
  (od: 22.01.1993 do: 23.06.2014)
IČO: 
31 578 772
  (od: 22.01.1993)
Deň zápisu: 
01.01.1993
  (od: 22.01.1993)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 22.01.1993)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba vykonávaná v katastrálnom území obce vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 22.01.1993)
lešenárske práce
  (od: 22.01.1993)
oprava a údržba poľnohosp. strojov
  (od: 22.01.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 22.01.1993)
obchod s tovarmi nevyž. zvl. povolenie
  (od: 22.01.1993)
práce ťažkými dopravnými mechanizmami
  (od: 22.01.1993)
služby poskytované poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami v rozsahu voľných živností
  (od: 20.10.2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 20.10.2003)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné, než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 20.10.2003)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 31.07.2020)
kovoobrábanie
  (od: 22.01.1993 do: 19.10.2003)
cestná verejná doprava tovaru (nákladná taxislužba)
  (od: 22.01.1993 do: 14.10.2016)
zámočnícko-montážne práce
  (od: 22.01.1993 do: 19.10.2003)
montáž, oprava, údržba el. zariadení do 1000 V a bleskozvodov
  (od: 22.01.1993 do: 19.10.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.12.1996)
predstavenstvo
  (od: 27.04.1995 do: 04.12.1996)
predstavenstvo
  (od: 22.01.1993 do: 26.04.1995)
Ing. Darina Chalmovianská - predseda
Športová 284/10
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 13.08.2011)
Ivan Žiško - podpredseda
Urbárska 714/6
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 20.04.2011
  (od: 28.03.2014)
Rudolf Stručka - člen predstavenstva
Severná 657/10
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 31.05.2013
  (od: 28.06.2013)
Ing. Vincent C i f r í k - člen
St. mesto 375
Prievidza
  (od: 22.01.1993 do: 26.04.1995)
Alojz G o č a - člen
439
Čereňany
  (od: 22.01.1993 do: 04.12.1996)
Alojz G o č a - člen
439
Čereňany
  (od: 05.12.1996 do: 27.07.1998)
Alojz Goča - člen
Prievidzská 543/26
Čereňany
  (od: 28.07.1998 do: 09.08.2018)
Alojz Goča - člen
Prievidzská 543/26
Čereňany
Skončenie funkcie: 25.05.2018
  (od: 10.08.2018 do: 09.08.2018)
Milan Hubač - člen
Pálenícka 490/2
Čereňany
  (od: 28.07.1998 do: 22.05.2006)
Milan Hubač - člen
Pálenícka 490/2
Čereňany
Skončenie funkcie: 07.04.2006
  (od: 23.05.2006 do: 22.05.2006)
Ing. Darina Chalmovianská - podpredseda
Športová 284/10
Čereňany
  (od: 28.07.1998 do: 12.08.2011)
Ing. Darina Chalmovianská - podpredseda
Športová 284/10
Čereňany
Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 13.08.2011 do: 12.08.2011)
Vojtech J a n i k o v i č - podpredseda
Obuvnícka 239
Oslany
  (od: 22.01.1993 do: 04.12.1996)
Vojtech J a n i k o v i č - podpredseda
Obuvnícka 239
Oslany
  (od: 05.12.1996 do: 27.07.1998)
Štefan Lieskovec - člen
Kamenná 5/7
Čereňany
  (od: 28.07.1998 do: 22.05.2006)
Štefan Lieskovec - člen
Kamenná 5/7
Čereňany
Skončenie funkcie: 07.04.2006
  (od: 23.05.2006 do: 22.05.2006)
Július M e š i n a - člen
403
Čereňany
  (od: 22.01.1993 do: 04.12.1996)
Július M e š i n a - člen
Kvetná 582/13
Čereňany
  (od: 05.12.1996 do: 27.06.2013)
Július M e š i n a - člen
Kvetná 582/13
Čereňany
Skončenie funkcie: 31.05.2013
  (od: 28.06.2013 do: 27.06.2013)
Ing. Ladislav Mašlonka - predseda
Garbiarska 18
Prievidza
  (od: 27.04.1995 do: 04.12.1996)
Ladislav Mašlonka - predseda
Garbiarska 18
Prievidza
Skončenie funkcie: 03.11.2010
  (od: 13.08.2011 do: 12.08.2011)
Ing. Ladislav Mašlonka - predseda
Garbiarska 18
Prievidza
  (od: 05.12.1996 do: 12.08.2011)
Mária Mikulová - člen
Domovina 466/8
Čereňany
  (od: 27.04.1995 do: 04.12.1996)
Mária Mikulová - člen
Domovina 466/8
Čereňany
  (od: 05.12.1996 do: 01.01.1998)
Ing. Magdaléna S í l e š o v á - člen
105
Pažiť
  (od: 22.01.1993 do: 26.04.1995)
Anton S l ú k a - člen
450
Čereňany
  (od: 22.01.1993 do: 04.12.1996)
Anton S l ú k a - člen
450
Čereňany
  (od: 05.12.1996 do: 27.07.1998)
Rudolf Strúčka
Severná 657/10
Čereňany
  (od: 20.06.1996 do: 27.07.1998)
Bohumila Ševčíková - člen
Pálenícká 490/2
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 07.04.2006
  (od: 23.05.2006 do: 09.08.2018)
Bohumila Ševčíková - člen
Pálenícká 490/2
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 07.04.2006 Skončenie funkcie: 25.05.2018
  (od: 10.08.2018 do: 09.08.2018)
Pavol Štálnik - člen
Žnatínska 167/21
Čereňany
  (od: 27.04.1995 do: 19.06.1996)
Ján Švajlenka
Uhlištná 249/1
Čereňany
  (od: 02.01.1998 do: 27.07.1998)
Ing. Štefan V a l t e r - predseda
I. Krasku 29
Prievidza
  (od: 22.01.1993 do: 26.04.1995)
Pavol V á ž a n - člen
267
Čereňany
  (od: 22.01.1993 do: 26.04.1995)
František V i n c ú r - člen
129
Čereňany
  (od: 22.01.1993 do: 04.12.1996)
František V i n c ú r - člen
129
Čereňany
  (od: 05.12.1996 do: 27.07.1998)
Ivan Ž i š k o - člen
427
Čereňany
  (od: 22.01.1993 do: 04.12.1996)
Ivan Ž i š k o - člen
Močiarna 535/28
Čereňany
  (od: 05.12.1996 do: 12.08.2011)
Ivan Ž i š k o - člen
Močiarna 535/28
Čereňany
Skončenie funkcie: 20.04.2011
  (od: 13.08.2011 do: 12.08.2011)
Anton Žiško - člen
Višňová 676/9
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 07.04.2006
  (od: 23.05.2006 do: 12.08.2011)
Anton Žiško - člen
Višňová 676/9
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 07.04.2006 Skončenie funkcie: 31.12.2009
  (od: 13.08.2011 do: 12.08.2011)
Ivan Žiško - podpredseda
Urbárska 714/6
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 20.04.2011
  (od: 13.08.2011 do: 12.06.2012)
Ivan Žiško - podpredseda
Urbárska 714/6
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 20.04.2011
  (od: 13.06.2012 do: 27.03.2014)
Konanie: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda alebo podpredseda. Ak je na právny úkon, ktorý robí predstavenstvopredpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva, z toho jeden musí byť predsedaalebo podpredseda.
  (od: 05.12.1996)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda alebo podpredseda, alebo ekonóm.
  (od: 27.04.1995 do: 04.12.1996)
Družstvo zastupuje predseda a zaň podpisuje predseda Ing. Štefan Valter alebo Ing. Magdaléna Sílešová.
  (od: 22.01.1993 do: 26.04.1995)
Kontrolná komisia: 
Ing. Vincent Cifrík - predseda
Dlhá 48/36
Prievidza
Vznik funkcie: 14.03.2003
  (od: 20.10.2003 do: 21.12.2004)
Ing. Vincent Cifrík - predseda
Dlhá 48/36
Prievidza
Vznik funkcie: 14.03.2003 Skončenie funkcie: 17.04.2004
  (od: 22.12.2004 do: 21.12.2004)
Rudolf Strúčka - člen
Severná 657/10
Čereňany
Vznik funkcie: 06.03.1998
  (od: 20.10.2003 do: 11.06.2007)
Rudolf Strúčka - člen
Severná 657/10
Čereňany
Vznik funkcie: 06.03.1998 Skončenie funkcie: 20.04.2007
  (od: 12.06.2007 do: 11.06.2007)
Vladimír Vrtiel - člen
Priehonská 84/2
Čereňany
Vznik funkcie: 01.01.1993
  (od: 20.10.2003 do: 21.12.2004)
Vladimír Vrtiel - člen
Priehonská 84/2
Čereňany
Vznik funkcie: 01.01.1993 Skončenie funkcie: 07.04.2004
  (od: 22.12.2004 do: 21.12.2004)
Terézia Krajčíková
Višňová 681/4
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 16.04.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 14.05.2008 do: 13.05.2008)
Ján Vrtiel
Balovská 105/37
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 16.04.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 14.05.2008 do: 13.05.2008)
Helena Mešinová
Kvetná 582/13
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 20.04.2007 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 14.05.2008 do: 13.05.2008)
Terézia Krajčíková
Višňová 681/4
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 16.04.2004
  (od: 22.12.2004 do: 13.05.2008)
Ján Vrtiel
Balovská 105/37
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 16.04.2004
  (od: 22.12.2004 do: 13.05.2008)
Helena Mešinová
Kvetná 582/13
Čereňany 972 46
Vznik funkcie: 20.04.2007
  (od: 12.06.2007 do: 13.05.2008)
Zapisované základné imanie: 
8 400 EUR
  (od: 31.07.2020)
9 600 EUR
  (od: 10.08.2018 do: 30.07.2020)
10 800 EUR
  (od: 15.10.2016 do: 09.08.2018)
11 400 EUR
  (od: 24.06.2014 do: 14.10.2016)
12 000 EUR
  (od: 28.06.2013 do: 23.06.2014)
15 600 EUR
  (od: 13.06.2012 do: 27.06.2013)
17 400 EUR
  (od: 13.08.2011 do: 12.06.2012)
24 600 EUR
  (od: 15.12.2009 do: 12.08.2011)
25 692,07 EUR
  (od: 07.10.2009 do: 14.12.2009)
774 000 Sk
  (od: 14.05.2008 do: 06.10.2009)
828 000 Sk
  (od: 12.06.2007 do: 13.05.2008)
990 000 Sk
  (od: 23.05.2006 do: 11.06.2007)
1 116 000 Sk
  (od: 30.04.2005 do: 22.05.2006)
1 170 000 Sk
  (od: 22.12.2004 do: 29.04.2005)
1 332 000 Sk
  (od: 20.10.2003 do: 21.12.2004)
1 494 000 Sk
  (od: 19.06.2001 do: 19.10.2003)
1 692 000 Sk
  (od: 20.06.1996 do: 18.06.2001)
3 060 000 Sk
  (od: 22.01.1993 do: 19.06.1996)
Základný členský vklad: 
600 EUR
  (od: 15.12.2009)
20 000 Sk
  (od: 22.01.1993 do: 19.06.1996)
18 000 Sk
  (od: 20.06.1996 do: 06.10.2009)
597,49 EUR
  (od: 07.10.2009 do: 14.12.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Členská schôdza konaná dňa 29.3.1995 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 336
  (od: 27.04.1995)
Členská schôdza, konaná dňa 22.3.1996 a 14.6.1996, schválila zmenu stanov družstva. Stary spis: Dr 336
  (od: 20.06.1996)
Členská schôdza konaná dňa 07.03.1997 schválila zmenu stanov družstva.
  (od: 02.01.1998)
Členská schôdza, konaná dňa 6.3.l998 schválila zmenu stanov družstva - Dodatok č.l/98 k stanovám družstva.
  (od: 28.07.1998)
Členská schôdza konaná dňa 05.03.1999 schválila zmenu Stanov družstva - Dodatok č. 1/99 k stanovám družstva.
  (od: 25.10.1999)
Výročná členská schôdza dňa 16.3.2001 schválila zníženie zapisovaného základného imania (zníženie počtu členov), dodatok č. 1/2001 k stanovám.
  (od: 19.06.2001)
Výročná členská schôdza dňa 14.03.2003 schválila nové znenie stanov a zvolila predsedu kontrolnej komisie.
  (od: 20.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2022
Dátum výpisu:  03.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)