Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  120/R

Business name: 
OMERS družstvo výroby a služieb
  (from: 09/22/1993)
Registered seat: 
Sládkovičova 887/1
Považská Bystrica 017 01
  (from: 04/06/1995)
Kukučínova 207
Považská Bystrica 017 01
  (from: 09/22/1993 until: 04/05/1995)
Identification number (IČO): 
31 592 406
  (from: 09/22/1993)
Date of entry: 
09/22/1993
  (from: 09/22/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/22/1993)
Objects of the company: 
revízie tlakových nádob
  (from: 09/22/1993)
revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 09/22/1993)
revízie a tlakové skúšky parných kotlov
  (from: 09/22/1993)
revízie zdvíhacích zariadení
  (from: 09/22/1993)
montáž, oprava, údržba el. zariadení a bleskozvodov
  (from: 09/22/1993)
montáž vzduchotechnických zariadení
  (from: 09/22/1993)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 09/22/1993)
obchodná činnosť s tovarom okrem viazaného a koncesovaného
  (from: 09/22/1993)
opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
  (from: 09/22/1993)
školenie v oblasti technických zariadení a OBP a organizovanie rekvalifikačných kurzov
  (from: 09/22/1993)
výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 09/22/1993)
revíze plynových zariadení
  (from: 09/22/1993)
montáž tesnenia okien a dverí
  (from: 09/02/1997)
zámočnícke práce
  (from: 09/02/1997)
zemné práce
  (from: 09/02/1997)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva /neremeselná/
  (from: 09/02/1997)
montáž a opravy plynových zariadení
  (from: 09/02/1997)
výroba, montáž a opravy motorových vozidiel
  (from: 09/02/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/22/1993)
Ing. Pavel Grác - predseda
SNP 1484/143
Považská Bystrica
From: 06/24/2002
  (from: 11/27/2002)
Jozef Martinka - podpredseda
92
Podvažie
From: 06/24/2002
  (from: 11/27/2002)
Vladimír Cigánik - Predseda
Zákvašov 1518/52-5
Považská Bystrica
  (from: 09/22/1993 until: 11/26/2002)
Ing. Pavol Grác - Podpredseda
SNP 1484/143
Považská Bystrica
  (from: 09/22/1993 until: 11/26/2002)
Acting: 
Družstvo navonok zastupuje a zaň podpisuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 09/22/1993)
Registered capital: 
1 661,35564 EUR
  (from: 12/24/2009)
50 050 Sk
  (from: 09/22/1993 until: 12/23/2009)
Basic member contribution: 
237,33652 EUR
  (from: 12/24/2009)
7 150 Sk
  (from: 09/22/1993 until: 12/23/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia zakladajúcej členskej schôdze konanej dňa 05. 04. 1993, schválením stanov v zmysle § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/22/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 24.2.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Dr 461
  (from: 04/06/1995)
Členská schôdza dňa 19.05.1995 prijala dodatok k stanovám družstva.
  (from: 09/02/1997)
Členská schôzda dňa 24.6.2002 schválila zmenu v štatutárnom orgáne družstva.
  (from: 11/27/2002)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person