Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3322/N

Business name: 
V.I.Trade s.r.o.
  (from: 05/07/1993)
Registered seat: 
Novozámocká 102
Nitra 949 05
  (from: 08/25/1997)
Identification number (IČO): 
31 435 530
  (from: 05/07/1993)
Date of entry: 
05/07/1993
  (from: 05/07/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/07/1993)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2003)
opravy a montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody na studenú vodu, na teplú vodu a merače tepla a ich členy
  (from: 12/20/2019)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 12/20/2019)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/06/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/06/2021)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 01/06/2021)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 01/06/2021)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 01/06/2021)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 01/06/2021)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 01/06/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/06/2021)
vodoinštalačné a kúrenárske práce
  (from: 01/06/2021)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 03/29/2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 03/29/2022)
Partners: 
STEFE SK, a.s. IČO: 31 630 278
Na Troskách 26
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 02/11/2022)
Contribution of each member: 
STEFE SK, a.s.
Amount of investment: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 EUR
  (from: 02/11/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/07/2019)
Ing. Juraj Bronček
Partizánska cesta 1637/22
Banská Bystrica 974 01
From: 04/25/2019
  (from: 05/07/2019)
Fabian Grimme , BSc.
residence in the Slovak Republic :
Dolná 137/4
Banská Bystrica 974 01
From: 02/01/2022
  (from: 07/29/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zaväzujú a v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 05/07/2019)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 12/15/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.1.1993 v zmysle §57 ods.1 zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9373
  (from: 05/07/1993)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 25.07.1997.
  (from: 08/25/1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 20.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..
  (from: 10/26/1998)
Dodatok zo dňa 2.7.1999 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 8.9.1999 k spoločenskej zmluve (zosúladenie ustanovení spoločenskej zmluvy so zák. č. 127/99 Z.z.).
  (from: 09/23/1999)
Dodatok č. 5 zo dňa 18.8.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/05/2001)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 6 zo dňa 20.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 02/10/2003)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 7 zo dňa 23.01.2003.
  (from: 07/03/2003)
Dodatok č. 3 zo dňa 18.8.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/27/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Dňa 29.01.2007 bola uzavretá zmluva o predaji časti podniku medzi V.I.Trade s.r.o., IČO: 31 435 560 so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra a V.I.Techtrade, a.s., IČO: 36 684 961 so sídlom Novozámocká 102, 949 05.
  (from: 03/28/2007)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person