Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  121/R

Business name: 
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
  (from: 07/22/2004)
Registered seat: 
A. Hlinku I. 437
Prievidza 971 68
  (from: 07/22/2004)
Identification number (IČO): 
00 169 005
  (from: 11/25/1956)
Date of entry: 
11/25/1956
  (from: 11/25/1956)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/25/1956)
Objects of the company: 
aranžérske práce
  (from: 09/27/1993)
prenájom prevádzkových jednotiek
  (from: 09/27/1993)
reklamná a inzertná činnosť
  (from: 08/10/2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/08/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/08/2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 06/08/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/12/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/22/1996)
Mgr. Božena Borková - Member of the Board of Directors
Dubinky 668/37
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Ján Budovič - Member of the Board of Directors
Brusno 437
Chrenovec- Brusno 972 32
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Mgr. Zdenka Gamanová - Member of the Board of Directors
Banky 541
Diviaky nad Nitricou 972 25
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Antonín Cholasta - Vice-chairman of the Board of Directors
Majerníková 764/15
Handlová 972 51
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Janka Madajová - Chairman of the Board of Directors
Robotnícka 1210/6
Handlová 972 51
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Oľga Majerová - Member of the Board of Directors
Ulica J. Matúšku 763/24
Prievidza 971 01
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Stanislav Paulík - Member of the Board of Directors
Budovateľská 295/69
Nedožery - Brezany 972 12
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Anton Pavlíček - Vice-chairman of the Board of Directors
Stará cesta 471/55
Lazany 972 11
From: 04/28/2021
  (from: 06/08/2021)
Acting: 
Predseda alebo podpredseda predstavenstva družstva je oprávnený konať v mene družstva samostatne. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu alebo dvoch podpredsedov.
  (from: 10/22/1996)
Supervisory board: 
Ing. Jana Bušíková
Šulekova ulica 886/33
Prievidza 971 01
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Ján Čičmanec
397
Čavoj 972 27
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Anna Pittnerová
Košovská cesta 63/6
Prievidza 971 01
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Anna Soláriková
Budovateľská 242/16
Nedožery-Brezany 972 12
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Ing. Marta Paulíková
V.B. Nedožerského 179/85
Nedožery - Brezany 972 12
From: 04/28/2021
  (from: 05/18/2021)
Registered capital: 
100 000 EUR
  (from: 05/23/2009)
Basic member contribution: 
40 EUR fyzická osoba
  (from: 05/24/2018)
10 000 EUR minimálne právnická osoba a musí predstavovať sumu deliteľnú bez zvyšku základným členským vkladom fyzickej osoby
  (from: 05/23/2009)
Other legal facts: 
Valným zhromaždením, konanom dňa 25.ll.l956, prijatá bola fixsia -zlúčenia jednôt ľudových spotrebných družstiev v Nitrianskom Pravne, v Nitrianskom Rudne, v Jalovci, v Nedožeroch a v Koši, s týmto novoustanovením družstva tým spôsobom, že táto novoustanovená Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Prievidzi preberá všetky práva a povinnosti horeuvedených zlúčených družstiev, ktoré týmto zanikajú. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 9.3.l99l schválené boli nové stanovy v súlade so zák. č.l76/9O Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 464
  (from: 11/25/1956)
Na zhromaždení delegátov dňa 10.10.1992 boli schválené stanovy v súlade s ust. zák. číslo 513/91 Zb. a 42/92 Zb. ako aj zmeny čiastkové a prejednané dňa 30.3.1993. Nedeliteľný fond: 109.975.000,- Sk Stary spis: Dr 464
  (from: 09/27/1993)
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 22.04.1995 schválilo zmenu stanov družstva. Stary spis: Dr 464
  (from: 10/22/1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 18.04.1997 schválilo čiastkové zmeny stanov družstva.
  (from: 08/01/1997)
Zhromaždenie delegátov Jednoty, spotrebného družstva so sídlom Prievidza, A.Hlinku I. 459/20, konané dňa 16.04.1999 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 07/16/1999)
Zhromaždenie delegátov dňa 20.4.2001 schválilo zmenu stanov a orgánov.
  (from: 08/10/2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 19.04.2002 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 06/10/2004)
Zhromaždenie delegátov dňa 25. apríla 2003 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/15/2004)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person