Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  123/R

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Bolešov
  (od: 21.04.2016)
Poľnohospodárske družstvo Bolešov v reštrukturalizácii
  (od: 27.06.2015 do: 20.04.2016)
Poľnohospodárske družstvo Bolešov
  (od: 06.10.1950 do: 26.06.2015)
Sídlo: 
Bolešov 018 53
  (od: 06.10.1950)
IČO: 
00 200 018
  (od: 06.10.1950)
Deň zápisu: 
06.10.1950
  (od: 06.10.1950)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 06.10.1950)
Predmet činnosti: 
výroba mäsa a mäsových výrobkov - /mäsiarstvo a údenárstvo/
  (od: 30.08.1993)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (od: 30.08.1993)
maloobchod s potravinami, pochutinami, drogistickým tovarom
  (od: 30.08.1993)
zámočníctvo, zváračské práce
  (od: 30.08.1993)
kovoobrábanie
  (od: 30.08.1993)
výroba strojov a zariadení
  (od: 30.08.1993)
montáž technologických zariadení
  (od: 30.08.1993)
výroba betónových tvárnic
  (od: 30.08.1993)
vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb
  (od: 30.08.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 30.08.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 30.08.1993)
pohostinská, reštauračná činnosť a ubytovanie
  (od: 30.08.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 30.08.1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 05.01.1994)
závodné stravovanie
  (od: 06.05.1998)
výroba a predaj osív
  (od: 04.02.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 04.02.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 04.02.2002)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (od: 04.02.2002)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (od: 04.02.2002)
poskytovanie služieb pre agroturistiku /prevádzka zariadení slúžiacich k relaxácii a regenerácii, organizovanie turisticko - športových podujatí
  (od: 04.02.2002)
poľovníctvo
  (od: 09.12.2002)
rybárstvo
  (od: 09.12.2002)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu
  (od: 05.06.2010)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (od: 05.06.2010)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 05.06.2010)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (od: 05.06.2010)
produkcia, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev
  (od: 05.06.2010)
priamy predaj medu z vlastnej produkcie miestnym maloobchodným predajniam, ktoré priamo zásobujú konečných spotrebiteľov: Predajňa potravín PD Bolešov
  (od: 05.06.2010)
čistenie a zimná údržba komunikácií
  (od: 15.01.2014)
administratívne služby
  (od: 05.12.2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 05.12.2017)
vedenie účtovníctva
  (od: 05.12.2017)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 05.12.2017)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
výroba, spracovanie a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
výroba a predaj lesných výrobkov a rýb
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
obchodná činnosť v SRZ Gilianka - verejné stravovanie, ubytovanie a služby
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
ťažba štrkopiesku
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
výroba betónových tvárnic
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
kovovýroba (výroba strojov a zariadení na území ČSFR)
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
externá montáž technologických zariadaní
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
stavebná činnosť
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
dopravná činnosť
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
finačná činnosť, agrožíro (podnikové sporenie vedené formou bežných účtov)
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 06.05.1998 do: 08.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
predstavenstvo
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
Ing. Ján Vasko - Predseda predstavenstva
418
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021)
Ing. Dávid Vavrík - Člen predstavenstva
268
Poľný Kesov 951 15
Vznik funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021)
Peter Jágrik - Člen predstavenstva
Na REvíne 10493/29B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021)
Ladislav Bagin - člen
208
Bolešov
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Ladislav Bagín - člen
219
Bolešov
  (od: 06.05.1998 do: 17.06.1998)
Miroslav Barták - člen
Sedmerovce 24
Slavnica
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Mariana Bartáková - člen
Sedmerovce 9
Slavnica
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Mariana Bartáková - člen
Sedmerovce 9
Slavnica
  (od: 06.05.1998 do: 17.06.1998)
Ing. Pavol D a š k o - Podpredseda
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
Ing. Pavol Daško - Podpredseda
Pod hájom 958-16
Dubnica nad Váhom
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Ing. Pavol Daško - Podpredseda
Záhumnie 1123/9
Nemšová
  (od: 06.05.1998 do: 13.11.2007)
Ing. Pavol Daško - Podpredseda
Záhumnie 1123/9
Nemšová
Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Ing. Pavol Daško , CSc. - Predseda predstavenstva
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.11.2015)
Ing. Pavol Daško , CSc. - Predseda predstavenstva
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 25.11.2015)
Ing. Pavol Daško , CSc. - predseda predstavenstva
Záhumnie 9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 23.08.2017)
Ing. Pavol Daško , CSc. - predseda predstavenstva
Záhumnie 9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 08.10.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Ing. Pavol Daško, CSc. - podpredseda
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Ing. Pavol Daško, CSc. - podpredseda
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Ferdinand Galko - člen
159
Slavnica
  (od: 18.06.1998 do: 13.11.2007)
Ferdinand Galko - člen
159
Slavnica
Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Ferdinand Galko - člen
159
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Ferdinand Galko - člen
159
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Miloš Habšuda - člen predstavenstva
100A
Nemšová - Ľuborča 914 41
Vznik funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 23.08.2017)
Miloš Habšuda - člen predstavenstva
100A
Nemšová - Ľuborča 914 41
Vznik funkcie: 08.10.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Miloš Habšuda - Člen predstavenstva
1224/100A
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 16.07.2019)
Miloš Habšuda - Člen predstavenstva
1224/100A
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Miloš Habšuda - člen predstavenstva
Závadská 1224/100A
Nemšová - Ľuborča 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.11.2015)
Miloš Habšuda - člen predstavenstva
Závadská 1224/100A
Nemšová - Ľuborča 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 25.11.2015)
Mgr. Marián Haverlík - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 05.06.2014 do: 25.11.2015)
Mgr. Marián Haverlík - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 12.05.2014 Skončenie funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 25.11.2015)
Mgr. Marián Haverlík - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 23.08.2017)
Mgr. Marián Haverlík - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 08.10.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Mgr. Marián Haverlík - Člen predstavenstva
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 16.07.2019)
Mgr. Marián Haverlík - Člen predstavenstva
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Vladimír Hološko - člen
357
Bolešov
Skončenie funkcie: 18.10.2002
  (od: 18.06.1998 do: 08.12.2002)
Marian Hudcovský - člen
129
Slavnica
Skončenie funkcie: 18.10.2002
  (od: 18.06.1998 do: 08.12.2002)
Jaroslav Hudcovský - člen
99
Slavnica
Vznik funkcie: 18.10.2002
  (od: 09.12.2002 do: 13.11.2007)
Jaroslav Hudcovský - člen
99
Slavnica
Vznik funkcie: 18.10.2002 Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Jaroslav Hudcovský - člen
99
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Jaroslav Hudcovský - člen
99
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Jaroslav Hudcovský - Podpredseda predstavenstva
99
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 19.12.2018)
Jaroslav Hudcovský - Podpredseda predstavenstva
99
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 07.11.2018
  (od: 20.12.2018 do: 19.12.2018)
Jaroslav Hudcovský - podpredseda predstavenstva
99
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.11.2015)
Jaroslav Hudcovský - podpredseda predstavenstva
99
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 25.11.2015)
Jaroslav Hudcovský - podpredseda predstavenstva
99
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 23.08.2017)
Jaroslav Hudcovský - podpredseda predstavenstva
99
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 08.10.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Stanislav Jaroš - člen
J.Palu 24/47
Nemšová
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Ing. Maroš Kminiak - Člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 16.07.2019)
Ing. Maroš Kminiak - Člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Maroš Kminiak - člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 05.06.2014 do: 25.11.2015)
Ing. Maroš Kminiak - člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 12.05.2014 Skončenie funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 25.11.2015)
Ing. Maroš Kminiak - člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 23.08.2017)
Ing. Maroš Kminiak - člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 08.10.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Ing. Jozef Kopačka - člen
274
Bolešov
Vznik funkcie: 18.10.2002
  (od: 09.12.2002 do: 13.11.2007)
Ing. Jozef Kopačka - člen
274
Bolešov
Vznik funkcie: 18.10.2002 Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Ing. Jozef Kopačka - člen
68
Kameničany 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Ing. Jozef Kopačka - člen
68
Kameničany 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Ing. Jozef Kopačka - člen predstavenstva
68
Kameničany 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 04.06.2014)
Ing. Jozef Kopačka - člen predstavenstva
68
Kameničany 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 11.05.2014
  (od: 05.06.2014 do: 04.06.2014)
Ing. Rastislav Kopko - Člen predstavenstva
Janka Kráľa 1122/75
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 15.05.2018
  (od: 01.08.2018 do: 16.07.2019)
Ing. Rastislav Kopko - Člen predstavenstva
Janka Kráľa 1122/75
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 15.05.2018 Skončenie funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Augustín Kvasnica - člen
Závadská 8
Nemšová
Skončenie funkcie: 18.10.2002
  (od: 18.06.1998 do: 08.12.2002)
Anton Kvasnica - člen
152
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 18.03.2011)
Anton Kvasnica - člen
152
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 04.03.2011
  (od: 19.03.2011 do: 18.03.2011)
Anton Kvasnica - člen
Ozanova 152
Bolešov
  (od: 18.06.1998 do: 13.11.2007)
Anton Kvasnica - člen
Ozanova 152
Bolešov
Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Ľuboš Martišek - člen
274
Bolešov
  (od: 06.05.1998 do: 13.11.2007)
Ľuboš Martišek - člen
274
Bolešov
Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Ľuboš Martišek - člen
274
Bolešov 018 63
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Ľuboš Martišek - člen
274
Bolešov 018 63
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov
  (od: 06.05.1998 do: 17.06.1998)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
Sedmerovce 2
Slavnica
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov
Vznik funkcie: 18.10.2002
  (od: 09.12.2002 do: 13.11.2007)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov
Vznik funkcie: 18.10.2002 Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 18.03.2011)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 04.03.2011
  (od: 19.03.2011 do: 18.03.2011)
Anton Minárech - člen
445
Bolešov
Vznik funkcie: 18.10.2002
  (od: 09.12.2002 do: 13.11.2007)
Anton Minárech - člen
445
Bolešov
Vznik funkcie: 18.10.2002 Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Anton Minárech - člen
445
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Anton Minárech - člen
445
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Ing. Jozef Mlynarčík - Člen predstavenstva
Bazová 534/10
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 09.10.2017
  (od: 05.12.2017 do: 19.12.2018)
Ing. Jozef Mlynarčík - Člen predstavenstva
Bazová 534/10
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 09.10.2017 Skončenie funkcie: 13.11.2018
  (od: 20.12.2018 do: 19.12.2018)
Ing. Jozef Mlynarčík - Podpredseda predstavenstva
Bazová 534/10
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 13.11.2018
  (od: 20.12.2018 do: 16.07.2019)
Ing. Jozef Mlynarčík - Podpredseda predstavenstva
Bazová 534/10
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 13.11.2018 Skončenie funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Milan Nemec - člen
Jilemnického 1/45
Nová Dubnica
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Jozef Ondráš - člen
454
Bolešov
  (od: 06.05.1998 do: 17.06.1998)
Jozef P r e k o p - Predseda
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
Ing. Marián Pavlík - Podpredseda predstavenstva
121
Kvašov 020 62
Vznik funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.07.2021)
Ing. Marián Pavlík - Podpredseda predstavenstva
121
Kvašov 020 62
Vznik funkcie: 19.06.2019 Skončenie funkcie: 07.06.2021
  (od: 10.07.2021 do: 09.07.2021)
Jozef Petrík - člen
59
Kameničany
Vznik funkcie: 18.10.2002
  (od: 09.12.2002 do: 13.11.2007)
Jozef Petrík - člen
59
Kameničany
Vznik funkcie: 18.10.2002 Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Jozef Petrík - člen
59
Kameničany 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 18.11.2009)
Jozef Petrík - člen
59
Kameničany 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 23.10.2009
  (od: 19.11.2009 do: 18.11.2009)
Ing. Pavel Pipita - člen
Trenčianska 82/21
Nová Dubnica
  (od: 06.05.1998 do: 17.06.1998)
Ing. Pavol Pipita - člen
Fučíkova 21/14
Nová Dubnica
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Jozef Poliak - člen
275
Bolešov
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Jozef Poljak - člen
224
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 18.11.2009)
Jozef Poljak - člen
224
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 20.02.2009
  (od: 19.11.2009 do: 18.11.2009)
Jozef Poljak - člen
275
Bolešov
  (od: 06.05.1998 do: 13.11.2007)
Jozef Poljak - člen
275
Bolešov
Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Jozef Prekop - Predseda
Bohunice 180
Pruské
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Jozef Prekop - predseda
180
Bohunice 018 52
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 12.05.2009)
Jozef Prekop - predseda
180
Bohunice 018 52
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 13.05.2009 do: 25.10.2012)
Jozef Prekop - predseda
180
Bohunice 018 52
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Jozef Prekop - Predseda
Bohunice 180
Pruské
  (od: 06.05.1998 do: 13.11.2007)
Jozef Prekop - Predseda
Bohunice 180
Pruské
Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Anna Prnová - člen
46
Bolešov
  (od: 18.06.1998 do: 13.11.2007)
Anna Prnová - člen
46
Bolešov
Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Anna Prnová - člen
46
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Anna Prnová - člen
46
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Anton Rajníček - člen
Sedmerovce 10
Slavnica
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Anton Rajníček - člen
Sedmerovce 10
Slavnica
  (od: 06.05.1998 do: 17.06.1998)
Stanislav Rajníček - člen
102
Sedmerovec
Skončenie funkcie: 18.10.2002
  (od: 18.06.1998 do: 08.12.2002)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa
  (od: 06.05.1998 do: 13.11.2007)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa
Skončenie funkcie: 18.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 13.11.2007)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 18.11.2009)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 17.07.2009
  (od: 19.11.2009 do: 18.11.2009)
Miroslav Šlesar - člen
12
Slavnica
Skončenie funkcie: 18.10.2002
  (od: 18.06.1998 do: 08.12.2002)
Miroslav Taraba - člen
17
Slavnica
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Ing. Milan Trenčan - Člen predstavenstva
Za Soľnou 1064/11
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 31.07.2018)
Ing. Milan Trenčan - Člen predstavenstva
Za Soľnou 1064/11
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 19.04.2018
  (od: 01.08.2018 do: 31.07.2018)
Ing. Milan Trenčan - člen predstavenstva
Za Soľnou 1064/11
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.11.2015)
Ing. Milan Trenčan - člen predstavenstva
Za Soľnou 1064/11
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 25.11.2015)
Ing. Milan Trenčan - člen predstavenstva
Za Soľnou 11
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 08.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 23.08.2017)
Ing. Milan Trenčan - člen predstavenstva
Za Soľnou 11
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 08.10.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Mgr. Marek Uhlíř - Člen predstavenstva
Hagarova 11
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 16.07.2019)
Mgr. Marek Uhlíř - Člen predstavenstva
Hagarova 11
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Pavol Vajdík - člen
268
Bolešov
  (od: 06.05.1998 do: 17.06.1998)
Pavol Vajdok - člen
268
Bolešov
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Ing. Ján Vasko - Člen predstavenstva
418
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 13.11.2018
  (od: 20.12.2018 do: 16.07.2019)
Ing. Ján Vasko - Člen predstavenstva
418
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 13.11.2018 Skončenie funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Jozefína Vašková - člen
289
Bolešov
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
MgA. Vladimír Volečko - Člen predstavenstva
Nejedlého 3394/69
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 04.12.2017)
MgA. Vladimír Volečko - Člen predstavenstva
Nejedlého 3394/69
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 09.10.2017
  (od: 05.12.2017 do: 04.12.2017)
Ing. Pavol Daško , CSc. - Predseda predstavenstva
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 09.09.2021 do: 08.09.2021)
Ing. Ján Vasko - Člen predstavenstva
418
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 19.06.2019 Skončenie funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021 do: 08.09.2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Člen predstavenstva
Bazová 534/10
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 19.06.2019 Skončenie funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021 do: 08.09.2021)
Mgr. Marek Uhlíř - Podpredseda predstavenstva
Hagarova 11
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
Vznik funkcie: 19.06.2019 Skončenie funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021 do: 08.09.2021)
Ing. Dávid Vavrík - Podpredseda predstavenstva
268
Poľný Kesov 951 15
Vznik funkcie: 07.06.2021 Skončenie funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021 do: 08.09.2021)
Ing. Dávid Vavrík - Podpredseda predstavenstva
268
Poľný Kesov 951 15
Vznik funkcie: 07.06.2021
  (od: 10.07.2021 do: 08.09.2021)
Ing. Pavol Daško , CSc. - Predseda predstavenstva
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 08.09.2021)
Ing. Ján Vasko - Člen predstavenstva
418
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 08.09.2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Člen predstavenstva
Bazová 534/10
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 08.09.2021)
Mgr. Marek Uhlíř - Podpredseda predstavenstva
Hagarova 11
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
Vznik funkcie: 19.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 08.09.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok a listiny o právnych úkonoch podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (od: 09.09.2021)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo jeden z podpredsedov predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje spoločne predseda predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (od: 17.07.2019 do: 08.09.2021)
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstavenstva a Ing. Rastislava Kopka, alebo predsedu predstavenstva a Mgr. Mariána Haverlíka, alebo predsedu predstavenstva a Mgr. Mareka Uhlířa, alebo podpredsedu predstavenstva a Ing. Rastislava Kopka, alebo podpredsedu predstavenstva a Mgr. Mariána Haverlíka, alebo podpredsedu predstavenstva a Mgr. Mareka Uhlířa.
  (od: 01.08.2018 do: 16.07.2019)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 09.12.2002 do: 31.07.2018)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Akty finančnej povahy podpisuje aj ekonóm.
  (od: 06.05.1998 do: 08.12.2002)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Akty finančnej povahy podpisuje aj ekonóm.
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1998)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Jozef Mlynarčík
Bazová 534/10
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021)
Ing. Tomáš Keresztúri
J. G. Tajovského 1830/40
Dvory nad Žitavou 941 31
Vznik funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021)
Ing. Juraj Béreš
Vrbovská 24
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 12.07.2021
  (od: 09.09.2021)
Irena Jakúbková
272
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Irena Jakúbková
272
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Ing. Jaroslava Kadlečíková
170
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Ing. Jaroslava Kadlečíková
170
Slávnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Ing. Jaroslava Kadlečíková
Podhorie 170
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 23.08.2017)
Ing. Jaroslava Kadlečíková
Podhorie 170
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Ing. Jozef Kopačka
Kameničany 68
Kameničany 018 54
Vznik funkcie: 11.05.2014
  (od: 05.06.2014 do: 23.08.2017)
Ing. Jozef Kopačka
Kameničany 68
Kameničany 018 54
Vznik funkcie: 11.05.2014 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Pavol Kvasnica
Mládežnícka 467/4
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 23.08.2017)
Pavol Kvasnica
Mládežnícka 467/4
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Miroslav Rafaj
324
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007
  (od: 14.11.2007 do: 25.10.2012)
Miroslav Rafaj
324
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2007 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Miroslav Taraba
17
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 23.08.2017)
Miroslav Taraba
17
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 30.12.2015
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Pavol Vajdík
268
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 26.10.2012 do: 23.08.2017)
Pavol Vajdík
268
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 23.08.2017)
Ing. Anna Hlúšková
102
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 09.09.2021 do: 08.09.2021)
Ing. Anna Hlúšková
102
Bolešov 018 53
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 08.09.2021)
Milan Habšuda
107
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 09.09.2021 do: 08.09.2021)
Milan Habšuda
107
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 08.09.2021)
Mgr. Katarína Štíchová
47
Borčice 018 53
Vznik funkcie: 29.06.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2021
  (od: 09.09.2021 do: 08.09.2021)
Mgr. Katarína Štíchová
47
Borčice 018 53
Vznik funkcie: 29.06.2016
  (od: 24.08.2017 do: 08.09.2021)
Zapisované základné imanie: 
116 179 EUR
  (od: 13.05.2009)
3 500 000 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 12.05.2009)
Základný členský vklad: 
16,5 EUR
  (od: 24.08.2017)
3 000 Sk
  (od: 06.10.1950 do: 29.08.1993)
5 000 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 12.05.2009)
165,97 EUR
  (od: 13.05.2009 do: 23.08.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Výročná členská schôdza konaná dňa 8.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 485
  (od: 06.10.1950)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 23.10.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchodného zákona podľa zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 485
  (od: 30.08.1993)
Členská schôdza dňa 16.02.1996 schválila dodatok č.2 k stanovám družstva.
  (od: 06.05.1998)
Členská schôdza /notárska zápisnica N 514/97, NZ 534/97 zo dňa 18.10.1997/ rozhodla o zmenách v orgánoch družstva.
  (od: 18.06.1998)
Dodatok k stanovám schválený členskou schôdzou dňa 12.2.1999.
  (od: 26.03.1999)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 11.2.2000.
  (od: 09.03.2000)
Dodatok k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 16.2.2001.
  (od: 04.02.2002)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 18.10.2002 (notárska zápisnica N 444/02, Nz 468/02 zo dňa 24.10.2002).
  (od: 09.12.2002)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 23.5.2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2015-451 zo dňa 18.5.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Bolešov so sídlom 018 53 Bolešov, IČO 00 200 018 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.5.2015.
  (od: 21.04.2016)
Povolenie konania: 23.5.2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2015-451 zo dňa 18.5.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Bolešov so sídlom 018 53 Bolešov, IČO 00 200 018 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.5.2015.
  (od: 27.06.2015 do: 20.04.2016)
Reštrukturalizačný správca: 
Mgr. Ladislav Barát
Školská 3
Nitra 949 01
Značka: S1182
Vznik funkcie: 23.05.2015
  (od: 27.06.2015 do: 20.04.2016)
Mgr. Ladislav Barát
Školská 3
Nitra 949 01
Značka: S1182
Vznik funkcie: 23.05.2015 Skončenie funkcie: 15.12.2015
  (od: 21.04.2016 do: 20.04.2016)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 15.12.2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2015-1647 zo dňa 08.12.2015 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.12.2015. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca Mgr. Ladislav Barát so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu S1182.
  (od: 21.04.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  28.11.2023
Dátum výpisu:  29.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)