Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  123/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Bolešov
  (from: 04/21/2016)
Poľnohospodárske družstvo Bolešov v reštrukturalizácii
  (from: 06/27/2015 until: 04/20/2016)
Poľnohospodárske družstvo Bolešov
  (from: 10/06/1950 until: 06/26/2015)
Registered seat: 
Bolešov 018 53
  (from: 10/06/1950)
Identification number (IČO): 
00 200 018
  (from: 10/06/1950)
Date of entry: 
10/06/1950
  (from: 10/06/1950)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/06/1950)
Objects of the company: 
výroba mäsa a mäsových výrobkov - /mäsiarstvo a údenárstvo/
  (from: 08/30/1993)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (from: 08/30/1993)
maloobchod s potravinami, pochutinami, drogistickým tovarom
  (from: 08/30/1993)
zámočníctvo, zváračské práce
  (from: 08/30/1993)
kovoobrábanie
  (from: 08/30/1993)
výroba strojov a zariadení
  (from: 08/30/1993)
montáž technologických zariadení
  (from: 08/30/1993)
výroba betónových tvárnic
  (from: 08/30/1993)
vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb
  (from: 08/30/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/30/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/30/1993)
pohostinská, reštauračná činnosť a ubytovanie
  (from: 08/30/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/30/1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/05/1994)
závodné stravovanie
  (from: 05/06/1998)
výroba a predaj osív
  (from: 02/04/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2002)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 02/04/2002)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 02/04/2002)
poskytovanie služieb pre agroturistiku /prevádzka zariadení slúžiacich k relaxácii a regenerácii, organizovanie turisticko - športových podujatí
  (from: 02/04/2002)
poľovníctvo
  (from: 12/09/2002)
rybárstvo
  (from: 12/09/2002)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu
  (from: 06/05/2010)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 06/05/2010)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 06/05/2010)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 06/05/2010)
produkcia, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev
  (from: 06/05/2010)
priamy predaj medu z vlastnej produkcie miestnym maloobchodným predajniam, ktoré priamo zásobujú konečných spotrebiteľov: Predajňa potravín PD Bolešov
  (from: 06/05/2010)
čistenie a zimná údržba komunikácií
  (from: 01/15/2014)
administratívne služby
  (from: 12/05/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/05/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/05/2017)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 12/05/2017)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
výroba, spracovanie a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
výroba a predaj lesných výrobkov a rýb
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
obchodná činnosť v SRZ Gilianka - verejné stravovanie, ubytovanie a služby
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
ťažba štrkopiesku
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
výroba betónových tvárnic
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
kovovýroba (výroba strojov a zariadení na území ČSFR)
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
externá montáž technologických zariadaní
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
stavebná činnosť
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
dopravná činnosť
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
finačná činnosť, agrožíro (podnikové sporenie vedené formou bežných účtov)
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/09/2002)
Managing board
  (from: 05/06/1998 until: 12/08/2002)
Managing board
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Managing board
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
Ing. Ján Vasko - Chairman of the Board of Directors
418
Drietoma 913 03
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021)
Ing. Dávid Vavrík - Member of the Board of Directors
268
Poľný Kesov 951 15
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021)
Peter Jágrik - Member of the Board of Directors
Na REvíne 10493/29B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021)
Ladislav Bagin - člen
208
Bolešov
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Ladislav Bagín - člen
219
Bolešov
  (from: 05/06/1998 until: 06/17/1998)
Miroslav Barták - člen
Sedmerovce 24
Slavnica
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Mariana Bartáková - člen
Sedmerovce 9
Slavnica
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Mariana Bartáková - člen
Sedmerovce 9
Slavnica
  (from: 05/06/1998 until: 06/17/1998)
Ing. Pavol D a š k o - Podpredseda
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
Ing. Pavol Daško - Podpredseda
Pod hájom 958-16
Dubnica nad Váhom
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Ing. Pavol Daško - Podpredseda
Záhumnie 1123/9
Nemšová
  (from: 05/06/1998 until: 11/13/2007)
Ing. Pavol Daško - Podpredseda
Záhumnie 1123/9
Nemšová
Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Ing. Pavol Daško , CSc. - Chairman of the Board of Directors
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 09/08/2021)
Ing. Pavol Daško , CSc. - Chairman of the Board of Directors
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
From: 06/29/2016 Until: 06/29/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Ing. Pavol Daško , CSc. - Chairman of the Board of Directors
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 11/25/2015)
Ing. Pavol Daško , CSc. - Chairman of the Board of Directors
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
From: 10/19/2012 Until: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Pavol Daško , CSc. - predseda predstavenstva
Záhumnie 9
Nemšová 914 41
From: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 08/23/2017)
Ing. Pavol Daško , CSc. - predseda predstavenstva
Záhumnie 9
Nemšová 914 41
From: 10/08/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Ing. Pavol Daško, CSc. - podpredseda
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Ing. Pavol Daško, CSc. - podpredseda
Záhumnie 1123/9
Nemšová 914 41
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Ferdinand Galko - člen
159
Slavnica
  (from: 06/18/1998 until: 11/13/2007)
Ferdinand Galko - člen
159
Slavnica
Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Ferdinand Galko - člen
159
Slávnica 018 54
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Ferdinand Galko - člen
159
Slávnica 018 54
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Miloš Habšuda - člen predstavenstva
100A
Nemšová - Ľuborča 914 41
From: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 08/23/2017)
Miloš Habšuda - člen predstavenstva
100A
Nemšová - Ľuborča 914 41
From: 10/08/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Miloš Habšuda - Member of the Board of Directors
1224/100A
Nemšová 914 41
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 07/16/2019)
Miloš Habšuda - Member of the Board of Directors
1224/100A
Nemšová 914 41
From: 06/29/2016 Until: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Miloš Habšuda - člen predstavenstva
Závadská 1224/100A
Nemšová - Ľuborča 914 41
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 11/25/2015)
Miloš Habšuda - člen predstavenstva
Závadská 1224/100A
Nemšová - Ľuborča 914 41
From: 10/19/2012 Until: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Mgr. Marián Haverlík - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/12/2014
  (from: 06/05/2014 until: 11/25/2015)
Mgr. Marián Haverlík - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/12/2014 Until: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Mgr. Marián Haverlík - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 08/23/2017)
Mgr. Marián Haverlík - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/08/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Mgr. Marián Haverlík - Member of the Board of Directors
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 07/16/2019)
Mgr. Marián Haverlík - Member of the Board of Directors
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/29/2016 Until: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Vladimír Hološko - člen
357
Bolešov
Until: 10/18/2002
  (from: 06/18/1998 until: 12/08/2002)
Marian Hudcovský - člen
129
Slavnica
Until: 10/18/2002
  (from: 06/18/1998 until: 12/08/2002)
Jaroslav Hudcovský - člen
99
Slavnica
From: 10/18/2002
  (from: 12/09/2002 until: 11/13/2007)
Jaroslav Hudcovský - člen
99
Slavnica
From: 10/18/2002 Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Jaroslav Hudcovský - člen
99
Slávnica 018 54
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Jaroslav Hudcovský - člen
99
Slávnica 018 54
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Jaroslav Hudcovský - Vice-chairman of the Board of Directors
99
Slavnica 018 54
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 12/19/2018)
Jaroslav Hudcovský - Vice-chairman of the Board of Directors
99
Slavnica 018 54
From: 06/29/2016 Until: 11/07/2018
  (from: 12/20/2018 until: 12/19/2018)
Jaroslav Hudcovský - podpredseda predstavenstva
99
Slávnica 018 54
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 11/25/2015)
Jaroslav Hudcovský - podpredseda predstavenstva
99
Slávnica 018 54
From: 10/19/2012 Until: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Jaroslav Hudcovský - podpredseda predstavenstva
99
Slávnica 018 54
From: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 08/23/2017)
Jaroslav Hudcovský - podpredseda predstavenstva
99
Slávnica 018 54
From: 10/08/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Stanislav Jaroš - člen
J.Palu 24/47
Nemšová
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Ing. Maroš Kminiak - Member of the Board of Directors
480
Tužina 972 14
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 07/16/2019)
Ing. Maroš Kminiak - Member of the Board of Directors
480
Tužina 972 14
From: 06/29/2016 Until: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Ing. Maroš Kminiak - člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
From: 05/12/2014
  (from: 06/05/2014 until: 11/25/2015)
Ing. Maroš Kminiak - člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
From: 05/12/2014 Until: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Maroš Kminiak - člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
From: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 08/23/2017)
Ing. Maroš Kminiak - člen predstavenstva
480
Tužina 972 14
From: 10/08/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Ing. Jozef Kopačka - člen
274
Bolešov
From: 10/18/2002
  (from: 12/09/2002 until: 11/13/2007)
Ing. Jozef Kopačka - člen
274
Bolešov
From: 10/18/2002 Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Ing. Jozef Kopačka - člen
68
Kameničany 018 54
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Ing. Jozef Kopačka - člen
68
Kameničany 018 54
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Ing. Jozef Kopačka - člen predstavenstva
68
Kameničany 018 54
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 06/04/2014)
Ing. Jozef Kopačka - člen predstavenstva
68
Kameničany 018 54
From: 10/19/2012 Until: 05/11/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Rastislav Kopko - Member of the Board of Directors
Janka Kráľa 1122/75
Púchov 020 01
From: 05/15/2018
  (from: 08/01/2018 until: 07/16/2019)
Ing. Rastislav Kopko - Member of the Board of Directors
Janka Kráľa 1122/75
Púchov 020 01
From: 05/15/2018 Until: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Augustín Kvasnica - člen
Závadská 8
Nemšová
Until: 10/18/2002
  (from: 06/18/1998 until: 12/08/2002)
Anton Kvasnica - člen
152
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 03/18/2011)
Anton Kvasnica - člen
152
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007 Until: 03/04/2011
  (from: 03/19/2011 until: 03/18/2011)
Anton Kvasnica - člen
Ozanova 152
Bolešov
  (from: 06/18/1998 until: 11/13/2007)
Anton Kvasnica - člen
Ozanova 152
Bolešov
Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Ľuboš Martišek - člen
274
Bolešov
  (from: 05/06/1998 until: 11/13/2007)
Ľuboš Martišek - člen
274
Bolešov
Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Ľuboš Martišek - člen
274
Bolešov 018 63
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Ľuboš Martišek - člen
274
Bolešov 018 63
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov
  (from: 05/06/1998 until: 06/17/1998)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
Sedmerovce 2
Slavnica
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov
From: 10/18/2002
  (from: 12/09/2002 until: 11/13/2007)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov
From: 10/18/2002 Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 03/18/2011)
Ing. Ľubomír Mičuda - člen
201
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007 Until: 03/04/2011
  (from: 03/19/2011 until: 03/18/2011)
Anton Minárech - člen
445
Bolešov
From: 10/18/2002
  (from: 12/09/2002 until: 11/13/2007)
Anton Minárech - člen
445
Bolešov
From: 10/18/2002 Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Anton Minárech - člen
445
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Anton Minárech - člen
445
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Ing. Jozef Mlynarčík - Member of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 10/09/2017
  (from: 12/05/2017 until: 12/19/2018)
Ing. Jozef Mlynarčík - Member of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 10/09/2017 Until: 11/13/2018
  (from: 12/20/2018 until: 12/19/2018)
Ing. Jozef Mlynarčík - Member of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 09/08/2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Member of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 06/19/2019 Until: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Vice-chairman of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 11/13/2018
  (from: 12/20/2018 until: 07/16/2019)
Ing. Jozef Mlynarčík - Vice-chairman of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 11/13/2018 Until: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Milan Nemec - člen
Jilemnického 1/45
Nová Dubnica
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Jozef Ondráš - člen
454
Bolešov
  (from: 05/06/1998 until: 06/17/1998)
Jozef P r e k o p - Predseda
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
Ing. Marián Pavlík - Vice-chairman of the Board of Directors
121
Kvašov 020 62
From: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/09/2021)
Ing. Marián Pavlík - Vice-chairman of the Board of Directors
121
Kvašov 020 62
From: 06/19/2019 Until: 06/07/2021
  (from: 07/10/2021 until: 07/09/2021)
Jozef Petrík - člen
59
Kameničany
From: 10/18/2002
  (from: 12/09/2002 until: 11/13/2007)
Jozef Petrík - člen
59
Kameničany
From: 10/18/2002 Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Jozef Petrík - člen
59
Kameničany 018 54
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/18/2009)
Jozef Petrík - člen
59
Kameničany 018 54
From: 10/19/2007 Until: 10/23/2009
  (from: 11/19/2009 until: 11/18/2009)
Ing. Pavel Pipita - člen
Trenčianska 82/21
Nová Dubnica
  (from: 05/06/1998 until: 06/17/1998)
Ing. Pavol Pipita - člen
Fučíkova 21/14
Nová Dubnica
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Jozef Poliak - člen
275
Bolešov
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Jozef Poljak - člen
224
Slávnica 018 54
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/18/2009)
Jozef Poljak - člen
224
Slávnica 018 54
From: 10/19/2007 Until: 02/20/2009
  (from: 11/19/2009 until: 11/18/2009)
Jozef Poljak - člen
275
Bolešov
  (from: 05/06/1998 until: 11/13/2007)
Jozef Poljak - člen
275
Bolešov
Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Jozef Prekop - Predseda
Bohunice 180
Pruské
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Jozef Prekop - predseda
180
Bohunice 018 52
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 05/12/2009)
Jozef Prekop - predseda
180
Bohunice 018 52
From: 10/19/2007
  (from: 05/13/2009 until: 10/25/2012)
Jozef Prekop - predseda
180
Bohunice 018 52
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Jozef Prekop - Predseda
Bohunice 180
Pruské
  (from: 05/06/1998 until: 11/13/2007)
Jozef Prekop - Predseda
Bohunice 180
Pruské
Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Anna Prnová - člen
46
Bolešov
  (from: 06/18/1998 until: 11/13/2007)
Anna Prnová - člen
46
Bolešov
Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Anna Prnová - člen
46
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Anna Prnová - člen
46
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Anton Rajníček - člen
Sedmerovce 10
Slavnica
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Anton Rajníček - člen
Sedmerovce 10
Slavnica
  (from: 05/06/1998 until: 06/17/1998)
Stanislav Rajníček - člen
102
Sedmerovec
Until: 10/18/2002
  (from: 06/18/1998 until: 12/08/2002)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa
  (from: 05/06/1998 until: 11/13/2007)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa
Until: 10/18/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa 018 55
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/18/2009)
Ing. Jozef Rajníček - člen
57
Tuchyňa 018 55
From: 10/19/2007 Until: 07/17/2009
  (from: 11/19/2009 until: 11/18/2009)
Miroslav Šlesar - člen
12
Slavnica
Until: 10/18/2002
  (from: 06/18/1998 until: 12/08/2002)
Miroslav Taraba - člen
17
Slavnica
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Ing. Milan Trenčan - Member of the Board of Directors
Za Soľnou 1064/11
Nemšová 914 41
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 07/31/2018)
Ing. Milan Trenčan - Member of the Board of Directors
Za Soľnou 1064/11
Nemšová 914 41
From: 06/29/2016 Until: 04/19/2018
  (from: 08/01/2018 until: 07/31/2018)
Ing. Milan Trenčan - člen predstavenstva
Za Soľnou 1064/11
Nemšová 914 41
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 11/25/2015)
Ing. Milan Trenčan - člen predstavenstva
Za Soľnou 1064/11
Nemšová 914 41
From: 10/19/2012 Until: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Ing. Milan Trenčan - člen predstavenstva
Za Soľnou 11
Nemšová 914 41
From: 10/08/2015
  (from: 11/26/2015 until: 08/23/2017)
Ing. Milan Trenčan - člen predstavenstva
Za Soľnou 11
Nemšová 914 41
From: 10/08/2015 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Mgr. Marek Uhlíř - Member of the Board of Directors
Hagarova 11
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 07/16/2019)
Mgr. Marek Uhlíř - Member of the Board of Directors
Hagarova 11
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
From: 06/29/2016 Until: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Mgr. Marek Uhlíř - Vice-chairman of the Board of Directors
Hagarova 11
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
From: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 09/08/2021)
Mgr. Marek Uhlíř - Vice-chairman of the Board of Directors
Hagarova 11
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
From: 06/19/2019 Until: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Pavol Vajdík - člen
268
Bolešov
  (from: 05/06/1998 until: 06/17/1998)
Pavol Vajdok - člen
268
Bolešov
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Ing. Ján Vasko - Member of the Board of Directors
418
Drietoma 913 03
From: 11/13/2018
  (from: 12/20/2018 until: 07/16/2019)
Ing. Ján Vasko - Member of the Board of Directors
418
Drietoma 913 03
From: 11/13/2018 Until: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Ing. Ján Vasko - Member of the Board of Directors
418
Drietoma 913 03
From: 06/19/2019
  (from: 07/17/2019 until: 09/08/2021)
Ing. Ján Vasko - Member of the Board of Directors
418
Drietoma 913 03
From: 06/19/2019 Until: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Jozefína Vašková - člen
289
Bolešov
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Ing. Dávid Vavrík - Vice-chairman of the Board of Directors
268
Poľný Kesov 951 15
From: 06/07/2021
  (from: 07/10/2021 until: 09/08/2021)
Ing. Dávid Vavrík - Vice-chairman of the Board of Directors
268
Poľný Kesov 951 15
From: 06/07/2021 Until: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
MgA. Vladimír Volečko - Member of the Board of Directors
Nejedlého 3394/69
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 12/04/2017)
MgA. Vladimír Volečko - Member of the Board of Directors
Nejedlého 3394/69
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 06/29/2016 Until: 10/09/2017
  (from: 12/05/2017 until: 12/04/2017)
Acting: 
Za družstvo koná navonok a listiny o právnych úkonoch podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 09/09/2021)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo jeden z podpredsedov predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje spoločne predseda predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 07/17/2019 until: 09/08/2021)
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstavenstva a Ing. Rastislava Kopka, alebo predsedu predstavenstva a Mgr. Mariána Haverlíka, alebo predsedu predstavenstva a Mgr. Mareka Uhlířa, alebo podpredsedu predstavenstva a Ing. Rastislava Kopka, alebo podpredsedu predstavenstva a Mgr. Mariána Haverlíka, alebo podpredsedu predstavenstva a Mgr. Mareka Uhlířa.
  (from: 08/01/2018 until: 07/16/2019)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 12/09/2002 until: 07/31/2018)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Akty finančnej povahy podpisuje aj ekonóm.
  (from: 05/06/1998 until: 12/08/2002)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Akty finančnej povahy podpisuje aj ekonóm.
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1998)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Béreš
Vrbovská 24
Michalovce 071 01
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021)
Ing. Gabriela Poliaková
83
Tuchyňa 018 55
From: 11/20/2023
  (from: 12/07/2023)
Bc. Eliáš Hraboš
Štúrova 1260/33
Šaštín-Stráže 90 841
From: 11/20/2023
  (from: 12/07/2023)
Milan Habšuda
107
Slavnica 018 54
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 09/08/2021)
Milan Habšuda
107
Slavnica 018 54
From: 06/29/2016 Until: 06/29/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Ing. Anna Hlúšková
102
Bolešov 018 53
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 09/08/2021)
Ing. Anna Hlúšková
102
Bolešov 018 53
From: 06/29/2016 Until: 06/29/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Irena Jakúbková
272
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Irena Jakúbková
272
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Ing. Jaroslava Kadlečíková
170
Slávnica 018 54
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Ing. Jaroslava Kadlečíková
170
Slávnica 018 54
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Ing. Jaroslava Kadlečíková
Podhorie 170
Slavnica 018 54
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 08/23/2017)
Ing. Jaroslava Kadlečíková
Podhorie 170
Slavnica 018 54
From: 10/19/2012 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Ing. Jozef Kopačka
Kameničany 68
Kameničany 018 54
From: 05/11/2014
  (from: 06/05/2014 until: 08/23/2017)
Ing. Jozef Kopačka
Kameničany 68
Kameničany 018 54
From: 05/11/2014 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Pavol Kvasnica
Mládežnícka 467/4
Nemšová 914 41
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 08/23/2017)
Pavol Kvasnica
Mládežnícka 467/4
Nemšová 914 41
From: 10/19/2012 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Miroslav Rafaj
324
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007
  (from: 11/14/2007 until: 10/25/2012)
Miroslav Rafaj
324
Bolešov 018 53
From: 10/19/2007 Until: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 10/25/2012)
Mgr. Katarína Štíchová
47
Borčice 018 53
From: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 09/08/2021)
Mgr. Katarína Štíchová
47
Borčice 018 53
From: 06/29/2016 Until: 06/29/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Miroslav Taraba
17
Slavnica 018 54
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 08/23/2017)
Miroslav Taraba
17
Slavnica 018 54
From: 10/19/2012 Until: 12/30/2015
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Pavol Vajdík
268
Bolešov 018 53
From: 10/19/2012
  (from: 10/26/2012 until: 08/23/2017)
Pavol Vajdík
268
Bolešov 018 53
From: 10/19/2012 Until: 06/29/2016
  (from: 08/24/2017 until: 08/23/2017)
Ing. Jozef Mlynarčík
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 07/12/2021 Until: 11/20/2023
  (from: 12/07/2023 until: 12/06/2023)
Ing. Jozef Mlynarčík
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021 until: 12/06/2023)
Ing. Tomáš Keresztúri
J. G. Tajovského 1830/40
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 07/12/2021 Until: 11/20/2023
  (from: 12/07/2023 until: 12/06/2023)
Ing. Tomáš Keresztúri
J. G. Tajovského 1830/40
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021 until: 12/06/2023)
Registered capital: 
116 179 EUR
  (from: 05/13/2009)
3 500 000 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 05/12/2009)
Basic member contribution: 
16,5 EUR
  (from: 08/24/2017)
3 000 Sk
  (from: 10/06/1950 until: 08/29/1993)
5 000 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 05/12/2009)
165,97 EUR
  (from: 05/13/2009 until: 08/23/2017)
Other legal facts: 
Výročná členská schôdza konaná dňa 8.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 485
  (from: 10/06/1950)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 23.10.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchodného zákona podľa zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 485
  (from: 08/30/1993)
Členská schôdza dňa 16.02.1996 schválila dodatok č.2 k stanovám družstva.
  (from: 05/06/1998)
Členská schôdza /notárska zápisnica N 514/97, NZ 534/97 zo dňa 18.10.1997/ rozhodla o zmenách v orgánoch družstva.
  (from: 06/18/1998)
Dodatok k stanovám schválený členskou schôdzou dňa 12.2.1999.
  (from: 03/26/1999)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 11.2.2000.
  (from: 03/09/2000)
Dodatok k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 16.2.2001.
  (from: 02/04/2002)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 18.10.2002 (notárska zápisnica N 444/02, Nz 468/02 zo dňa 24.10.2002).
  (from: 12/09/2002)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 05/23/2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2015-451 zo dňa 18.5.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Bolešov so sídlom 018 53 Bolešov, IČO 00 200 018 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.5.2015.
  (from: 04/21/2016)
Authorisation of proceedings: 05/23/2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2015-451 zo dňa 18.5.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Bolešov so sídlom 018 53 Bolešov, IČO 00 200 018 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.5.2015.
  (from: 06/27/2015 until: 04/20/2016)
Restructuring trustee: 
Mgr. Ladislav Barát
Školská 3
Nitra 949 01
Mark: S1182
From: 05/23/2015
  (from: 06/27/2015 until: 04/20/2016)
Mgr. Ladislav Barát
Školská 3
Nitra 949 01
Mark: S1182
From: 05/23/2015 Until: 12/15/2015
  (from: 04/21/2016 until: 04/20/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 12/15/2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2015-1647 zo dňa 08.12.2015 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.12.2015. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca Mgr. Ladislav Barát so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu S1182.
  (from: 04/21/2016)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person