Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16294/T

Business name: 
MERUS, spol. s r.o.
  (from: 07/12/2002)
Registered seat: 
P. Pázmáňa 49/3
Šaľa 927 00
  (from: 04/15/2003)
Kozmonautov 619/7
Nitra 949 01
  (from: 07/12/2002 until: 04/14/2003)
Identification number (IČO): 
36 548 464
  (from: 07/12/2002)
Date of entry: 
07/12/2002
  (from: 07/12/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/12/2002)
Objects of the company: 
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/12/2002)
prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
  (from: 07/12/2002)
prenájom vodných dopravných prostriedkov
  (from: 07/12/2002)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 07/12/2002)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 07/12/2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 07/12/2002)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 07/12/2002)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 07/12/2002)
spracovanie údajov
  (from: 07/12/2002)
poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň
  (from: 07/12/2002)
služby súvisiace s databázami
  (from: 07/12/2002)
finančný a operatívny leasing
  (from: 07/12/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 07/12/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 07/12/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/12/2002)
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
  (from: 07/12/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/12/2002)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 07/12/2002)
reklamné činnosti
  (from: 07/12/2002)
prieskum trhu
  (from: 07/12/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/12/2002)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 07/12/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/12/2002)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 07/12/2002)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 07/12/2002)
prevádzkovanie solária
  (from: 07/12/2002)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 07/12/2002)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/12/2002)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 07/12/2002)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 07/12/2002)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 07/12/2002)
záložňa
  (from: 07/12/2002)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (from: 07/12/2002)
upratovacie práce
  (from: 07/12/2002)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 03/09/2007)
Partners: 
Ing. Petra Bödörová
Na strelnici 814/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Slovak Republic
  (from: 06/28/2024)
ENTIREAL s.r.o. IČO: 44 145 721
Kráľovská 796/43
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 04/21/2021)
ENTIREAL s.r.o.
Kráľovská 796/43
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 06/27/2017 until: 04/20/2021)
EXEDRA s.r.o.
P. Pázmaňa 49/3
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 01/09/2007 until: 06/26/2017)
Ing. Norbert B?d?r
Na strelnici 814/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2015 until: 08/16/2017)
Ing. Norbert Bödör
Na strelnici 814/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Slovak Republic
  (from: 04/21/2021 until: 06/27/2024)
Ing. Norbert Bödör
Na strelnici 814/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Slovak Republic
  (from: 08/17/2017 until: 04/20/2021)
Ing. Norbert Bődőr
Kozmonautov 619/7
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/2007 until: 12/21/2015)
Ing. Norbert Bődőr
Kozmonautov 619/7
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 07/12/2002 until: 02/06/2007)
Zuzana Mrázová
Partizánska 1029/6
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 07/12/2002 until: 01/08/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Norbert B?d?r
( peňažný vklad )
  (from: 06/27/2017 until: 08/16/2017)
Ing. Norbert Bödör
( peňažný vklad )
  (from: 08/17/2017 until: 04/20/2021)
Ing. Norbert Bödör
( peňažný vklad )
  (from: 04/21/2021 until: 06/27/2024)
Ing. Petra Bödörová
Amount of investment: 444 400 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 444 400 EUR
  (from: 06/28/2024)
ENTIREAL s.r.o.
( peňažný vklad )
  (from: 06/27/2017 until: 04/20/2021)
ENTIREAL s.r.o.
Amount of investment: 444 400 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 444 400 EUR
  (from: 04/21/2021)
Zuzana Mrázová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/12/2002 until: 01/08/2007)
Ing. Norbert Bődőr
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/12/2002 until: 02/06/2007)
EXEDRA s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/09/2007 until: 02/06/2007)
Ing. Norbert Bődőr
Amount of investment: 13 386 000 Sk Paid up: 13 386 000 Sk
  (from: 02/07/2007 until: 07/13/2009)
EXEDRA s.r.o.
Amount of investment: 13 386 000 Sk Paid up: 13 386 000 Sk
  (from: 02/07/2007 until: 07/13/2009)
Ing. Norbert Bődőr
  (from: 07/14/2009 until: 12/21/2015)
Ing. Norbert B?d?r
Amount of investment: 444 333,79 EUR Paid up: 444 333,79 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 19/2009/6, zo dňa 06.07.2009 na obchodný podiel Ing. Norberta Bödöra, bytom Kozmonautov 619/7, Nitra, v prospech Privatbanka, a.s., Suché Mýto 1, Bratislava, IČO: 31634419. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/22/2015 until: 11/09/2016)
EXEDRA s.r.o.
Amount of investment: 444 333,79 EUR Paid up: 444 333,79 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 19/2009/6, zo dňa 06.07.2009 na obchodný podiel EXEDRA s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17, Trnava, IČO: 36228001, v prospech Privatbanka, a.s., Suché Mýto 1, Bratislava, IČO: 31634419. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/14/2009 until: 11/09/2016)
Ing. Norbert B?d?r
Amount of investment: 444 333,79 EUR Paid up: 444 333,79 EUR
  (from: 11/10/2016 until: 06/26/2017)
EXEDRA s.r.o.
Amount of investment: 444 333,79 EUR Paid up: 444 333,79 EUR
  (from: 11/10/2016 until: 06/26/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/12/2002)
Silvia Tušková
Revolučná Štvrť 967/13
Galanta 924 01
From: 10/09/2017
  (from: 10/22/2022)
Ing. Petra Bödörová
Na strelnici 814/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 06/21/2024
  (from: 06/28/2024)
Ing. Norbert B?d?r
Na strelnici 814/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 07/12/2002
  (from: 12/22/2015 until: 06/29/2017)
Ing. Norbert Bödör
Na strelnici 814/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 07/12/2002
  (from: 06/30/2017 until: 06/27/2024)
Ing. Norbert Bödör
Na strelnici 814/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 07/12/2002 Until: 06/21/2024
  (from: 06/28/2024 until: 06/27/2024)
Ing. Norbert Bődőr
Kozmonautov 619/7
Nitra 949 01
From: 07/12/2002
  (from: 07/12/2002 until: 12/21/2015)
Zuzana Mrázová
Partizánska 1029/6
Šaľa 927 01
From: 07/12/2002
  (from: 07/12/2002 until: 12/21/2015)
Zuzana Mrázová
Váhová 224/15A
Šaľa 927 01
From: 07/12/2002
  (from: 12/22/2015 until: 08/16/2017)
Zuzana Mrázová
Váhová 224/15A
Šaľa 927 01
From: 07/12/2002 Until: 07/22/2017
  (from: 08/17/2017 until: 08/16/2017)
Ing. Janka Pekárová
Váhová 1004/13
Šaľa 927 01
From: 06/14/2017
  (from: 06/27/2017 until: 10/17/2017)
Ing. Janka Pekárová
Váhová 1004/13
Šaľa 927 01
From: 06/14/2017 Until: 10/09/2017
  (from: 10/18/2017 until: 10/17/2017)
Silvia Tušková
Matúškovo 453
Matúškovo 925 01
From: 10/09/2017
  (from: 10/18/2017 until: 10/21/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/12/2002)
Capital: 
888 800 EUR Paid up: 888 800 EUR
  (from: 06/27/2017)
888 667,58 EUR Paid up: 888 667,58 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 06/26/2017)
26 772 000 Sk Paid up: 26 772 000 Sk
  (from: 02/07/2007 until: 07/13/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/12/2002 until: 02/06/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 27.6.2002 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/12/2002)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 20.01.2003. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Kozmonautov 619/7 na Šaľa, P. Pázmáňa 49/3.
  (from: 04/15/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person