Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  141/R

Obchodné meno: 
AGROSPOL, podieľnicke poľnohospodárske družstvo v konkurze
  (od: 04.11.2006)
Sídlo: 
198
Chrenovec - Brusno 972 32
  (od: 26.01.2004)
IČO: 
00 201 308
  (od: 12.04.1991)
Deň zápisu: 
24.03.1972
  (od: 12.04.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 12.04.1991)
Predmet činnosti: 
cestná verejná doprava tovaru
  (od: 26.10.1992)
osobná doprava
  (od: 26.10.1992)
prenájom bytového hospodárstva
  (od: 26.10.1992)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 26.10.1992)
opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (od: 12.01.1993)
ťažba kameniva a piesku
  (od: 20.08.1993)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 26.01.2004)
prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 26.01.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.10.2004)
Ing. Ján Lachký - Predseda
617
Chrenovec
  (od: 22.06.2001)
Anton Čičmanec - Podpredseda
243
Chrenovec
  (od: 22.06.2001)
Ondrej Gajdáč - Člen
Riečna 10
Prievidza
  (od: 22.06.2001)
Ing. Jozef Paluška - Člen
568
Chrenovec
  (od: 22.06.2001)
Ľudovít Trgiňa - Člen
287
Chrenovec
  (od: 22.06.2001)
Emília Važanová - Člen
126
Lazany
  (od: 22.06.2001)
Milan Bátora - Člen
1. mája 16
Prievidza
  (od: 22.06.2001)
Ján Jaško - Člen
182
Lipník
  (od: 22.06.2001)
Ján Mikuško - Člen
126
Lipník
  (od: 22.06.2001)
Mária Hvojníková - Člen
Nováckeho 10/5
Prievidza
  (od: 22.06.2001)
Ján Ťažiar - Člen
Energetikov 6/5
Prievidza
  (od: 22.06.2001)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, prípadne iná poverená osoba. Podpisuje sa predseda družstva alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva. Likvidátor Ing. Ján Lachký nar. 29.07.1959 r.č. XXXXXXX/XXXXX, trvale bytom Chrenovec - Brusno 617 koná za družstvo samostatne. Likvidátor podpisuje za družstvo samostatne.
  (od: 27.10.2004)
Zapisované základné imanie: 
351 523,600877 EUR
  (od: 05.01.2010)
Základný členský vklad: 
663,878378 EUR
  (od: 05.01.2010)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.10.2004
  (od: 27.10.2004)
 Likvidátor:
Ing. Ján Lachký
617
Chrenovec - Brusno 972 32
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 30.06.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 24.3.1972 zlúčením JRD Prievidza, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Brusno, Hradic, Malá Lehôtka, Chrenovec, prij.vlastných stanov,schvál.uznes. R ONV v Prievidzi č.68/92 5.5.1972.
  (od: 12.01.1993)
Na Členskej schôdzi konanej dňa 28.3.1994 bola schválená zmena stanov. Na Členskej schôdzi konanej dňa 31.3.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Dr 1081
  (od: 11.05.1995)
Členská schôdza dňa 27.03.1998 rozhodla o zmene stanov.
  (od: 09.06.1998)
Členská schôdza zo dňa 26.3.1999 schválila doplnok č. 4 k stanovám. Členská schôdza zo dňa 12.11.1999 schválila doplnok č. 5 k stanovám. Členská schôdza zo dňa 31.3.2000 schválila doplnok č. 6 k stanovám. Členská schôdza zo dňa 16.6.2000.
  (od: 19.07.2000)
Výročná členská schôdza dňa 23.3.2001 schválila zmenu členov predstavenstva družstva.
  (od: 22.06.2001)
Výročná členská schôdza zo dňa 11.04.2003 schválila doplnok č.7 k stanovám.
  (od: 26.01.2004)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 10.10.2006
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 39K 17/2006-247 zo dňa 04.10.2006 vyhlásil konkurz na mejetok dlžníka AGROSPOL, podieľnícke družstvo v likvidácii a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Darinu Valkovú - značka správcu: S 167. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 10.10.2006.
  (od: 04.11.2006)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Darina Válková
Piaristická 46
Trenčín
Vznik funkcie: 10.10.2006
  (od: 04.11.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  27.07.2021
Dátum výpisu:  28.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)