Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  141/R

Obchodné meno: 
AGROSPOL, podieľnicke poľnohospodárske družstvo v konkurze
  (od: 04.11.2006)
AGROSPOL, podieľnicke poľnohospodárske družstvo v likvidácii
  (od: 27.10.2004 do: 03.11.2006)
AGROSPOL, podieľnicke poľnohospodárske družstvo
  (od: 12.04.1991 do: 26.10.2004)
Sídlo: 
198
Chrenovec - Brusno 972 32
  (od: 26.01.2004)
Sv. Cyrila 47
Prievidza 971 01
  (od: 11.05.1995 do: 25.01.2004)
Prievidza 971 01
  (od: 12.04.1991 do: 10.05.1995)
IČO: 
00 201 308
  (od: 12.04.1991)
Deň zápisu: 
24.03.1972
  (od: 12.04.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 12.04.1991)
Predmet činnosti: 
cestná verejná doprava tovaru
  (od: 26.10.1992)
osobná doprava
  (od: 26.10.1992)
prenájom bytového hospodárstva
  (od: 26.10.1992)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 26.10.1992)
opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (od: 12.01.1993)
ťažba kameniva a piesku
  (od: 20.08.1993)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 26.01.2004)
prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 26.01.2004)
revízie elektrických zariadení
  (od: 12.01.1993 do: 25.01.2004)
elektroinštalatérske práce
  (od: 12.01.1993 do: 25.01.2004)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 12.01.1993 do: 25.01.2004)
výroba betónových výrobkov
  (od: 12.01.1993 do: 25.01.2004)
prekládka cintorínov
  (od: 26.10.1992 do: 25.01.2004)
výroba mliečných výrobkov a mäsovýroba
  (od: 26.10.1992 do: 25.01.2004)
demolácia a zamné práce
  (od: 26.10.1992 do: 25.01.2004)
výstavba vodovodov a kanalizácií
  (od: 26.10.1992 do: 25.01.2004)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 26.10.1992 do: 25.01.2004)
výroba betónu
  (od: 26.10.1992 do: 25.01.2004)
spracovanie dreva, stavebno-stolárska výroba
  (od: 26.10.1992 do: 25.01.2004)
výroba slamených kruhov
  (od: 26.10.1992 do: 25.01.2004)
Poľnohospodárska výroba
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Iná hospodárska činnosť: - ťažba drvného kameniva na Remate
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
asanačné práce
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
zemné a stavebné práce
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
prekládka cintorínov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
ťažba piesku v územnom obvode obce Chrenovec, k. ú. Brusno
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
porez gulatiny na zvislej rámovej píle a stredisku Veľká Čausa pre členov, poprípade pre miestnych obyvateľov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
výroba slamených kruhov rôznej veľkosti na vence
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
výroba a predaj poľnohospodárskych vý- robkov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť: - predaj potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
predaj zeleniny, ovocia a kvetov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
predaj drveného kameniva a piesku
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
predaj betónových výrobkov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
výkup poľnohospodárkskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Práce a služby: - výstavba vodovodov a kanalizácií
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
nákladná a osobná doprava
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
výroba drevených paliet
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
ošetrovanie a ochrana poľnohospodárskych kultúr pesticídami
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
skladovanie a aplikácia tuhých priemyselných hnojív
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.10.2004)
predstavenstvo
  (od: 26.10.1992 do: 26.10.2004)
predstavenstvo
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Ing. Ján Lachký - Predseda
617
Chrenovec
  (od: 22.06.2001)
Anton Čičmanec - Podpredseda
243
Chrenovec
  (od: 22.06.2001)
Ondrej Gajdáč - Člen
Riečna 10
Prievidza
  (od: 22.06.2001)
Ing. Jozef Paluška - Člen
568
Chrenovec
  (od: 22.06.2001)
Ľudovít Trgiňa - Člen
287
Chrenovec
  (od: 22.06.2001)
Emília Važanová - Člen
126
Lazany
  (od: 22.06.2001)
Milan Bátora - Člen
1. mája 16
Prievidza
  (od: 22.06.2001)
Ján Jaško - Člen
182
Lipník
  (od: 22.06.2001)
Ján Mikuško - Člen
126
Lipník
  (od: 22.06.2001)
Mária Hvojníková - Člen
Nováckeho 10/5
Prievidza
  (od: 22.06.2001)
Ján Ťažiar - Člen
Energetikov 6/5
Prievidza
  (od: 22.06.2001)
Anton Čičmanec - Člen
243
Chrenovec
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Margita D o b r o t k o v á - Člen
223
Chrenovec
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Jana Dobrotková
94
Malá Čausa
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Ing. Mária G a š p a r o v á - Podpredseda
180
Nedožery - Brezany
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Ing. Mária G a š p a r o v á - Podpredseda
180
Nedožery - Brezany
  (od: 02.07.1996 do: 18.07.2000)
Ondrej Gajdáč - Člen
Riečna 10
Prievidza
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Štefan H a n i d ž i a r - Člen
Dlhá 39/2
Prievidza
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Roman H a n k o - Člen
kpt. Nálepku 43/4
Prievidza
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Ing. Ján Hanko - Predseda
Bojnická cesta 43/4
Prievidza
  (od: 02.07.1996 do: 18.07.2000)
Ľuboš K o t i a n - Člen
21
Ráztočno
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Ján K u c h á r i k - Člen
Dlhá 39/1
Prievidza
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Ján K u c h á r i k - Člen
Nábr. sv. Cyrila 45/1
Prievidza
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Ing. Ján Kaniansky - Člen
Družby 4
Prievidza
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Václav Kukáň
Clementisova 234/57
Prievidza
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Ing. Ján Ľ a c h k ý - Člen
617
Chrenovec
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Ing. Jozef L e n h a r t - Člen
Partizánska 1/5
Handlová
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Ing. Ján Lachký - Podpredseda
617
Chrenovec
  (od: 19.07.2000 do: 21.06.2001)
Ing. Anna M a š l o n k o v á - Predseda
Garbiarska 18
Prievidza
  (od: 12.04.1991 do: 01.07.1996)
Ivan M e l i š k o - Člen
Hečku 3
Prievidza
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Ivan M e l i š k o - Člen
Nábr. sv. Cyrila 45/3
Prievidza
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Ing. Jozef M i c h a l e c - Člen
Björnsona 28/7
Prievidza
  (od: 26.10.1992 do: 01.07.1996)
Ing. Rudolf M i t a š - Podpredseda
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Ing. Jozef Makýš - Predseda
96
Slatinka nad Bebravou
  (od: 19.07.2000 do: 21.06.2001)
Pavol Pračko
Železničná 332
Ráztočno
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Vladimír Tínes
Východná 27
Prievidza
  (od: 02.07.1996 do: 21.06.2001)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, prípadne iná poverená osoba. Podpisuje sa predseda družstva alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva. Likvidátor Ing. Ján Lachký nar. 29.07.1959 r.č. XXXXXXX/XXXXX, trvale bytom Chrenovec - Brusno 617 koná za družstvo samostatne. Likvidátor podpisuje za družstvo samostatne.
  (od: 27.10.2004)
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, prípadne iná poverená osoba. Podpisuje sa predseda družstva alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 26.10.1992 do: 26.10.2004)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Prokúra: 
JUDr. Milan B e š ť á k
613
Kamenec pod Vtáčnikom
  (od: 26.10.1992 do: 16.01.1994)
Za družstvo podpisuje s dodatkom "prokurista"
  (od: 26.10.1992 do: 16.01.1994)
Zapisované základné imanie: 
351 523,600877 EUR
  (od: 05.01.2010)
10 590 000 Sk
  (od: 09.06.1998 do: 04.01.2010)
10 660 000 Sk
  (od: 11.05.1995 do: 08.06.1998)
105 064 000 Sk
  (od: 26.10.1992 do: 10.05.1995)
Základný členský vklad: 
663,878378 EUR
  (od: 05.01.2010)
20 000 Sk
  (od: 26.10.1992 do: 04.01.2010)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.10.2004
  (od: 27.10.2004)
 Likvidátor:
Ing. Ján Lachký
617
Chrenovec - Brusno 972 32
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 30.06.2005)
 Likvidátor:
Ján Lachký
617
Chrenovec - Brusno 972 32
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 27.10.2004 do: 29.06.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 24.3.1972 zlúčením JRD Prievidza, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Brusno, Hradic, Malá Lehôtka, Chrenovec, prij.vlastných stanov,schvál.uznes. R ONV v Prievidzi č.68/92 5.5.1972.
  (od: 12.01.1993)
Na Členskej schôdzi konanej dňa 28.3.1994 bola schválená zmena stanov. Na Členskej schôdzi konanej dňa 31.3.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Dr 1081
  (od: 11.05.1995)
Členská schôdza dňa 27.03.1998 rozhodla o zmene stanov.
  (od: 09.06.1998)
Členská schôdza zo dňa 26.3.1999 schválila doplnok č. 4 k stanovám. Členská schôdza zo dňa 12.11.1999 schválila doplnok č. 5 k stanovám. Členská schôdza zo dňa 31.3.2000 schválila doplnok č. 6 k stanovám. Členská schôdza zo dňa 16.6.2000.
  (od: 19.07.2000)
Výročná členská schôdza dňa 23.3.2001 schválila zmenu členov predstavenstva družstva.
  (od: 22.06.2001)
Výročná členská schôdza zo dňa 11.04.2003 schválila doplnok č.7 k stanovám.
  (od: 26.01.2004)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 24.3.1972 zlúčením JRD Prievidza, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Brusno, Hradic, Malá Lehôtka, Chrenovec, prij. vlastných stanov,schvál.uznes. R ONV v Prievidzi č.68/92 5.5.1972. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchodného zákonníka v súlade so spôsobom stanoveným zák. č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 1081
  (od: 26.10.1992 do: 11.01.1993)
Členská schôdza konaná dňa 22.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1081 Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 24.3.1972 zlúčením JRD Prievidza, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Brusno, Hradic, Malá Lehôtka, Chrenovec, prij.vlastných stanov, schvál.uznes. R ONV v Prievidzi č.68/92 5.5.1972. Základné imanie : Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom a hodnotou ceny združených pozemkov a to až do celkovej výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkla dov, ručia jednotliví členovia rovnakým % svojho členského podielu a členského vkladu.
  (od: 12.04.1991 do: 25.10.1992)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 10.10.2006
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 39K 17/2006-247 zo dňa 04.10.2006 vyhlásil konkurz na mejetok dlžníka AGROSPOL, podieľnícke družstvo v likvidácii a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Darinu Valkovú - značka správcu: S 167. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 10.10.2006.
  (od: 04.11.2006)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Darina Válková
Piaristická 46
Trenčín
Vznik funkcie: 10.10.2006
  (od: 04.11.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)