Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  150/R

Business name: 
Stavebné bytové družstvo
  (from: 12/31/1996)
Registered seat: 
Námestie slobody 560
Púchov 020 01
  (from: 12/31/1996)
Identification number (IČO): 
36 016 641
  (from: 12/31/1996)
Date of entry: 
01/01/1997
  (from: 12/31/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1996)
Objects of the company: 
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/18/1999)
vedenie účtovníctva a administratívne práce
  (from: 01/18/1999)
murárstvo
  (from: 01/18/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/18/1999)
zámočnícke práce
  (from: 01/18/1999)
montáž a opravy ústredného kúrenia bez vetrania a zváranie trúbkových rozvodov
  (from: 01/18/1999)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
  (from: 01/18/1999)
opravy, prehliadky a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú súčasťou /trvalou/ budov
  (from: 01/18/1999)
sklenárstvo
  (from: 01/18/1999)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/18/1999)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/18/1999)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/18/1999)
nakladanie s odpadmi - čistenie, opravy a údržba odpadového kanalizačného potrubia
  (from: 01/18/1999)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 05/22/2000)
montáž meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody
  (from: 12/04/2001)
správa bytového fondu a jeho údržba v rozsahu predmetov podnikania
  (from: 12/31/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/2005)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/29/2008)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 05/29/2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/30/2014)
Poskytovanie podpornej energetickej služby
  (from: 11/12/2015)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača
  (from: 11/12/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/12/2015)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  (from: 11/14/2018)
Opravy, odborne prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 11/14/2018)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach: odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému
  (from: 09/01/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/18/1999)
Pavol Hlúšek - Chairman of the Board of Directors
Udiča 749
Udiča 018 01
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Ing. Vlastislav Štrbáň - Vice-chairman of the Board of Directors
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Elena Ozimá - Member of the Board of Directors
Vydrná 153
Lúky 020 53
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Mgr. Eleonóra Bezáková - Member of the Board of Directors
Majerská 179/7-45
Lednické Rovne 020 61
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Štefan Moravčík - Member of the Board of Directors
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Ing. Anton Martinko - Member of the Board of Directors
Pod zábrehom 1568/29
Púchov 020 01
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Rudolf Kosmeľ
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, prípadne podpredseda predstavenstva a iný člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda prípadne podpredseda predstavenstva a ďaľší člen predstavenstva.
  (from: 01/18/1999)
Supervisory board: 
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Ing. Jozef Behro
Komenského 1642/23-28
Púchov 020 01
From: 04/25/2024
  (from: 06/05/2024)
Registered capital: 
23 800 EUR
  (from: 06/02/2009)
Basic member contribution: 
17 EUR
  (from: 06/02/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 26.9.1996 podľa § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Dr 630
  (from: 12/31/1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 26.11.1998 schválilo nové Stanovy Stavebného bytového družstva Púchov a rozhodlo o zmene v orgánoch družstva.
  (from: 01/18/1999)
Zhromaždenie delegátov dňa 30.09.1999 schválilo dodatok č. 1 k stanovám Stavebného bytového družstva Púchov a rozhodlo o zmene v orgánoch družstva.
  (from: 12/06/1999)
Zhromaždenie delegátov dňa 30.9.1999 schválilo dodatok č.2 k stanovám Stavebného bytového družstva Púchov.
  (from: 05/22/2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 14.6.2001 schválilo zníženie zapisovaného základného imania, základného členského vkladu a nové stanovy družstva v ich úplnom znení. Týmto zápisom sa vykonáva aj oprava dátumu konania zhromaždenia delegátov zo dňa 11.7.2001, ktoré má správne znieť 14.6.2001.
  (from: 12/04/2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 16.5.2002 schválilo zmenu v predstavenstve družstva.
  (from: 07/25/2002)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person