Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  150/R

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo
  (od: 31.12.1996)
Sídlo: 
Námestie slobody 560
Púchov 020 01
  (od: 31.12.1996)
IČO: 
36 016 641
  (od: 31.12.1996)
Deň zápisu: 
01.01.1997
  (od: 31.12.1996)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 31.12.1996)
Predmet činnosti: 
činnosť účtovných poradcov
  (od: 18.01.1999)
vedenie účtovníctva a administratívne práce
  (od: 18.01.1999)
murárstvo
  (od: 18.01.1999)
vodoinštalatérstvo
  (od: 18.01.1999)
zámočnícke práce
  (od: 18.01.1999)
montáž a opravy ústredného kúrenia bez vetrania a zváranie trúbkových rozvodov
  (od: 18.01.1999)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
  (od: 18.01.1999)
opravy, prehliadky a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú súčasťou /trvalou/ budov
  (od: 18.01.1999)
sklenárstvo
  (od: 18.01.1999)
maliarske a natieračské práce
  (od: 18.01.1999)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 18.01.1999)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 18.01.1999)
nakladanie s odpadmi - čistenie, opravy a údržba odpadového kanalizačného potrubia
  (od: 18.01.1999)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 22.05.2000)
montáž meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody
  (od: 04.12.2001)
správa bytového fondu a jeho údržba v rozsahu predmetov podnikania
  (od: 31.12.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 10.09.2005)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 29.11.2008)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (od: 29.05.2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 30.05.2014)
Poskytovanie podpornej energetickej služby
  (od: 12.11.2015)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača
  (od: 12.11.2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 12.11.2015)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  (od: 14.11.2018)
Opravy, odborne prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 14.11.2018)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach: odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému
  (od: 01.09.2020)
činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva a administratívne práce
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
lisovanie výrobkov z plastov
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
stolárstvo
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
murárstvvo
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
revízia elektrických zariadení
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
vodoinštalatérstvo
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
zámočnícke práce
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
montáž a opravy ústredného kúrenia a zváranie trubkových rozvodov
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
opravy plynových zariadení
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
opravy, revízie a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
oprava motorových vozidiel
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
maliarské a natieračské práce
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
sklenárstvo
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
umývanie motorových vozidiel
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodavateľským spôsobom
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
údržba odpadového kanalizačného potrubia pretlakovým zariadením AQUAJET bez manipulácie s odpadom
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
montáž, opravy a odborné skúšky plynových zariadení
  (od: 18.01.1999 do: 13.11.2018)
stolárstvo
  (od: 18.01.1999 do: 28.05.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.01.1999)
predstavenstvo
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
Ing. Vlastislav Štrbáň - Predseda predstavenstva
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Pavol Hlušek - podpredseda predstavenstva
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Elena Ozimá - Člen predstavenstva
Vydrná 153
Lúky 020 53
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Mgr. Eleonóra Bezáková - Člen predstavenstva
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Štefan Moravčík - Člen predstavenstva
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Ľubomíra Ivanová - Člen predstavenstva
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Rudolf Kosmeľ - člen predstavenstva
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Kamil Balucha - člen
Komenského 1625/1-38
Púchov
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
Kamil Balucha - člen
Komenského 1625/1-38
Púchov
  (od: 18.01.1999 do: 26.05.2008)
Kamil Balucha - člen
Komenského 1625/1-38
Púchov
Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Kamil Balucha - člen
Komenského 1625/1-38
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2010)
Kamil Balucha - člen
kpt. Jaroša 1942/51
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2012)
Kamil Balucha - člen
kpt. Jaroša 1942/51
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Mgr. Eleonóra Bezáková - člen
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 13.05.2013
  (od: 29.05.2013 do: 26.05.2016)
Mgr. Eleonóra Bezáková - člen
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 13.05.2013 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Ing. Ján Biskupič - predseda
Požiarna 1637/5
Púchov
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
Ing. Ivan Hanták - člen
Majerská 178/2-27
Lednické Rovne
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
Ing. Ivan Hanták - člen
Majerská 178/2-27
Lednické Rovne
  (od: 18.01.1999 do: 05.12.1999)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1655/23
Púchov
  (od: 18.01.1999 do: 21.05.2000)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23
Púchov
  (od: 22.05.2000 do: 26.05.2008)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23
Púchov
Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 26.05.2016)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Ľubomíra Ivanová - člen
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 24.09.2015
  (od: 06.10.2015 do: 26.05.2016)
Ľubomíra Ivanová - člen
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 24.09.2015 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Rudolf Kosmel - člen
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Rudolf Kosmel - člen
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Rudolf Kosmel - člen
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 26.05.2016)
Rudolf Kosmel - člen
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Ján Krchňávek - člen
Majerská 177
Lednické Rovne
Skončenie funkcie: 16.05.2002
  (od: 06.12.1999 do: 24.07.2002)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16
Púchov
  (od: 18.01.1999 do: 26.05.2008)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16
Púchov
Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16-13
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16-13
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16-13
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2013)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16-13
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 13.05.2013
  (od: 29.05.2013 do: 28.05.2013)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58
Púchov
  (od: 18.01.1999 do: 26.05.2008)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58
Púchov
Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58-4
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58-4
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58-4
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 05.10.2015)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58-4
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 08.09.2015
  (od: 06.10.2015 do: 05.10.2015)
Štefan Moravčík
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.03.2015
  (od: 23.04.2015 do: 26.05.2016)
Štefan Moravčík
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.03.2015 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Ing. Ľubomír Orgoň - podpredseda
Námestie slobody 1405/1
Púchov
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
Elena Ozimá - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 13.06.2012 do: 26.05.2016)
Elena Ozimá - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Elena Ozimná - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 12.06.2012)
František Svitek - člen
Námestie slobody 1408/60
Púchov
  (od: 18.01.1999 do: 26.05.2008)
František Svitek - člen
Námestie slobody 1408/60
Púchov
Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Jozef Syrný - člen
Komenského 1626/3
Púchov
Vznik funkcie: 16.05.2002
  (od: 25.07.2002 do: 26.05.2008)
Jozef Syrný - člen
Komenského 1626/3
Púchov
Vznik funkcie: 16.05.2002 Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Jozef Syrný - člen
Komenského 1626/3-32
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Jozef Syrný - člen
Komenského 1626/3-32
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Jozef Sýrny - člen
Komenského 1626/3-32
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 22.04.2015)
Jozef Sýrny - člen
Komenského 1626/3-32
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 23.04.2015 do: 22.04.2015)
Ing. Vlastislav Štrbáň - člen
Požiarna 1640/20-33
Púchov
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov
  (od: 18.01.1999 do: 26.05.2008)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov
Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 26.05.2008)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 26.05.2016)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Pavol Hlúšek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Elena Ozimá - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Elena Ozimá - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Mgr. Eleonóra Bezáková - člen
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Mgr. Eleonóra Bezáková - člen
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Štefan Moravčík - člen
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Štefan Moravčík - člen
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Ľubomíra Ivanová - člen
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Ľubomíra Ivanová - člen
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Rudolf Kosmeľ - člen
Pribinová 1170/19-34
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Pavol Hlúšek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Rudolf Kosmeľ - člen
Pribinová 1170/19-34
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda, prípadne podpredseda predstavenstva a iný člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda prípadne podpredseda predstavenstva a ďaľší člen predstavenstva.
  (od: 18.01.1999)
Za družstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstva, v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomna forma, podpisuje za družstvo predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 31.12.1996 do: 17.01.1999)
Kontrolná komisia: 
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Ing. Jozef Behro
Komenského 1642/23-28
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 23.07.2020
  (od: 01.09.2020)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 26.05.2016)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 10.06.2016)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 26.05.2016
  (od: 11.06.2016 do: 10.06.2016)
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 26.05.2016)
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Ing. Július Guzma - člen
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Ing. Július Guzma - člen
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 12.09.2015
  (od: 06.10.2015 do: 26.05.2016)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 12.09.2015 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 26.05.2016)
Ján Vanko
Pribinova 1169/14-10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 27.05.2008 do: 28.05.2012)
Ján Vanko
Pribinova 1169/14-10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ján Vanko
Pribinova 1169/14-10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 29.05.2012 do: 05.10.2015)
Ján Vanko
Pribinova 1169/14-10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 12.09.2015
  (od: 06.10.2015 do: 05.10.2015)
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 28.04.2016
  (od: 27.05.2016 do: 31.08.2020)
Ing. Jozef Behro
Komenského 1642/23-28
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2020
  (od: 01.09.2020 do: 31.08.2020)
Ing. Jozef Behro
Komenského 1642/23-28
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 11.06.2016 do: 31.08.2020)
Zapisované základné imanie: 
23 800 EUR
  (od: 02.06.2009)
700 000 Sk
  (od: 31.08.2001 do: 01.06.2009)
2 749 000 Sk
  (od: 31.12.1996 do: 30.08.2001)
Základný členský vklad: 
17 EUR
  (od: 02.06.2009)
3 000 Sk
  (od: 31.12.1996 do: 03.12.2001)
500 Sk
  (od: 04.12.2001 do: 01.06.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 26.9.1996 podľa § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Dr 630
  (od: 31.12.1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 26.11.1998 schválilo nové Stanovy Stavebného bytového družstva Púchov a rozhodlo o zmene v orgánoch družstva.
  (od: 18.01.1999)
Zhromaždenie delegátov dňa 30.09.1999 schválilo dodatok č. 1 k stanovám Stavebného bytového družstva Púchov a rozhodlo o zmene v orgánoch družstva.
  (od: 06.12.1999)
Zhromaždenie delegátov dňa 30.9.1999 schválilo dodatok č.2 k stanovám Stavebného bytového družstva Púchov.
  (od: 22.05.2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 14.6.2001 schválilo zníženie zapisovaného základného imania, základného členského vkladu a nové stanovy družstva v ich úplnom znení. Týmto zápisom sa vykonáva aj oprava dátumu konania zhromaždenia delegátov zo dňa 11.7.2001, ktoré má správne znieť 14.6.2001.
  (od: 04.12.2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 16.5.2002 schválilo zmenu v predstavenstve družstva.
  (od: 25.07.2002)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 11.7.2001 schválilo zníženie zapisovaného základného imania a nové stanovy družstva v ich úplnom znení.
  (od: 31.08.2001 do: 03.12.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  08.06.2023
Dátum výpisu:  11.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)