Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  10061/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Močenok
  (od: 25.03.1999)
Poľnohospodárske drúžstvo Močenok
  (od: 02.04.1993 do: 24.03.1999)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Močenku
  (od: 27.08.1992 do: 01.04.1993)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Sládečkovciach
  (od: 08.04.1991 do: 26.08.1992)
Sídlo: 
Nitrianska 1232/50
Močenok 951 31
  (od: 14.11.2002)
Močenok
  (od: 27.08.1992 do: 13.11.2002)
Sládečkovce
  (od: 08.04.1991 do: 26.08.1992)
IČO: 
00 198 706
  (od: 08.04.1991)
Deň zápisu: 
13.01.1972
  (od: 08.04.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 08.04.1991)
Predmet činnosti: 
výroba ostatných potravinárskych výrobkov
  (od: 05.06.1996)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (od: 05.06.1996)
výroba stav.-stol. a tesárska základná (výroba okien, dverí a pod.)
  (od: 05.06.1996)
výroba ostatných chemických výrobkov
  (od: 05.06.1996)
zámočníctvo a zváračské práce
  (od: 05.06.1996)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 05.06.1996)
podnikateľské poradenstvo-poľnohosp. a potravinárstvo
  (od: 05.06.1996)
práce so strojmi na poli
  (od: 05.06.1996)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 05.06.1996)
výroba kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov
  (od: 16.12.1996)
baliace činnosti
  (od: 16.12.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 16.12.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 16.12.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 16.12.1996)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (od: 16.12.1996)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 16.12.1996)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (od: 16.12.1996)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 16.04.2005)
výroba hroznového vína
  (od: 05.06.1996 do: 15.12.1996)
výroba korenín
  (od: 05.06.1996 do: 15.12.1996)
maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (od: 05.06.1996 do: 15.12.1996)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (od: 05.06.1996 do: 15.12.1996)
výroba úľov
  (od: 05.06.1996 do: 15.12.1996)
výroba drevených obalov
  (od: 05.06.1996 do: 15.12.1996)
výroba mäsa a mäsových výrobkov-(mäsiarstvo a údenárstvo)
  (od: 05.06.1996 do: 15.12.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 05.06.1996 do: 15.04.2005)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 05.06.1996 do: 15.04.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 05.06.1996 do: 25.03.2004)
poľnohospodárska výroba
  (od: 08.04.1991 do: 01.04.1993)
spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 08.04.1991 do: 01.04.1993)
práce a služby rôzneho druhu poskytované vlastným členom a ostatným občanom,ako i ostatným organizáciám v rozsahu:práce strojmi,zámočnícke a iné dielenské služby, stavebné práce a ostatné práce,práce konskými poťahmi,chemická výroba,stolárske práce,výroba úľov,sušenie poľnohospodárskych produktov,poradenská služba
  (od: 08.04.1991 do: 01.04.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba ostatných potravinárskych výrobkov
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba korenín
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba hroznového vína
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba piliarska
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba stavebno-stolárska-stolárstvo
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba drevených obalov
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba ostatných chemických výrobkov
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
zámočníctvo a zváračské práce
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
výroba úľov
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
práce so strojmi na poli
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
cestná doprava tovaru neverejná /záv./ cestná verejná doprava tovaru iná nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 08.04.1991 do: 01.04.1993)
Ing. Štefan Bleho - predseda družstva
Športová 1784/5
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019)
Ing. Milan Gier - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019)
Jozef Pápay - podpredseda družstva
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019)
Mária Benková - člen
Novomeského 12
Šaľa
  (od: 18.10.2001 do: 15.04.2005)
Mária Benková - člen
Partizánska 1029/14
Šaľa 927 00
  (od: 16.04.2005 do: 06.04.2009)
Mária Benková - člen
Partizánska 1029/14
Šaľa 927 00
Skončenie funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Jozefína Bennárová - člen
254
Hájske
  (od: 18.10.2001 do: 15.04.2005)
Jozefína Bennárová - člen
254
Hájske
Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Michal Bleho - člen
1338
Močenok 951 31
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Michal Bleho - člen
1338
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 17.10.2001)
Ing. Štefan Bleho - predseda
1445
Močenok 951 31
  (od: 08.04.1991 do: 18.02.1997)
Ing. Štefan Bleho - predseda
1445
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Ing. Štefan Bleho - predseda
Športová 1784/5
Močenok 951 31
  (od: 26.03.2004 do: 06.04.2009)
Ing. Štefan Bleho - predseda
Športová 1784/5
Močenok 951 31
Skončenie funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Ing. Štefan Bleho - predseda družstva
Športová 1784/5
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 28.04.2014)
Ing. Štefan Bleho - predseda družstva
Športová 1784/5
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009 Skončenie funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 28.04.2014)
Ing. Štefan Bleho - predseda družstva
Športová 1784/5
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 26.04.2019)
Ing. Štefan Bleho - predseda družstva
Športová 1784/5
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 15.03.2014 Skončenie funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019 do: 26.04.2019)
Kamila Boháčová - člen
221
Hájske
  (od: 02.04.1993 do: 01.05.1995)
Jozef Dúc - člen
1735
Horná Kráľová
  (od: 02.04.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Milan Gier - člen
1252
Močenok 951 31
  (od: 02.05.1995 do: 18.02.1997)
Ing. Milan Gier - člen
1252
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Ing. Milan Gier - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
  (od: 26.03.2004 do: 06.04.2009)
Ing. Milan Gier - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Skončenie funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Ing. Milan Gier - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 28.04.2014)
Ing. Milan Gier - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009 Skončenie funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 28.04.2014)
Ing. Milan Gier - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 26.04.2019)
Ing. Milan Gier - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 15.03.2014 Skončenie funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019 do: 26.04.2019)
Bernard Hambálek - člen
401
Hájske 951 33
  (od: 02.05.1995 do: 18.02.1997)
Bernard Hambálek - člen
401
Hájske 951 33
  (od: 19.02.1997 do: 17.10.2001)
Marián Horváth - člen
165
Močenok 951 31
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Marián Horváth - člen
165
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 17.10.2001)
Ing. Terézia Jedličková - člen
1176
Močenok 951 31
  (od: 02.05.1995 do: 18.02.1997)
Ing. Terézia Jedličková - člen
1176
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Ing. Terézia Jedličková - člen
Sv.Gorazda 677/229
Močenok 951 31
  (od: 26.03.2004 do: 06.04.2009)
Ing. Terézia Jedličková - člen
Sv.Gorazda 677/229
Močenok 951 31
Skončenie funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Štefan Korec - člen
175
Hájske 951 33
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Štefan Korec - člen
175
Hájske 951 33
  (od: 19.02.1997 do: 06.04.2009)
Štefan Korec - člen
175
Hájske 951 33
Skončenie funkcie: 01.10.2008
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Michal Lencsés - člen
71
Horná Kráľová 951 32
  (od: 26.03.2004 do: 15.04.2005)
Michal Lencsés - člen
71
Horná Kráľová 951 32
Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Michal Lenčeš - člen
1517
Horná Kráľová 951 32
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Michal Lenčeš - člen
1517
Horná Kráľová 951 32
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Ing. Emília Lenčešová - člen
1811
Horná Kráľová
  (od: 02.04.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Emília Lenčešová - člen
1811
Horná Kráľová 951 32
  (od: 19.02.1997 do: 17.10.2001)
Ing. Emília Lenčéšová - člen
1811
Horná Kráľová 951 32
  (od: 02.05.1995 do: 18.02.1997)
František Lešš - člen
1802
Horná Kráľová 951 32
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
František Lešš - člen
1802
Horná Kráľová 951 32
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
František Lešš - člen
385
Horná Kráľová 951 32
  (od: 26.03.2004 do: 15.04.2005)
František Lešš - člen
385
Horná Kráľová 951 32
Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Július Lešš - člen
2022
Horná Kráľová 951 32
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Július Lešš - člen
2022
Horná Kráľová 951 32
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Július Lešš - člen
616
Horná Kráľová 951 32
  (od: 26.03.2004 do: 15.04.2005)
Július Lešš - člen
616
Horná Kráľová 951 32
Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Veronika Miháliková - člen
1055
Močenok
  (od: 02.04.1993 do: 01.05.1995)
Michal Packa - člen
432
Močenok
  (od: 02.04.1993 do: 01.05.1995)
Bohuš Pákozdy - člen
323
Močenok 951 31
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Bohuš Pákozdy - člen
323
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 17.10.2001)
Jozef Pápay - člen
1310
Močenok 951 31
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Jozef Pápay - člen
1310
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Jozef Pápay - člen
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
  (od: 26.03.2004 do: 26.02.2008)
Jozef Pápay - člen
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Skončenie funkcie: 04.02.2008
  (od: 27.02.2008 do: 26.02.2008)
Jozef Pápay - člen
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 04.08.2009)
Jozef Pápay - podpredseda
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 04.02.2008
  (od: 27.02.2008 do: 06.04.2009)
Jozef Pápay - podpredseda
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 04.02.2008 Skončenie funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Jozef Pápay - podpredseda družstva
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009
  (od: 05.08.2009 do: 28.04.2014)
Jozef Pápay - podpredseda družstva
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009 Skončenie funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 28.04.2014)
Jozef Pápay - podpredseda družstva
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 26.04.2019)
Jozef Pápay - podpredseda družstva
Švábska 1448/18
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 15.03.2014 Skončenie funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019 do: 26.04.2019)
Ing. Karol Rathouský - podpredseda
Kostálná 8
Nitra
  (od: 08.04.1991 do: 01.05.1995)
Miroslav Slamka - člen
1845
Horná Kráľová 951 32
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Miroslav Slamka - člen
1845
Horná Kráľová 951 32
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Miroslav Slamka - člen
433
Horná Kráľová 951 32
  (od: 26.03.2004 do: 06.04.2009)
Miroslav Slamka - člen
433
Horná Kráľová 951 32
Skončenie funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Ing. Anna Szalayová - člen
470
Hájske 951 33
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Ing. Anna Szalayová - člen
470
Hájske 951 33
  (od: 19.02.1997 do: 17.10.2001)
Anna Szombathová - člen
845
Močenok 951 31
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
Anna Szombathová - člen
845
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Anna Szombathová - člen
Hájska 1142/59
Močenok 951 31
  (od: 26.03.2004 do: 15.04.2005)
Anna Szombathová - člen
Hájska 1142/59
Močenok 951 31
Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Ing. Ernest Vereš - člen
1447
Močenok
  (od: 02.04.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Ernest Vereš - člen
Športová 1782/1
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 11.03.2005
  (od: 18.12.2008 do: 06.04.2009)
Ing. Ernest Vereš - člen
Športová 1782/1
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 11.03.2005 Skončenie funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Ing. Ernest Vereš - podpredseda
1447
Močenok 951 31
  (od: 02.05.1995 do: 18.02.1997)
Ing. Ernest Vereš - podpredseda
1447
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
Ing. Ernest Vereš - podpredseda
Športová 1782/1
Močenok 951 31
  (od: 26.03.2004 do: 26.02.2008)
Ing. Ernest Vereš - podpredseda
Športová 1782/1
Močenok 951 31
Skončenie funkcie: 04.02.2008
  (od: 27.02.2008 do: 26.02.2008)
František Žáčik - člen
518
Močenok 951 31
  (od: 02.04.1993 do: 18.02.1997)
František Žáčik - člen
518
Močenok 951 31
  (od: 19.02.1997 do: 25.03.2004)
František Žáčik - člen
Kakava 718/38
Močenok 951 31
  (od: 26.03.2004 do: 06.04.2009)
František Žáčik - člen
Kakava 718/38
Močenok 951 31
Skončenie funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 06.04.2009)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 02.04.1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 08.04.1991 do: 01.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Beáta Gierová - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019)
Ing. Ivan Hambalek - člen
166
Hájske 951 33
Vznik funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019)
Ing. Jozef Chrenko - člen
M. R. Štefánika 1116/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019)
Ing. Beáta Gierová - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 28.04.2014)
Ing. Beáta Gierová - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.03.2009 Skončenie funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 28.04.2014)
Ing. Ivan Hambalek - člen
166
Hájske 951 33
Vznik funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 28.04.2014)
Ing. Ivan Hambalek - člen
166
Hájske 951 33
Vznik funkcie: 14.03.2009 Skončenie funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 28.04.2014)
Ing. Jozef Chrenko - člen
Jesenského 1004/5
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 14.03.2009
  (od: 07.04.2009 do: 28.04.2014)
Ing. Jozef Chrenko - člen
Jesenského 1004/5
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 14.03.2009 Skončenie funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 28.04.2014)
Ing. Beáta Gierová - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 15.03.2014 Skončenie funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019 do: 26.04.2019)
Ing. Ivan Hambalek - člen
166
Hájske 951 33
Vznik funkcie: 15.03.2014 Skončenie funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019 do: 26.04.2019)
Ing. Jozef Chrenko - člen
M. R. Štefánika 1116/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 15.03.2014 Skončenie funkcie: 16.03.2019
  (od: 27.04.2019 do: 26.04.2019)
Ing. Beáta Gierová - člen
Nitrianska 1211/8
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 26.04.2019)
Ing. Ivan Hambalek - člen
166
Hájske 951 33
Vznik funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 26.04.2019)
Ing. Jozef Chrenko - člen
M. R. Štefánika 1116/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 15.03.2014
  (od: 29.04.2014 do: 26.04.2019)
Zapisované základné imanie: 
398 328 EUR
  (od: 07.04.2009)
12 000 000 Sk
  (od: 05.06.1996 do: 06.04.2009)
30 000 000 Sk
  (od: 02.04.1993 do: 04.06.1996)
Základný členský vklad: 
1 494 EUR
  (od: 07.04.2009)
18 000 Sk
  (od: 05.06.1996 do: 25.03.2004)
45 000 Sk
  (od: 26.03.2004 do: 06.04.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 30.decembra 1971 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev v Hajskom, Hornej Kráľovej a Sládečkovciach. Bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy družstva schválené radou ONV v Nitre dňa 7.januára 1972-uznesením č.3/72-R a zaregistrované v knihe stanov pod číslom 102/72. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 13.január 1972 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stanovy: Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 21.2.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v súlade so zákonom č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. -Ak sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou vykázanou v účtovnej evidencii a táto strata nemôže byť uhradená iným spôsobom, ručia za stratu jeho členovia. -Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom, alebo zálohou na členský podiel až do jeho plnej výšky. Pokial je strata družstva nižšia než výška členských podielov a záloh, ručia jednotliví členovia rovnakým percentom zo svojho členského podielu, alebo zálohy na členský podiel. -V prípade, že družstvu nebude poskytnutý úver a nebude schopné financovania, budú členovia vyzvaní, aby podľa určeného z členských podielov poskytli družstvu finančnú hotovosť na úhradu záväzkov. Takto poskytnutá finančná hotovosť družstvu bude vedená ako pôžička družstvu a bude splatná do 1 roka. Stary spis: Dr 219
  (od: 08.04.1991)
Uznesením Vlády Slovenskej republiky z 26.5.1992 č. 496 mení sa názov obce Sládečkovce s účinnosťou od 1.7.1992 na Močenok. Stary spis: Dr 219
  (od: 27.08.1992)
Stanovy vypracované v zmysle ust. Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka, schválené na členskej schôdzi konanej dňa 31.10.1992. Družstvo vykonalo transformáciu v zmysle ust. Zák.č. 42/91 Zb. Stary spis: Dr 219
  (od: 02.04.1993)
Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou dňa 10. marca 1995. Pridelené DIČ: 00198706/627. Stary spis: Dr 219
  (od: 02.05.1995)
Zmena stanov schválená na VČS dňa 26.04.1996. Stary spis: Dr 219
  (od: 05.06.1996)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou družstva dňa 07.03.1997.
  (od: 25.04.1997)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 26.02.1999.
  (od: 25.03.1999)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 08.03.2002.
  (od: 14.11.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR