Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  10065/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo QUARTA Neded
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
Poľnohospodárske družstvo Neded
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
Sídlo: 
Neded 925 85
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Neded
  (od: 16.03.1990 do: 31.05.1998)
IČO: 
00 587 770
  (od: 16.03.1990)
Deň zápisu: 
16.03.1990
  (od: 16.03.1990)
Deň výmazu: 
27.06.2014
  (od: 27.06.2014)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 27.06.2014)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 16.03.1990)
Predmet činnosti: 
výrobu a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
spracovanie poľnohospodárskych produktov na potravinárske výrobky
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
nákup zeleniny,ovocia a poľnohospodárskych produktov od fyzických a právnických osôb
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
predaj vlastných a nakúpených produktov a výrobkov vo svojich obchodných zariadeniach
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov a občanov
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
kovovýroba
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
stavebno-údržbárske a maliarsko-natieračské práce
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
drevovýroba
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
prevádzkovanie pestovateľskej pálenice
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
zahranično-obchodnú činnosť,dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a produktov, hospodárskych zvierat,poľnohospodárskych strojov,agrochemikálií a materiálov suvisiacich s touto činnosťou (okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie).
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych výrobkov, balených potravín, zeleniny, ovocia
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
poradenská činnosť v oblasti rastlinnej výroby
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
poradenská činnosť v oblasti živočíšnej býroby
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
verejná cestná osobná doprava
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
predstavenstvo
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
Ján Berecký - člen
812
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Tibor Bitter - člen
105
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Július Borsányi - člen
453
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ing. Michal Felix - predseda
591
Neded
  (od: 16.03.1990 do: 23.07.1996)
Ján Gergeľ - člen
715
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ján Gergeľ - člen
715
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
Martin Gergeľ - člen
162
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ing. Mikuláš Gmeyner - člen
Družstevná 3
Šaľa
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ing. Mikuláš Gmeyner - člen
Družstevná 3
Šaľa
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
Jozef Jágrik - člen
743
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Mária Karkušová - člen
795
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
Zuzana Liptáková - člen
986
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Zuzana Liptáková - člen
986
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
Júlia Molnárová - člen
107
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ján Pelikán - člen
351
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ján Pelikán - člen
351
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
Ing. Pavol Sák - člen
881
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ludvík Sárközi - člen
1274
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ing. Arpád Selmeczi - podpredseda
1299
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
JUDr. Henrieta Selmecziová - člen
1299
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Imrich Škabla - člen
326
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Imrich Škabla - člen
326
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
Elena Tonková - člen
716
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Elena Tonková - člen
716
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
Karol Varga - člen
141
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 31.05.1998)
Karol Varga - podpredseda
141
Neded
  (od: 15.07.1993 do: 23.07.1996)
Ing. Ladislav Vígh - podpredseda
359
Neded
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
Ing. Michal Felix - predseda
591
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Ján Berecký - člen
812
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Tibor Bitter - člen
105
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Július Borsányi - člen
453
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Martin Gergeľ - člen
162
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Ing. Pavol Szák - člen
881
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Ludvík Sárközi - člen
1274
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Ľudovít Gábovics - člen
818
Neded
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Pavol Lipták - podpredseda
986
Neded
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Július Sass - člen
941
Neded
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Michal Ožďan - člen
439
Neded
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Zuzana Takáčová - člen
155
Neded
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Ladislav Skabla - člen
990
Neded
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Imrich Skabla - člen
314
Neded
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Ing. Štefan Lipták - člen
462
Neded
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
Za družstvo podpisuje predseda,alebo podpredseda.
  (od: 16.03.1990 do: 14.07.1993)
Zapisované základné imanie: 
9 960 000 Sk
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
Základný členský vklad: 
15 000 Sk
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.02.2012, č. k.: 6 K 393/99-578, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2012 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, čím bolo družstvo podľa § 254 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka zrušené. Zároveň bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený JUDr. Henrich Dušek, so sídlom AK Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.
  (od: 27.06.2014)
Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa9.2.1990 podľa Zákona č.90/1988 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Výročnou členskou schôdzou konanou dňa 1.3.1991 v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve boli prijaté nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 422
  (od: 16.03.1990 do: 26.06.2014)
V súlade s § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo poľnohospodárske družstvo pretransformované podľa Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva podľa Zák.č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na čiastkových členskych schôdzach dňa 19.11.1992 Stary spis: Dr 422
  (od: 15.07.1993 do: 26.06.2014)
Členská schôdza družstva dňa 29.3.1996 schválila zmenu stanov družstva. Stary spis: Dr 422
  (od: 24.07.1996 do: 26.06.2014)
Zmena stanov družstva schválená na čl nskej schôdzi družstva dňa 27.02.1998.
  (od: 01.06.1998 do: 26.06.2014)
Uznesením Krajského súdu Bratislava č.k. 6K 393/99-99 zo dňa 28.01.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok družstva. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Henrich Dušek, komerčný právnik, Vajnorská 8A, Bratislava.
  (od: 13.07.2004 do: 26.06.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)