Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3494/V

Business name: 
AMICUS, s.r.o. KOŠICE v likvidácii
  (from: 01/21/2012)
Registered seat: 
Hlavná 58
Košice 040 01
  (from: 09/08/2003)
Identification number (IČO): 
31 677 398
  (from: 08/27/1993)
Date of entry: 
08/27/1993
  (from: 08/27/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/27/1993)
Objects of the company: 
organizovanie jazykových a vzdelávacích kurzov
  (from: 08/27/1993)
vydávanie, distribúcia a predaj kníh
  (from: 08/27/1993)
rozmnožovanie, distribúcia, predaj audio a video kaziet
  (from: 08/27/1993)
marketing
  (from: 08/27/1993)
sprostredkovanie, obstarávanie podnikateľských zámerov obchodu, výroby a služieb
  (from: 02/17/1994)
maloobchod so surovinami, materiálmi, polotovarmi, hotovými výrobkami stavebného, železiarskeho, drevárskeho, spotrebného odevného, poľnohospodárskeho,potravinárskeho, kožiarskeho, textilného pôvodu
  (from: 02/17/1994)
veľkoobchod s horeuvedeným tovarom
  (from: 02/17/1994)
nákup, predaj, požičiavanie náhradných nosičov zvuku a obrazu
  (from: 02/17/1994)
školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 02/17/1994)
organizovanie spoločenských zábav, podujatí
  (from: 02/17/1994)
prenájom strojov, zariadení, prístrojov, dopravných a iných samohybných prostriedkov a mechanizmov, kancelárskeho vybavenia vrátane zariadení na spracovanie údajov, nástrojov a tovarov osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 02/17/1994)
nákup, predaj, správa a prenájom nehnuteľností
  (from: 02/17/1994)
Partners: 
Ing. Jozef Lukács
Levočská 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/08/2003)
Katarína Lukácsová
Levočská 1373/1
Košice 040 12
Slovak Republic
  (from: 04/28/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Lukács
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/30/2010)
Katarína Lukácsová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/30/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/08/2003)
Ing. Jozef Lukács
Levočská 1
Košice
  (from: 07/09/1999)
Katarína Lukácsová
Levočská 1373/1
Košice 040 12
From: 04/26/2004
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 09/08/2003)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/30/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/19/2011
  (from: 01/21/2012)
 Liquidators:
Ing. Jozef Lukács
Levočská 1
Košice
From: 07/19/2011
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 01/21/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 130/93, Nz 128/93 zo dňa 24.6. 1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/27/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12. 1993.
  (from: 02/17/1994)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 07/09/1999)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2002.
  (from: 09/08/2003)
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 31Cbr/49/2009 zo dňa 18.5.2011, právoplatným dňa 19.7.2011 súd zrušil s likvidáciou obchodnú spoločnosť AMICUS, s.r.o. KOŠICE, Hlavná 58, 040 01 Košice, IČO: 31 677 398 a za likvidátora spoločnosti menoval Ing. Jozefa Lukácsa, Levočská 1, Košice.
  (from: 01/21/2012)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person