Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3161/P

Business name: 
K-METAL, spol. s r.o.
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Registered seat: 
Priemyselná 14
Bardejov
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Identification number (IČO): 
31 730 299
  (from: 07/03/1996)
Date of entry: 
07/03/1996
  (from: 07/03/1996)
Person dissolved from: 
26.10.2000
  (from: 10/26/2000)
Date of deletion: 
10/26/2000
  (from: 10/26/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/03/1996)
Objects of the company: 
obchodná činnosť: potraviny, pochutiny, nápoje, ryby, výrobky z rýb, tabakové výrobky, poľnohospodárske a živočíšne produkty, hospodárske zvieratá, ovocie, zelenina, umelé hnojivá, elektronika, elektrospotrebiče, odevy, obuv, kožený tovar, kozmetika, stroje a zariadenia, papierenský tovar a kancelárska technika, suveníry, bižutéria, sklo, porcelán, stavebný materiál, drevo, drevárske výrobky, hutný materiál, motorové vozidlá, nerastné suroviny, tuhé palivá, ropa, ropné produkty, diamanty, nábytok, svietidlá, zdravotnícke a ortopedické výrobky
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
nakladanie s odpadmi
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Partners: 
Jozef Kapec
19
Hertník
Slovak Republic
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Ing. Miroslav Kravec
244
Hertník
Slovak Republic
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Kravec
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Jozef Kapec
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Jozef Kapec
19
Hertník
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Ing. Miroslav Kravec
244
Hertník
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: K-METAL, spol. s r.o. Sídlo: Bardejov, Priemyselná 14 IČO: 31 730 299 ako aj všetky doteraz platné zápisy na základe právoplatného rozhodnutia KS Košice č. k. 2 K 52/98-6 zo dňa 13.11.1998, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku podľa § 5 zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o konkurze a vyrovnaní. Deň výmazu: 26.10.2000
  (from: 10/26/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.2.1996 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8110
  (from: 07/03/1996 until: 10/25/2000)
Date of updating data in databases:  09/28/2022
Date of extract :  09/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person