Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  50/L

Obchodné meno: 
Okresné výstavbové bytové družstvo pre okres Martin so sídlom v Turčianskych Tepliciach
  (od: 09.06.1965)
Sídlo: 
Turčianske Teplice 039 01
  (od: 09.06.1965)
IČO: 
00 176 567
  (od: 09.06.1965)
Deň zápisu: 
09.06.1965
  (od: 09.06.1965)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 09.06.1965)
Predmet činnosti: 
vykonávanie prípravných prác pre stavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov
  (od: 06.05.1993)
zadáva výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do svojho vlastníctva svojich členov
  (od: 06.05.1993)
zabezpečuje inžiniersko-investorskú činnosť pri stavbách podľa predchádzajúcich ustanovení
  (od: 06.05.1993)
zabezpečuje údržbu, opravy, modernizáciu a rekonštrukciu u domov a domčekov vo svojom vlastníctve
  (od: 06.05.1993)
prideľuje družstevné byty vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojich členov
  (od: 06.05.1993)
prenajíma nehnuteľnosti družstva a priestory včítane bytov v súlade so stanovami ostatným subjektom
  (od: 06.05.1993)
spravuje družstevný majetok, družstevné byty a poskytuje, alebo zabezpečuje plnenie služieb spojených s nájmom bytov a nebytových priestorov
  (od: 06.05.1993)
predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. Družstvo vystupuje ako koordinátor výstav- by.
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
v rámci predmetu činnosti pripravuje a zabezpečuje:
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* prípravu a realizáciu výstavby bytov a domov, vrátane hospodárskeho príslušenstva a garáží pre poľnohospodárske organizácie, organizácie lesného a vodného hospodárstva, prípadne ďaľšie organizácie, za podmienok uzatvorenia hospodárskej zmluvy, v ktorej okrem iného sa dohodne po dokončení odovzdanie do vlastníctva príslušnej užívateľskej organizácie
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* poradenskú a technicko-inžiniersku činnosť pri výstavbe rodinných domov
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu bytového fondu za poplatok pre ob-
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* činnosť na technickej a občianskej vybavenosti
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* účelovú investičnú výstavbu pre členské organizácie bytových družstiev
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* dopravné výkony
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* činnosti zásobovacej organizácie pre potrebu zabezpečenia svojpomocnej bytovej výstavby
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* pomoc pri obstarávaní územno-plánovacích prác v rozsahu dohodnutom s národnými výbormi
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* rozvoj materiálno-technickej základne pre výstavbu, opravy a údržbu bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním pre svojich členov a za poplatok pre občanov a socialistické organizácie
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
* výroba materiálov, stavebných dielcov, zariadení a výrobkov potrebných na výstavbu bytov, domov a nebytových priestorov, na modernizáciu staršieho bytového fondu a na rozvoj služieb spojených s bývaním
  (od: 09.06.1965 do: 05.05.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.06.1965)
Elena Záborská - Predseda
37
Trebostovo 038 41
Vznik funkcie: 23.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2016)
Ján Hulla - Podpredseda
10
Dubové 038 23
Vznik funkcie: 23.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2016)
Emília Rybárová - člen
Dlžiny 1457
Turčianske Teplice - Dolná Štubňa 039 01
Vznik funkcie: 23.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2017)
Ján Boďa - člen
Partizánska 415/6
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1965 do: 04.04.1994)
Ján Boďa - podpredseda
Partizánska 415/6
Turčianske Teplice
Skončenie funkcie: 19.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1997 do: 22.04.2003)
Ján Boďa - predseda
Partizánska 415/6
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.1994 do: 13.07.1997)
Ing. Dušan Grajciar - predseda
49
Necpaly
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1965 do: 04.04.1994)
Milan Hruška - podpredseda
Somolického
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.1994 do: 13.07.1997)
Ján Hulla - člen
Dubové 10
Dubové 038 23
Vznik funkcie: 08.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2009 do: 21.07.2016)
Ján Hulla - člen
Dubové 10
Dubové 038 23
Vznik funkcie: 08.10.2009 Skončenie funkcie: 23.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2016 do: 21.07.2016)
Ing. Anna Chorváthová - podpredseda
1434
Dolná Štubňa
Vznik funkcie: 15.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 09.12.2009)
Ing. Anna Chorváthová - predseda
1434
Dolná Štubňa
Vznik funkcie: 15.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2009 do: 21.07.2016)
Ing. Anna Chorváthová - predseda
1434
Dolná Štubňa
Vznik funkcie: 15.12.2004 Skončenie funkcie: 23.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2016 do: 21.07.2016)
Ing. Milan Ľupták - člen
30
Košťany nad Turcom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1965 do: 04.04.1994)
Elfrída Michalcová - predseda
Dlžiny 1435/42
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1997 do: 09.12.2009)
Elfrída Michalcová - predseda
Dlžiny 1435/42
Turčianske Teplice
Skončenie funkcie: 08.10.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2009 do: 09.12.2009)
Emilia Rybárová - člen
Dlžiny 1457
Turčianske Teplice - Dolná Štubňa 039 01
Vznik funkcie: 23.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2016 do: 27.06.2017)
Miroslav Sochuľak - člen
37
Trebostovo
Vznik funkcie: 19.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2003 do: 09.12.2009)
Miroslav Sochuľak - člen
37
Trebostovo
Vznik funkcie: 19.12.2002 Skončenie funkcie: 08.10.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2009 do: 09.12.2009)
MUDr. František Štuller - člen
46
Horný Kalník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.04.1994 do: 13.07.1997)
MUDr. František Štuller - člen
46
Horný Kalník
Skončenie funkcie: 19.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1997 do: 22.04.2003)
MUDr. František Štuller - podpredseda
46
Horný Kalník
Vznik funkcie: 19.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2003 do: 26.04.2005)
MUDr. František Štuller - podpredseda
46
Horný Kalník
Vznik funkcie: 19.12.2002 Skončenie funkcie: 15.12.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Jaroslav Tesák - člen
452
Mošovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1965 do: 04.04.1994)
Jaroslav Valko - člen
Záturčianska 21
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1965 do: 04.04.1994)
Elena Záborská - podpredseda
Trebostovo 37
Trebostovo 038 41
Vznik funkcie: 08.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2009 do: 21.07.2016)
Elena Záborská - podpredseda
Trebostovo 37
Trebostovo 038 41
Vznik funkcie: 08.10.2009 Skončenie funkcie: 23.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2016 do: 21.07.2016)
Konanie: 
K názvu družstva pripoja svoje podpisy predseda alebo podpredseda a ďaľší člen predstavenstva.
  (od: 09.06.1965)
Zapisované základné imanie: 
2 190,79 EUR
  (od: 10.12.2009)
66 000 Sk
  (od: 06.05.1993 do: 09.12.2009)
Základný členský vklad: 
99,58 EUR
  (od: 10.12.2009)
3 000 Sk
  (od: 06.05.1993 do: 09.12.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na základe ustanovujúcej členskej schôdze konanej dňa 9. júna 1965 a prijatím vlastných stanov družstva schválených touto schôdzou. Na mimoriadnej členskej schôdzi konanej dňa 19.1.1989 boli schválené nové stanovy družstva v súlade so zák.č. 94/88 Zb. Starý spis: Dr 397
  (od: 09.06.1965)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 16.12.1993, v súlade so zák. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov družstva podľa zák.513/91 Zb.
  (od: 06.05.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)