Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3374/N

Business name: 
TRINITA spol. s r.o.
  (from: 06/09/1993)
Registered seat: 
L. Exnára 30
Levice 934 01
  (from: 07/09/2008)
Identification number (IČO): 
31 439 098
  (from: 06/09/1993)
Date of entry: 
06/09/1993
  (from: 06/09/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/09/1993)
Objects of the company: 
reklamná a dizajnérska činnosť
  (from: 06/09/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/09/1993)
gravírovanie a frézovanie plastov a skla
  (from: 06/09/1993)
vydávanie periodickej tlače
  (from: 01/28/2000)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia gynekológie a pôrodníctva
  (from: 09/24/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/03/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/03/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/03/2009)
počítačové služby
  (from: 03/03/2009)
administratívne služby
  (from: 03/03/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/03/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/03/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/03/2009)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 03/03/2009)
Partners: 
MUDr. Juraj Braun
L. Exnára 30
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/2008)
Contribution of each member: 
MUDr. Juraj Braun
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 12/31/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/09/2008)
MUDr. Juraj Braun
L. Exnára 30
Levice 934 01
From: 06/18/2008
  (from: 07/09/2008)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/09/2008)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 03/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.3.1993 v súlade s § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa vyhlásenia správcu vkladu /§ 60 ods. 3 Obchodného zákonníka/ splatili spoločníci ku dňu registrácie svoje vklady nasledovne: Dušan Bača 20 000 Sk Peter Braun 20 000 Sk RNDr. Vlastimil Šajben 20 000 Sk Stary spis: S.r.o. 9983
  (from: 06/09/1993)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 23.09.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Šoltésovej 2 na Levice, Hviezdoslavova 19.
  (from: 01/28/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.09.2017 o zlúčení spoločnosti TRINITA spol. s r.o. so sídlom L. Exnára 30, 934 01 Levice, IČO: 31 439 098 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3374/N so spoločnosťou SPERA, s.r.o. so sídlom 934 01 Levice – Malý Kiar č. 29, IČO: 34 122 877 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1429/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 11.09.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 270/2017, Nz 31003/2017, NCRls 31690/2017 sa obchodná spoločnosť TRINITA spol. s r.o. so sídlom L. Exnára 30, 934 01 Levice, IČO: 31 439 098 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3374/N stáva právnym nástupcom vyššie uvedenej zanikajúcej spoločnosti zrušenej bez likvidácie a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností dňom 26.09.2017.
  (from: 09/26/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/26/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SPERA, s.r.o.
29
Levice - Malý Kiar 934 01
  (from: 09/26/2017)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person