Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2471/B

Business name: 
AGEM, spol. s.r.o.
  (from: 03/23/1992 until: 07/30/2013)
Registered seat: 
Staré Grunty 53
Bratislava 842 47
  (from: 07/06/1998 until: 07/30/2013)
Asmolovova 53
Bratislava 842 47
  (from: 03/23/1992 until: 07/05/1998)
Identification number (IČO): 
31 319 971
  (from: 03/23/1992)
Date of entry: 
03/23/1992
  (from: 03/23/1992)
Person dissolved from: 
8.7.2013
  (from: 07/31/2013)
Date of deletion: 
07/31/2013
  (from: 07/31/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/31/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/23/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku netýka sa poskytovania softwaru autorom podľa autorského zákona/
  (from: 03/23/1992 until: 07/30/2013)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/23/1992 until: 07/30/2013)
nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti hardware, pamäťových médií, riadiacich systémov a elektroniky
  (from: 03/23/1992 until: 07/30/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/21/1999 until: 07/30/2013)
colná deklarácia
  (from: 05/21/1999 until: 07/30/2013)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 05/21/1999 until: 07/30/2013)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 09/27/2001 until: 07/30/2013)
reklamná činnosť
  (from: 09/27/2001 until: 07/30/2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/27/2001 until: 07/30/2013)
Partners: 
Milan Fabián
Dubovická roveň 20
Lipany
Slovak Republic
  (from: 03/23/1992 until: 07/05/1998)
Hana Fabiánová
Dubovická roveň 20
Lipany
Slovak Republic
  (from: 03/23/1992 until: 07/05/1998)
Ing. Hana Fabiánová
J. Stanislava 3
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/06/1998 until: 07/30/2013)
Ing. Milan Fabián
J. Stanislava 3
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/06/1998 until: 07/30/2013)
Contribution of each member: 
Hana Fabiánová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1992 until: 07/05/1998)
Milan Fabián
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/23/1992 until: 07/05/1998)
Ing. Hana Fabiánová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 09/08/2009)
Ing. Milan Fabián
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 09/08/2009)
Ing. Hana Fabiánová
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 07/30/2013)
Ing. Milan Fabián
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 07/30/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/23/1992 until: 07/30/2013)
Milan Fabián
Dubovická roveň 20
Lipany
  (from: 03/23/1992 until: 07/05/1998)
Ing. Milan Fabián
J. Stanislava 3
Bratislava 841 05
  (from: 07/06/1998 until: 07/30/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú konateľ a prokurista. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ alebo prokurista svoj podpis. Prokurista musí pod svoj podpis pripojiť dodatok označujúci prokúru.
  (from: 03/23/1992 until: 07/30/2013)
Procuration: 
Hana Fabiánová
Dubovická roveň 20
Lipany
  (from: 03/23/1992 until: 07/05/1998)
Ing. Hana Fabiánová
J. Stanislava 3
Bratislava 841 05
  (from: 07/06/1998 until: 07/30/2013)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 07/30/2013)
200 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 09/08/2009)
100 000 Sk
  (from: 03/23/1992 until: 07/05/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 34CbR/372/2011 zo dňa 23.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2013, súd zrušuje obchodnú spoločnosť AGEM, spol s r.o., Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava, IČO: 31 319 971, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke 2471/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AGEM, spol s r.o., Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava, IČO: 31 319 971, zapísaná v odd. Sro vl. č. 2471/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 07/31/2013)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 19.2.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.4.1998.
  (from: 07/06/1998 until: 07/30/2013)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.2.1999.
  (from: 05/21/1999 until: 07/30/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.8.2001. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.8.2001.
  (from: 09/27/2001 until: 07/30/2013)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person