Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  56/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda
  (from: 05/31/1999)
Registered seat: 
Družstevná 792/73
Solčany 956 17
  (from: 08/04/2004)
Identification number (IČO): 
00 205 516
  (from: 08/13/1991)
Date of entry: 
01/01/1977
  (from: 08/13/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/13/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 01/26/1994)
stravovanie a občerstvenie
  (from: 01/26/1994)
práce s poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 01/26/1994)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/26/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/26/1994)
výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu
  (from: 08/04/2004)
prevádzkovanie vlastného rekreačného a ubytovacieho zariadenia
  (from: 07/31/2010)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 07/31/2010)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/12/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/12/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/26/1994)
Ing. Kazimír Vlasák - predseda
Hviezdoslavova 323/20
Bošany 956 18
From: 06/26/2019
  (from: 07/12/2019)
Jozef Benko - podpredseda
Streďanská 2661/51
Topoľčany 955 01
From: 06/26/2019
  (from: 07/12/2019)
Mária Matušíková - člen
Družstevná 238/1
Krnča 956 19
From: 06/26/2019
  (from: 07/12/2019)
Róbert Michalides - člen
199
Nitrianska Streda 956 16
From: 06/26/2019
  (from: 07/12/2019)
Miloš Šelestiak - člen
277
Nitrianska Streda 956 16
From: 06/26/2019
  (from: 07/12/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 01/26/1994)
Supervisory board: 
Anna Geršiová
265
Nitrianska Streda 956 16
From: 06/26/2019 Until: 06/25/2021
  (from: 07/16/2021)
Milan Páleník
1. mája 53/48
Solčany 956 17
From: 06/26/2019
  (from: 07/12/2019)
Branko Král
442
Kovarce 956 15
From: 06/26/2021
  (from: 07/16/2021)
Janka Selecká
130
Oponice 956 14
From: 06/26/2021
  (from: 07/16/2021)
Registered capital: 
79 831,2 EUR
  (from: 08/26/2009)
Basic member contribution: 
431,52 EUR
  (from: 08/26/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 14.1.1977 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Kovarce, Solčany, Súľovce a Nitrianska Streda, bolo zvolené predstavenstvo. Okresný národný výbor, odbor poľnohospodárstva v Topoľčanoch pod č. PLVH/1977 zo dňa 26.4.1977 schválila vznik družstva podľa zák. č.122/75 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 4.5.1977 (§ 1 zák.č. 72/70 Zb.) Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 21.3.1991 boli v zmysle zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 122
  (from: 08/13/1991)
Dňa 28.12.1992 členská schôdza schválila transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Dňa 5.2.1993 členská schôdza schválila stanovy družstva v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 122
  (from: 01/26/1994)
Členská schôdza konaná dňa 28.05.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 122
  (from: 06/24/1996)
Členská schôdza družstva schválila dňa 10.6.1998 zmenu stanov družstva.
  (from: 11/11/1998)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 29.04.1999. Zmena obchodného mena družstva z Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Streda na Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda.
  (from: 05/31/1999)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 31.5.2002.
  (from: 03/31/2003)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person