Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  34745/B

Obchodné meno: 
EURO BETON, s.r.o.
  (od: 01.02.2005)
Sídlo: 
Rožňavská 24
Bratislava 821 04
  (od: 15.09.2010)
Stará Vajnorská 21
Bratislava 831 04
  (od: 22.08.2007 do: 14.09.2010)
Rožňavská 24
Bratislava 821 04
  (od: 01.02.2005 do: 21.08.2007)
IČO: 
35 918 837
  (od: 01.02.2005)
Deň zápisu: 
01.02.2005
  (od: 01.02.2005)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.02.2005)
Predmet činnosti: 
administratívne práce
  (od: 01.02.2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.02.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.02.2005)
činnosť organizačných poradcov
  (od: 01.02.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.02.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.02.2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.02.2005)
automatizované pracovanie dát
  (od: 01.02.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 01.02.2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 01.02.2005)
reklamná a propagačná činnosť poskytovaná prostredníctvom elekronického internetového portálu
  (od: 01.02.2005)
organizačné zabezpečenie školení
  (od: 01.02.2005)
výroba a predaj betónu
  (od: 01.02.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.02.2005)
Spoločníci: 
Jozef Szabó
Dulová cesta 172/28
Svätý Peter 946 57
  (od: 04.07.2013)
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
Bratislava 830 00
  (od: 23.01.2010 do: 03.07.2013)
ARMA, s.r.o.
Rovná 21
Dulovce 946 56
  (od: 01.02.2005 do: 16.05.2005)
Mgr. Vincent Hegeduš
Rovná 21
Dulovce 946 56
  (od: 12.10.2006 do: 03.07.2013)
JUDr. Vincent Hegeduš
Rovná 21
Dulovce 946 56
  (od: 17.05.2005 do: 11.10.2006)
Ladislav Klauzer
Pod Vachmajstrom 12785/1
Bratislava 831 01
  (od: 09.10.2009 do: 22.01.2010)
Ladislav Klauzer
Višňová 10
Bratislava 831 01
  (od: 17.05.2005 do: 08.10.2009)
Ing. Milan Roob
Tomášikova 10
Martin 036 01
  (od: 17.05.2005 do: 06.12.2005)
Ing. Igor Wollner
Prokopa Veľkého 3
Bratislava 811 04
  (od: 01.02.2005 do: 03.07.2013)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Jozef Szabó
Vklad: 6 972 EUR Splatené: 6 972 EUR
  (od: 04.07.2013)
Ing. Igor Wollner
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 01.02.2005 do: 16.05.2005)
ARMA, s.r.o.
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 01.02.2005 do: 16.05.2005)
Ing. Igor Wollner
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.05.2005 do: 06.12.2005)
JUDr. Vincent Hegeduš
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.05.2005 do: 06.12.2005)
Ladislav Klauzer
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.05.2005 do: 06.12.2005)
Ing. Milan Roob
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.05.2005 do: 06.12.2005)
Ing. Igor Wollner
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 07.12.2005 do: 08.09.2009)
JUDr. Vincent Hegeduš
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 07.12.2005 do: 11.10.2006)
Ladislav Klauzer
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 07.12.2005 do: 08.09.2009)
Mgr. Vincent Hegeduš
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 12.10.2006 do: 08.09.2009)
Ing. Igor Wollner
Vklad: 2 324 EUR Splatené: 2 324 EUR
  (od: 09.09.2009 do: 03.07.2013)
Ladislav Klauzer
  (od: 09.09.2009 do: 08.10.2009)
Ladislav Klauzer
Vklad: 2 324 EUR Splatené: 2 324 EUR
  (od: 09.10.2009 do: 22.01.2010)
Mgr. Vincent Hegeduš
Vklad: 2 324 EUR Splatené: 2 324 EUR
  (od: 09.09.2009 do: 03.07.2013)
ZAPA beton SK s.r.o.
Vklad: 2 324 EUR Splatené: 2 324 EUR
  (od: 23.01.2010 do: 03.07.2013)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 01.02.2005)
Jozef Szabó
Dulovská cesta 172/28
Svätý Peter 946 57
Vznik funkcie: 01.02.2012
  (od: 21.02.2012)
JUDr. Vincent Hegeduš
Rovná 21
Dulovce 946 56
Vznik funkcie: 24.04.2005
  (od: 17.05.2005 do: 20.02.2012)
JUDr. Vincent Hegeduš
Rovná 21
Dulovce 946 56
Vznik funkcie: 24.04.2005 Skončenie funkcie: 31.01.2012
  (od: 21.02.2012 do: 20.02.2012)
Tomáš Hegedüš
Rovná 21
Dulovce 946 56
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 16.05.2005)
Tomáš Hegedüš
Rovná 21
Dulovce 946 56
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.04.2005
  (od: 17.05.2005 do: 16.05.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému, napísanému, prípadne iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
  (od: 23.01.2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne konateľ a prokurista tak, že k tlačenému, písanému prípadne iným spôsobom zabrazenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja podpis spoločne konateľ spolu s prokuristom. Prokurista k svojmu podpisu pripája označenie "p.p", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (od: 17.05.2005 do: 22.01.2010)
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 01.02.2005 do: 16.05.2005)
Prokúra: 
Mgr. Eva Hargašová
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.05.2005
  (od: 17.05.2005 do: 16.05.2007)
Mgr. Eva Klauzerová
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.05.2005
  (od: 17.05.2007 do: 08.10.2009)
Mgr. Eva Klauzerová
Pod Vachajstrom 12785/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 17.05.2005
  (od: 09.10.2009 do: 22.01.2010)
Mgr. Eva Klauzerová
Pod Vachajstrom 12785/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 17.05.2005 Skončenie funkcie: 11.01.2010
  (od: 23.01.2010 do: 22.01.2010)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s konateľom spoločnosti. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému, písanému prípadne iným spôsobom zabrazenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (od: 17.05.2005 do: 22.01.2010)
Základné imanie: 
6 972 EUR Rozsah splatenia: 6 972 EUR
  (od: 09.09.2009)
210 000 Sk Rozsah splatenia: 210 000 Sk
  (od: 07.12.2005 do: 08.09.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 01.02.2005 do: 06.12.2005)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.3.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.3.2014 sp. Zn. 8K/10/2013-168, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.3.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok EURO BETON, s.r.o., Rožňavská 24, Bratislava, IČO : 35 918 837 . Do funkcie správcu súd ustanovil Ing. Juraja Tataru, so sídlom kancelárie 29. augusta 28/D, 811 09 Bratislava, značka správcu S 1144.
  (od: 31.05.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Juraj Tatara
29. augusta 28/D
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 27.03.2014
  (od: 31.05.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.01.2005 v zmysle ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 01.02.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.2005 o zvýšení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 200.000.-Sk na 210.000.-Sk.
  (od: 07.12.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu.
  (od: 12.10.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2007 - zmena sídla.
  (od: 22.08.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2010.
  (od: 23.01.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.01.2012.
  (od: 21.02.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2013.
  (od: 04.07.2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.4.2014, č.k. 33Exre/135/2014-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.5.2014.
  (od: 31.05.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2022
Dátum výpisu:  08.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)