Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34745/B

Business name: 
EURO BETON, s.r.o.
  (from: 02/01/2005)
Registered seat: 
Rožňavská 24
Bratislava 821 04
  (from: 09/15/2010)
Stará Vajnorská 21
Bratislava 831 04
  (from: 08/22/2007 until: 09/14/2010)
Rožňavská 24
Bratislava 821 04
  (from: 02/01/2005 until: 08/21/2007)
Identification number (IČO): 
35 918 837
  (from: 02/01/2005)
Date of entry: 
02/01/2005
  (from: 02/01/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/01/2005)
Objects of the company: 
administratívne práce
  (from: 02/01/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/01/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/01/2005)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 02/01/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/01/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/01/2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/01/2005)
automatizované pracovanie dát
  (from: 02/01/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 02/01/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 02/01/2005)
reklamná a propagačná činnosť poskytovaná prostredníctvom elekronického internetového portálu
  (from: 02/01/2005)
organizačné zabezpečenie školení
  (from: 02/01/2005)
výroba a predaj betónu
  (from: 02/01/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/01/2005)
Partners: 
Jozef Szabó
Dulová cesta 172/28
Svätý Peter 946 57
Slovak Republic
  (from: 07/04/2013)
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
Bratislava 830 00
Slovak Republic
  (from: 01/23/2010 until: 07/03/2013)
ARMA, s.r.o.
Rovná 21
Dulovce 946 56
Slovak Republic
  (from: 02/01/2005 until: 05/16/2005)
Mgr. Vincent Hegeduš
Rovná 21
Dulovce 946 56
Slovak Republic
  (from: 10/12/2006 until: 07/03/2013)
JUDr. Vincent Hegeduš
Rovná 21
Dulovce 946 56
Slovak Republic
  (from: 05/17/2005 until: 10/11/2006)
Ladislav Klauzer
Pod Vachmajstrom 12785/1
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 10/09/2009 until: 01/22/2010)
Ladislav Klauzer
Višňová 10
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2005 until: 10/08/2009)
Ing. Milan Roob
Tomášikova 10
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2005 until: 12/06/2005)
Ing. Igor Wollner
Prokopa Veľkého 3
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 02/01/2005 until: 07/03/2013)
Contribution of each member: 
Jozef Szabó
Amount of investment: 6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 07/04/2013)
Ing. Igor Wollner
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 05/16/2005)
ARMA, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 05/16/2005)
Ing. Igor Wollner
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/17/2005 until: 12/06/2005)
JUDr. Vincent Hegeduš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/17/2005 until: 12/06/2005)
Ladislav Klauzer
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/17/2005 until: 12/06/2005)
Ing. Milan Roob
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/17/2005 until: 12/06/2005)
Ing. Igor Wollner
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/07/2005 until: 09/08/2009)
JUDr. Vincent Hegeduš
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/07/2005 until: 10/11/2006)
Ladislav Klauzer
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/07/2005 until: 09/08/2009)
Mgr. Vincent Hegeduš
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/12/2006 until: 09/08/2009)
Ing. Igor Wollner
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 07/03/2013)
Ladislav Klauzer
  (from: 09/09/2009 until: 10/08/2009)
Ladislav Klauzer
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 10/09/2009 until: 01/22/2010)
Mgr. Vincent Hegeduš
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 07/03/2013)
ZAPA beton SK s.r.o.
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 01/23/2010 until: 07/03/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/01/2005)
Jozef Szabó
Dulovská cesta 172/28
Svätý Peter 946 57
From: 02/01/2012
  (from: 02/21/2012)
JUDr. Vincent Hegeduš
Rovná 21
Dulovce 946 56
From: 04/24/2005
  (from: 05/17/2005 until: 02/20/2012)
JUDr. Vincent Hegeduš
Rovná 21
Dulovce 946 56
From: 04/24/2005 Until: 01/31/2012
  (from: 02/21/2012 until: 02/20/2012)
Tomáš Hegedüš
Rovná 21
Dulovce 946 56
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 05/16/2005)
Tomáš Hegedüš
Rovná 21
Dulovce 946 56
From: 02/01/2005 Until: 04/23/2005
  (from: 05/17/2005 until: 05/16/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému, napísanému, prípadne iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
  (from: 01/23/2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne konateľ a prokurista tak, že k tlačenému, písanému prípadne iným spôsobom zabrazenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja podpis spoločne konateľ spolu s prokuristom. Prokurista k svojmu podpisu pripája označenie "p.p", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 05/17/2005 until: 01/22/2010)
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/01/2005 until: 05/16/2005)
Procuration: 
Mgr. Eva Hargašová
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
From: 05/17/2005
  (from: 05/17/2005 until: 05/16/2007)
Mgr. Eva Klauzerová
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
From: 05/17/2005
  (from: 05/17/2007 until: 10/08/2009)
Mgr. Eva Klauzerová
Pod Vachajstrom 12785/1
Bratislava 831 01
From: 05/17/2005
  (from: 10/09/2009 until: 01/22/2010)
Mgr. Eva Klauzerová
Pod Vachajstrom 12785/1
Bratislava 831 01
From: 05/17/2005 Until: 01/11/2010
  (from: 01/23/2010 until: 01/22/2010)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s konateľom spoločnosti. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému, písanému prípadne iným spôsobom zabrazenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 05/17/2005 until: 01/22/2010)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 09/09/2009)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 12/07/2005 until: 09/08/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 12/06/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.3.2014 sp. Zn. 8K/10/2013-168, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.3.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok EURO BETON, s.r.o., Rožňavská 24, Bratislava, IČO : 35 918 837 . Do funkcie správcu súd ustanovil Ing. Juraja Tataru, so sídlom kancelárie 29. augusta 28/D, 811 09 Bratislava, značka správcu S 1144.
  (from: 05/31/2014)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Juraj Tatara
29. augusta 28/D
Bratislava 811 09
From: 03/27/2014
  (from: 05/31/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.01.2005 v zmysle ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 02/01/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.2005 o zvýšení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 200.000.-Sk na 210.000.-Sk.
  (from: 12/07/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu.
  (from: 10/12/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2007 - zmena sídla.
  (from: 08/22/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2010.
  (from: 01/23/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.01.2012.
  (from: 02/21/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2013.
  (from: 07/04/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.4.2014, č.k. 33Exre/135/2014-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.5.2014.
  (from: 05/31/2014)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person