Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3518/B

Obchodné meno: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  (od: 01.02.2005)
Sídlo: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
  (od: 28.04.2016)
IČO: 
35 919 001
  (od: 01.02.2005)
Deň zápisu: 
01.02.2005
  (od: 01.02.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.02.2005)
Predmet podnikania (činnosti): 
zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľníc a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa osobitného predpisu
  (od: 01.02.2005)
zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľníc
  (od: 01.02.2005)
udžiavanie ciest I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy
  (od: 01.02.2005)
udžiavanie ciest II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. triedy
  (od: 01.02.2005)
prevádzkovanie diaľníc vo vlastníctve spoločnosti
  (od: 01.02.2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 16.06.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.06.2005)
poradenská činnosť v oblasti personálneho managementu okrem presonálneho leasingu
  (od: 16.06.2005)
pohostinská činnosť
  (od: 16.06.2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 16.06.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (od: 16.06.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.06.2005)
zimná a letná údržba komunikácií
  (od: 16.06.2005)
služby špeciálnymi vozidlami - práce s autožeriavom, preprava betónu domiešavačom
  (od: 16.06.2005)
manipulácia s tovarom
  (od: 16.06.2005)
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce
  (od: 16.06.2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 16.06.2005)
meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel
  (od: 10.02.2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 10.02.2006)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 10.02.2006)
školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.02.2006)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 10.02.2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 10.02.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (od: 10.02.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 10.02.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 10.02.2006)
fotografické služby
  (od: 10.02.2006)
administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (od: 10.02.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 10.02.2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 10.02.2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 10.02.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 10.02.2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 10.02.2006)
odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel
  (od: 10.02.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 10.02.2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov II. a III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií II. a III. kategórie
  (od: 10.02.2006)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (od: 25.06.2008)
poskytovanie verejne dostupných informácií
  (od: 25.06.2008)
vykonávanie doprovodu prepráv ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činnosti vykonávanej orgánmi polície
  (od: 25.06.2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 25.06.2008)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu
  (od: 16.07.2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 05.05.2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 05.05.2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 05.05.2009)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 05.05.2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 05.05.2009)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 12.10.2018)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250m3
  (od: 19.06.2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce)
  (od: 19.06.2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 19.06.2019)
získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, spracúvanie, využívanie, uchovávanie a poskytovanie informácií a údajov
  (od: 19.06.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.02.2005)
Ing. Filip Macháček - Predseda predstavenstva
Prokopa Veľkého 3482/54
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 13.05.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2024)
PhDr. Rastislav Droppa - Podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavova 958
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 13.05.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2024)
Ing. Peter Braška , MBA - Člen predstavenstva
Makovického 8513/5A
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 13.05.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2024)
Mgr. Tomáš Mateička - Člen predstavenstva
Sekurisova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 13.05.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2024)
Ing. Július Mihálik - Člen predstavenstva
Soblahov 872
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 13.05.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 25.05.2024)
Dozorná rada: 
Ing. Viera Šoltysová
Kalinkovo 16
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 13.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2020)
Ing. Dušan Grňo
Krížna 734/10
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 13.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2020)
Róbert Werškov
Dedinská 101
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2021)
Ing. Milan Vrábel
Horná Streda 304
Horná Streda 916 24
Vznik funkcie: 28.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2023)
Výška základného imania: 
3 397 968 747 EUR Rozsah splatenia: 3 397 968 747 EUR
  (od: 03.03.2020)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 988 310 098 EUR
  (od: 27.01.2009)
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 27.01.2009)
Počet: 165
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 17.07.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 150 772 243 EUR
  (od: 11.11.2011)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 000 EUR
  (od: 03.06.2016)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 120 000 000 EUR
  (od: 15.09.2016)
Počet: 19
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 09.12.2017)
Počet: 15
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 09.12.2017)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 600 EUR
  (od: 09.12.2017)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 09.12.2017)
Počet: 13
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 03.03.2020)
Počet: 26
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 03.03.2020)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 600 EUR
  (od: 03.03.2020)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 202 EUR
  (od: 03.03.2020)
Akcionár: 
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 810 05
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.01.2005, N 28/2005, Nz 3164/2005, NCRIs 3246/2005 bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so z.č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.
  (od: 01.02.2005)
Notárska zápisnica N 30/2005, Nz 22447/2005, NCRls 22155/2005 zo dňa 19.5.2005.
  (od: 16.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 7/2006, Nz 3517/2006, NCRls 3498/2006 zo dňa 31.01.2006.
  (od: 10.02.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
  (od: 11.03.2006)
Notárska zápisnica N 1/2007, Nz 162/2007 zo dňa 03.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zvýšenie základného imania, zmena stanov.
  (od: 31.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2007.
  (od: 14.02.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2007.
  (od: 08.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2007.
  (od: 02.10.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2008.
  (od: 05.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 20123/2008 zo dňa 14.5.2008.
  (od: 25.06.2008)
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 27450/2008 zo dňa 26.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 16.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2008.
  (od: 27.09.2008)
Výpis zo zápisnice z 22. zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.11.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2008.
  (od: 06.12.2008)
Notárska zápisnica N 46/2009, Nz 12085/2009 zo dňa 16.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 05.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009.
  (od: 11.06.2009)
Notárska zápisnica č. N 162/2009, Nz 54727/2009, NCRls 55375/2009 zo dňa 22.12.2009.
  (od: 28.01.2010)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
  (od: 31.03.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 212/2010, Nz 21575/2010.
  (od: 17.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2010.
  (od: 18.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2010.
  (od: 11.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010.
  (od: 28.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010
  (od: 22.10.2010)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.11.2010, zo dňa 22.11.2010
  (od: 11.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011.
  (od: 08.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
  (od: 25.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011.
  (od: 13.07.2011)
Rozhodnutie predstavenstva č. 123/2011 zo dňa 30.09.2011.
  (od: 12.10.2011)
Notárska zápisnica N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2011 - zvýšenie základného imania
  (od: 11.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2011.
  (od: 07.12.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2012
  (od: 28.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012.
  (od: 15.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
  (od: 01.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
  (od: 18.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
  (od: 15.11.2012)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29.04. 2014 a 20.05. 2014.
  (od: 05.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2016 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016.
  (od: 23.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06. 2016.
  (od: 30.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2016 a 21.12.2016.
  (od: 11.01.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017.
  (od: 16.02.2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 313/2018, Nz 8562/2018, NCRIs 8711/2018 zo dňa 19.03. 2018.
  (od: 01.04.2018)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) IČO: 43 861 105
Letisko 490
Dolný Hričov 013 41
  (od: 01.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2024
Dátum výpisu:  24.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR