Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3518/B

Business name: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  (from: 02/01/2005)
Registered seat: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
  (from: 04/28/2016)
Identification number (IČO): 
35 919 001
  (from: 02/01/2005)
Date of entry: 
02/01/2005
  (from: 02/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/01/2005)
Objects of the company: 
zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľníc a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa osobitného predpisu
  (from: 02/01/2005)
zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľníc
  (from: 02/01/2005)
udžiavanie ciest I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy
  (from: 02/01/2005)
udžiavanie ciest II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. triedy
  (from: 02/01/2005)
prevádzkovanie diaľníc vo vlastníctve spoločnosti
  (from: 02/01/2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/16/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2005)
poradenská činnosť v oblasti personálneho managementu okrem presonálneho leasingu
  (from: 06/16/2005)
pohostinská činnosť
  (from: 06/16/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 06/16/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 06/16/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2005)
zimná a letná údržba komunikácií
  (from: 06/16/2005)
služby špeciálnymi vozidlami - práce s autožeriavom, preprava betónu domiešavačom
  (from: 06/16/2005)
manipulácia s tovarom
  (from: 06/16/2005)
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce
  (from: 06/16/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/16/2005)
meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel
  (from: 02/10/2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 02/10/2006)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/10/2006)
školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/10/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/10/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/10/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (from: 02/10/2006)
verejné obstarávanie
  (from: 02/10/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/10/2006)
fotografické služby
  (from: 02/10/2006)
administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 02/10/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/10/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/10/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 02/10/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/10/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 02/10/2006)
odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel
  (from: 02/10/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/10/2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov II. a III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií II. a III. kategórie
  (from: 02/10/2006)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 06/25/2008)
poskytovanie verejne dostupných informácií
  (from: 06/25/2008)
vykonávanie doprovodu prepráv ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činnosti vykonávanej orgánmi polície
  (from: 06/25/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 06/25/2008)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu
  (from: 07/16/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/05/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/05/2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/05/2009)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 05/05/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/05/2009)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/12/2018)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250m3
  (from: 06/19/2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce)
  (from: 06/19/2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/19/2019)
získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, spracúvanie, využívanie, uchovávanie a poskytovanie informácií a údajov
  (from: 06/19/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/2005)
Ing. Filip Macháček - Chairman of the Board of Directors
Prokopa Veľkého 3482/54
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 11/13/2023
  (from: 12/01/2023)
PhDr. Rastislav Droppa - Vice-chairman of the Board of Directors
Hviezdoslavova 958
Miloslavov 900 42
From: 11/24/2023
  (from: 12/19/2023)
Ing. Peter Braška , MBA - Member of the Board of Directors
Makovického 8513/5A
Žilina 010 01
From: 11/24/2023
  (from: 12/19/2023)
Mgr. Tomáš Mateička - Member of the Board of Directors
Sekurisova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/01/2023
  (from: 12/22/2023)
Ing. Július Mihálik - Member of the Board of Directors
Soblahov 872
Soblahov 913 38
From: 01/16/2024
  (from: 01/31/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/31/2024)
Capital: 
3 397 968 747 EUR Paid up: 3 397 968 747 EUR
  (from: 03/03/2020)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 988 310 098 EUR
  (from: 01/27/2009)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/27/2009)
Number of shares: 165
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/17/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 150 772 243 EUR
  (from: 11/11/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 EUR
  (from: 06/03/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 120 000 000 EUR
  (from: 09/15/2016)
Number of shares: 19
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 12/09/2017)
Number of shares: 15
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 12/09/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 600 EUR
  (from: 12/09/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/09/2017)
Number of shares: 13
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 03/03/2020)
Number of shares: 26
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/03/2020)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 600 EUR
  (from: 03/03/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 202 EUR
  (from: 03/03/2020)
Stockholder: 
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 810 05
  (from: 03/08/2023)
Supervisory board: 
Ing. Viera Šoltysová
Kalinkovo 16
Kalinkovo 900 43
From: 05/13/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Dušan Grňo
Krížna 734/10
Zálesie 900 28
From: 05/13/2020
  (from: 06/19/2020)
Róbert Werškov
Dedinská 101
Trnava 917 05
From: 12/01/2020
  (from: 01/21/2021)
Ing. Milan Vrábel
Horná Streda 304
Horná Streda 916 24
From: 06/28/2023
  (from: 07/27/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.01.2005, N 28/2005, Nz 3164/2005, NCRIs 3246/2005 bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so z.č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.
  (from: 02/01/2005)
Notárska zápisnica N 30/2005, Nz 22447/2005, NCRls 22155/2005 zo dňa 19.5.2005.
  (from: 06/16/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 7/2006, Nz 3517/2006, NCRls 3498/2006 zo dňa 31.01.2006.
  (from: 02/10/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
  (from: 03/11/2006)
Notárska zápisnica N 1/2007, Nz 162/2007 zo dňa 03.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zvýšenie základného imania, zmena stanov.
  (from: 01/31/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2007.
  (from: 02/14/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2007.
  (from: 09/08/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2007.
  (from: 10/02/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2008.
  (from: 06/05/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 20123/2008 zo dňa 14.5.2008.
  (from: 06/25/2008)
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 27450/2008 zo dňa 26.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/16/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2008.
  (from: 09/27/2008)
Výpis zo zápisnice z 22. zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.11.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2008.
  (from: 12/06/2008)
Notárska zápisnica N 46/2009, Nz 12085/2009 zo dňa 16.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 05/05/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009.
  (from: 06/11/2009)
Notárska zápisnica č. N 162/2009, Nz 54727/2009, NCRls 55375/2009 zo dňa 22.12.2009.
  (from: 01/28/2010)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
  (from: 03/31/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 212/2010, Nz 21575/2010.
  (from: 07/17/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2010.
  (from: 08/18/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2010.
  (from: 09/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010.
  (from: 09/28/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010
  (from: 10/22/2010)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.11.2010, zo dňa 22.11.2010
  (from: 12/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011.
  (from: 03/08/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
  (from: 05/25/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011.
  (from: 07/13/2011)
Rozhodnutie predstavenstva č. 123/2011 zo dňa 30.09.2011.
  (from: 10/12/2011)
Notárska zápisnica N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2011 - zvýšenie základného imania
  (from: 11/11/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2011.
  (from: 12/07/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2012
  (from: 01/28/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012.
  (from: 05/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
  (from: 08/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
  (from: 08/18/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
  (from: 11/15/2012)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29.04. 2014 a 20.05. 2014.
  (from: 06/05/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2016 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016.
  (from: 04/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06. 2016.
  (from: 06/30/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2016 a 21.12.2016.
  (from: 01/11/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017.
  (from: 02/16/2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 313/2018, Nz 8562/2018, NCRIs 8711/2018 zo dňa 19.03. 2018.
  (from: 04/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) 43861105 ,
Letisko
490
  (from: 04/01/2018)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person