Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3518/B

Obchodné meno: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  (od: 01.02.2005)
Sídlo: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
  (od: 28.04.2016)
Dúbravská cesta 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (od: 23.04.2016 do: 27.04.2016)
Mlynské Nivy 45
Bratislava 821 09
  (od: 16.06.2005 do: 22.04.2016)
Miletičova 19
Bratislava 826 19
  (od: 01.02.2005 do: 15.06.2005)
IČO: 
35 919 001
  (od: 01.02.2005)
Deň zápisu: 
01.02.2005
  (od: 01.02.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.02.2005)
Predmet činnosti: 
zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľníc a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa osobitného predpisu
  (od: 01.02.2005)
zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľníc
  (od: 01.02.2005)
udžiavanie ciest I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy
  (od: 01.02.2005)
udžiavanie ciest II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. triedy
  (od: 01.02.2005)
prevádzkovanie diaľníc vo vlastníctve spoločnosti
  (od: 01.02.2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 16.06.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.06.2005)
poradenská činnosť v oblasti personálneho managementu okrem presonálneho leasingu
  (od: 16.06.2005)
pohostinská činnosť
  (od: 16.06.2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 16.06.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (od: 16.06.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.06.2005)
zimná a letná údržba komunikácií
  (od: 16.06.2005)
služby špeciálnymi vozidlami - práce s autožeriavom, preprava betónu domiešavačom
  (od: 16.06.2005)
manipulácia s tovarom
  (od: 16.06.2005)
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce
  (od: 16.06.2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 16.06.2005)
meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel
  (od: 10.02.2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 10.02.2006)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 10.02.2006)
školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.02.2006)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 10.02.2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 10.02.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (od: 10.02.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 10.02.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 10.02.2006)
fotografické služby
  (od: 10.02.2006)
administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (od: 10.02.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 10.02.2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 10.02.2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 10.02.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 10.02.2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 10.02.2006)
odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel
  (od: 10.02.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 10.02.2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov II. a III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií II. a III. kategórie
  (od: 10.02.2006)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (od: 25.06.2008)
poskytovanie verejne dostupných informácií
  (od: 25.06.2008)
vykonávanie doprovodu prepráv ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činnosti vykonávanej orgánmi polície
  (od: 25.06.2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 25.06.2008)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu
  (od: 16.07.2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 05.05.2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 05.05.2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 05.05.2009)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 05.05.2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 05.05.2009)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 12.10.2018)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250m3
  (od: 19.06.2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce)
  (od: 19.06.2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 19.06.2019)
získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, spracúvanie, využívanie, uchovávanie a poskytovanie informácií a údajov
  (od: 19.06.2019)
výroba a rozvod tepla
  (od: 10.02.2006 do: 22.04.2016)
prevádzkovanie a činnosť akreditovacieho laboratória
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
váženie nápravových tlakov nákladných motorových vozidiel
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
geodetická a kartografická činnosť
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
prevádzkovanie čističiek odpadových vôd
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
nakladanie s odpadmi
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
výskumná a vývojová činnosť pre stavbu a prevádzkovanie diaľníc
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
organizačné zabezpečovanie vzdelávania v oblasti cestnej dopravy
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
automatizované spracovanie dát v oblasti cestnej dopravy
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
zabezpečenie činnosti normalizačného strediska v cestnej doprave
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
vykonávanie opráv pracovných strojov a mechanizmov
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
odťahy cestných motorových vozidiel, mimo úložného priestoru vozidla
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.02.2005)
Mgr. Jaroslav Ivanco - Podpredseda predstavenstva
Gazdovský rad 22/48
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 09.10.2020
  (od: 28.11.2020)
Ing. Filip Macháček - Predseda predstavenstva
Prokopa Veľkého 3482/54
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 13.11.2023
  (od: 01.12.2023)
Ing. Stanislav Beňo - Člen predstavenstva
Jabloňová 17205/20
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 18.05.2022
  (od: 01.12.2023)
PhDr. Rastislav Droppa - Člen predstavenstva
Hviezdoslavova 958
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 13.11.2023
  (od: 01.12.2023)
Róbert Auxt - predseda predstavenstva
Pri vinohradoch 269/D
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 09.04.2016
  (od: 23.04.2016 do: 12.10.2016)
Róbert Auxt - predseda predstavenstva
Pri vinohradoch 269/D
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 09.04.2016 Skončenie funkcie: 05.09.2016
  (od: 13.10.2016 do: 12.10.2016)
JUDr. Stanislav Backa - člen predstavenstva
Robotnícka 48
Senec 903 01
Vznik funkcie: 08.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 02.06.2020)
JUDr. Stanislav Backa - člen predstavenstva
Robotnícka 48
Senec 903 01
Vznik funkcie: 08.04.2020 Skončenie funkcie: 14.04.2020
  (od: 03.06.2020 do: 02.06.2020)
Ing. Ľubomír Belfi - člen predstavenstva
Dohnányho 537/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 22.10.2016
  (od: 16.11.2016 do: 23.05.2017)
Ing. Ľubomír Belfi - člen predstavenstva
Dohnányho 537/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 22.10.2016 Skončenie funkcie: 02.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 23.05.2017)
Ing. Ľubomír Belfi - člen predstavenstva
Dohnányho 537/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 03.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 26.05.2020)
Ing. Ľubomír Belfi - člen predstavenstva
Dohnányho 537/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 03.05.2017 Skončenie funkcie: 07.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Ing. Stanislav Beňo - Člen predstavenstva
Jabloňová 17205/20
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 18.05.2022
  (od: 17.06.2022 do: 27.11.2023)
Ing. Peter Bulánek , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 41
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.02.2007)
Ing. Peter Bulánek , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 41
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 23.10.2006 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 13.02.2007)
Ing. Peter Bulánek , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 41
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 04.06.2008)
Ing. Peter Bulánek , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 41
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2008
  (od: 05.06.2008 do: 04.06.2008)
Ing. Juraj Čermák , CSc.
Gabajova 16
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.02.2007)
Ing. Juraj Čermák , CSc.
Gabajova 16
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.10.2006 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 13.02.2007)
Ing. Juraj Čermák , CSc.
Gabajova 16
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 06.07.2009)
Ing. Juraj Čermák , CSc. - člen predstavenstva
Gabajova 16
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 07.07.2009 do: 20.04.2010)
Ing. Juraj Čermák , CSc. - člen predstavenstva
Lichardova 8509/38
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 21.04.2010 do: 17.08.2010)
Ing. Juraj Čermák , CSc. - člen predstavenstva
Lichardova 8509/38
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 18.08.2010 do: 17.08.2010)
Ing. Vladimír Drienovský - podpredseda predstavenstva
Vretenová 7
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 03.06.2016 do: 15.11.2016)
Ing. Vladimír Drienovský - podpredseda predstavenstva
Vretenová 7
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 12.10.2016
  (od: 16.11.2016 do: 15.11.2016)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - podpredseda predstavenstva
Helsinská 2630/19
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 13.10.2016
  (od: 16.11.2016 do: 23.05.2017)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - podpredseda predstavenstva
Helsinská 2630/19
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 13.10.2016 Skončenie funkcie: 02.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 23.05.2017)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - podpredseda predstavenstva
Helsinská 2630/19
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 03.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 26.05.2020)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - podpredseda predstavenstva
Helsinská 2630/19
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 03.05.2017 Skončenie funkcie: 07.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Ing. Ján Durišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 22.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 15.02.2017)
Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 22.12.2016
  (od: 16.02.2017 do: 26.05.2020)
Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 22.12.2016 Skončenie funkcie: 07.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - Predseda
Terchovská 8
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - Predseda
Terchovská 8
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - predseda predstavenstva
Terchovská 8
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 24.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - predseda predstavenstva
Terchovská 8
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 24.01.2006 Skončenie funkcie: 16.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Juraj Fürst - člen
Hraničná 77/1454
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
Ing. Juraj Fürst - člen
Hraničná 77/1454
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing. Juraj Fürst - člen predstavenstva
Hraničná 77
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 24.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Juraj Fürst - člen predstavenstva
Hraničná 77
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 24.01.2006 Skončenie funkcie: 16.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen
M. R. Štefánika 51/467
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen
M. R. Štefánika 51/467
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen predstavenstva
M.R. Štefánika 51
Levice 934 01
Vznik funkcie: 24.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen predstavenstva
M.R. Štefánika 51
Levice 934 01
Vznik funkcie: 24.01.2006 Skončenie funkcie: 16.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 467/51
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 09.02.2011)
Ing. Milan Gajdoš - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 467/51
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 16.01.2011
  (od: 10.02.2011 do: 09.02.2011)
Ing. Milan Gajdoš - podpredseda predstavenstva
M. R. Štefánika 51
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.06.2011
  (od: 13.07.2011 do: 14.05.2012)
Ing. Milan Gajdoš - podpredseda predstavenstva
M. R. Štefánika 51
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.06.2011 Skončenie funkcie: 25.04.2012
  (od: 15.05.2012 do: 14.05.2012)
Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva
M. R. Štefánika 467/51
Levice 934 01
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 15.05.2012 do: 22.04.2016)
Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva
M. R. Štefánika 467/51
Levice 934 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 08.04.2016
  (od: 23.04.2016 do: 22.04.2016)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc. - podpredseda predstavenstva
Červeňova 13
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 24.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 06.11.2006)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc. - podpredseda predstavenstva
Červeňova 13
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 24.01.2006 Skončenie funkcie: 16.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , PhD. - Podpredseda
Červeňova 13/1328
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , PhD. - Podpredseda
Červeňova 13/1328
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing.arch. Peter Gandl - člen predstavenstva
Červeňova 1328/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 23.09.2019
  (od: 11.10.2019 do: 26.05.2020)
Ing.arch. Peter Gandl - člen predstavenstva
Červeňova 1328/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 23.09.2019 Skončenie funkcie: 07.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Ing. Ľubomír Golis - člen
Gen. Miloša Vesela 84/14
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 20.05.2009
  (od: 11.06.2009 do: 27.09.2010)
Ing. Ľubomír Golis - člen
Gen. Miloša Vesela 84/14
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 20.05.2009 Skončenie funkcie: 19.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 27.09.2010)
Ing. Ľubomír Golis - člen
Generála M. Vesela 84/14
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 20.11.2008
  (od: 06.12.2008 do: 10.06.2009)
Ing. Ľubomír Golis - člen
Generála M. Vesela 84/14
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 20.11.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2009
  (od: 11.06.2009 do: 10.06.2009)
Ing. Igor Choma - predseda predstavenstva
Liesková 10
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 17.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.02.2007)
Ing. Igor Choma - predseda predstavenstva
Liesková 10
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 17.10.2006 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 13.02.2007)
Ing. Igor Choma - predseda predstavenstva
Liesková 10
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 17.08.2010)
Ing. Igor Choma - predseda predstavenstva
Liesková 10
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 16.07.2010
  (od: 18.08.2010 do: 17.08.2010)
Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
Vznik funkcie: 14.02.2011
  (od: 08.03.2011 do: 24.05.2011)
Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
Vznik funkcie: 14.02.2011 Skončenie funkcie: 17.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 24.05.2011)
Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
Vznik funkcie: 18.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 17.08.2012)
Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 31.07.2012
  (od: 18.08.2012 do: 17.08.2012)
Ing. Viktória Chomová - podpredsedníčka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
Vznik funkcie: 01.08.2012
  (od: 18.08.2012 do: 04.06.2014)
Ing. Viktória Chomová - podpredsedníčka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
Vznik funkcie: 01.08.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2014
  (od: 05.06.2014 do: 04.06.2014)
Mgr. Jaroslav Ivanco - podpredseda predstavenstva
Gazdovský rad 22/48
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 08.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 27.11.2020)
Mgr. Jaroslav Ivanco - podpredseda predstavenstva
Gazdovský rad 22/48
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 08.04.2020 Skončenie funkcie: 08.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 27.11.2020)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - Predseda predstavenstva
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 24.12.2021
  (od: 13.01.2022 do: 16.06.2022)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - Predseda predstavenstva
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 24.12.2021 Skončenie funkcie: 17.05.2022
  (od: 17.06.2022 do: 16.06.2022)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - Predseda predstavenstva
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 18.05.2022
  (od: 17.06.2022 do: 27.11.2023)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - Predseda predstavenstva
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 18.05.2022 Skončenie funkcie: 23.10.2023
  (od: 28.11.2023 do: 27.11.2023)
Doc. JUDr. Daniel Jakubovič , PhD. - člen predstavenstva
Suché miesto 1853/108
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 21.10.2010)
Doc. JUDr. Daniel Jakubovič , PhD. - člen predstavenstva
Suché miesto 1853/108
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 04.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Jana Janotová - členka predstavenstva
Dobrohošť 166
Dobrohošť 930 31
Vznik funkcie: 21.06.2016
  (od: 05.07.2016 do: 12.10.2016)
Ing. Jana Janotová - členka predstavenstva
Dobrohošť 166
Dobrohošť 930 31
Vznik funkcie: 21.06.2016 Skončenie funkcie: 21.09.2016
  (od: 13.10.2016 do: 12.10.2016)
Ing. Ján Kotuľa - podpredseda predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 18.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 12.07.2011)
Ing. Ján Kotuľa - podpredseda predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 22.06.2011
  (od: 13.07.2011 do: 12.07.2011)
Ing. Ján Kotuľa - podpredseda predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 24.05.2011)
Ing. Ján Kotuľa - podpredseda predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 24.05.2011)
Ing. Ján Kotuľa - predseda predstavenstva
Záporožská 3765/3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.06.2011
  (od: 13.07.2011 do: 14.05.2012)
Ing. Ján Kotuľa - predseda predstavenstva
Záporožská 3765/3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.06.2011 Skončenie funkcie: 25.04.2012
  (od: 15.05.2012 do: 14.05.2012)
Ing. Pavol Kováčik - podpredseda predstavenstva
U Garáží 1436/6
Praha - 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2014
  (od: 05.06.2014 do: 02.06.2016)
Ing. Pavol Kováčik - podpredseda predstavenstva
U Garáží 1436/6
Praha - 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2014 Skončenie funkcie: 11.05.2016
  (od: 03.06.2016 do: 02.06.2016)
Ing. Peter Kováčik , MPH - člen predstavenstva
Okružná 1881/35
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 16.06.2016
  (od: 22.07.2016 do: 15.11.2016)
Ing. Peter Kováčik , MPH - člen predstavenstva
Okružná 1881/35
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 16.06.2016 Skončenie funkcie: 21.10.2016
  (od: 16.11.2016 do: 15.11.2016)
Ing. Peter Kováčik , MPH - člen predstavenstva
Okružná 35/7
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 16.06.2016
  (od: 30.06.2016 do: 21.07.2016)
Ing. Ľudovít Macháček - člen
Krivá 4/3500
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 09.02.2006)
Ing. Ľudovít Macháček - člen
Krivá 4/3500
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 09.02.2006)
Ing. Ľudovít Macháček - člen predstavenstva
Krivá 4
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 24.01.2006
  (od: 10.02.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Ľudovít Macháček - podpredseda predstavenstva
Krivá 4
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 24.01.2006
  (od: 07.11.2006 do: 27.09.2010)
Ing. Ľudovít Macháček - podpredseda predstavenstva
Krivá 4
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 24.01.2006 Skončenie funkcie: 19.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 27.09.2010)
Ing. Daniel Mako - člen predstavenstva
Turnianska 4557/9
Senec 903 01
Vznik funkcie: 11.11.2011
  (od: 07.12.2011 do: 29.06.2016)
Ing. Daniel Mako - člen predstavenstva
Turnianska 4557/9
Senec 903 01
Vznik funkcie: 11.11.2011 Skončenie funkcie: 15.06.2016
  (od: 30.06.2016 do: 29.06.2016)
Ing. Peter Mráz - člen predstavenstva
Repašského 2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.01.2011
  (od: 10.02.2011 do: 24.05.2011)
Ing. Peter Mráz - člen predstavenstva
Repašského 2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.01.2011 Skončenie funkcie: 17.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 24.05.2011)
Ing. Peter Mráz - člen predstavenstva
Repašského 2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 18.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 11.10.2011)
Ing. Peter Mráz - člen predstavenstva
Repašského 2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 30.09.2011
  (od: 12.10.2011 do: 11.10.2011)
Ing. Rastislav Noskovič - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 02.10.2007 do: 09.04.2008)
Ing. Rastislav Noskovič - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 18.03.2008
  (od: 10.04.2008 do: 09.04.2008)
Ing. Rastislav Noskovič - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 19.03.2008
  (od: 10.04.2008 do: 27.09.2010)
Ing. Rastislav Noskovič - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 19.03.2008 Skončenie funkcie: 19.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 27.09.2010)
Ing. Peter Osvald - člen predstavenstva
Palisády 23
Bratislava - mestská časť Staré mesto 821 01
Vznik funkcie: 22.09.2016
  (od: 13.10.2016 do: 15.02.2017)
Ing. Peter Osvald - člen predstavenstva
Palisády 23
Bratislava - mestská časť Staré mesto 821 01
Vznik funkcie: 22.09.2016 Skončenie funkcie: 12.01.2017
  (od: 16.02.2017 do: 15.02.2017)
Ing. Richard Paško - člen predstavenstva
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
Vznik funkcie: 18.10.2016
  (od: 16.11.2016 do: 29.11.2016)
Ing. Richard Paško - člen predstavenstva
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
Vznik funkcie: 18.10.2016 Skončenie funkcie: 21.10.2016
  (od: 30.11.2016 do: 29.11.2016)
Peter Peťko - člen predstavenstva
Drieňová 16160/1C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 08.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 27.11.2020)
Peter Peťko - člen predstavenstva
Drieňová 16160/1C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 08.04.2020 Skončenie funkcie: 08.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 27.11.2020)
Ing. Peter Peťko , MBA - Člen predstavenstva
Drieňová 16160/1C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 09.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 01.02.2023)
Ing. Peter Peťko , MBA - Člen predstavenstva
Drieňová 16160/1C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 09.10.2020 Skončenie funkcie: 12.09.2022
  (od: 02.02.2023 do: 01.02.2023)
Ing. Ivana Piňosová - člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
Vznik funkcie: 08.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 27.11.2020)
Ing. Ivana Piňosová - člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
Vznik funkcie: 08.04.2020 Skončenie funkcie: 08.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 27.11.2020)
Ing. Ivana Piňosová - Člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 09.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 14.03.2022)
Ing. Ivana Piňosová - Člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 09.10.2020 Skončenie funkcie: 01.12.2021
  (od: 15.03.2022 do: 14.03.2022)
Ing. Milan Rác - člen predstavenstva
Gábora Steinera 69
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 20.10.2012
  (od: 15.11.2012 do: 10.01.2017)
Ing. Milan Rác - člen predstavenstva
Gábora Steinera 69
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 20.10.2012 Skončenie funkcie: 05.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Ing. Petr Rektorys - člen predstavenstva
U Nadýmače 647/35
Praha 10 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.05.2012
  (od: 21.06.2012 do: 14.11.2012)
Ing. Petr Rektorys - člen predstavenstva
U Nadýmače 647/35
Praha 10 104 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.05.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 15.11.2012 do: 14.11.2012)
Ing. Vladimír Rigász
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.06.2008
  (od: 05.06.2008 do: 26.09.2008)
Ing. Vladimír Rigász , M.A.
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.06.2008
  (od: 27.09.2008 do: 05.12.2008)
Ing. Vladimír Rigász , M.A.
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.06.2008 Skončenie funkcie: 11.11.2008
  (od: 06.12.2008 do: 05.12.2008)
Ing. Ivan Sekerka - člen predstavenstva
Kozia 21
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 11.12.2010 do: 24.05.2011)
Ing. Ivan Sekerka - člen predstavenstva
Kozia 21
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 17.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 24.05.2011)
Ing. Ivan Sekerka - člen predstavenstva
Kozia 21
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 18.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 27.01.2012)
Ing. Ivan Sekerka - člen predstavenstva
Kozia 21
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 16.01.2012
  (od: 28.01.2012 do: 27.01.2012)
Ing. Tibor Schlosser , CSc. - člen predstavenstva
Švabinského 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.02.2007)
Ing. Tibor Schlosser , CSc. - člen predstavenstva
Švabinského 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.10.2006 Skončenie funkcie: 22.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 13.02.2007)
Ing. Tibor Schlosser , CSc. - člen predstavenstva
Švabinského 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 07.09.2007)
Ing. Tibor Schlosser , CSc. - člen predstavenstva
Švabinského 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.01.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2007
  (od: 08.09.2007 do: 07.09.2007)
Branislav Sidor - člen predstavenstva
Na križovatkách 16273/37C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Vznik funkcie: 03.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 10.09.2019)
Branislav Sidor - člen predstavenstva
Na križovatkách 16273/37C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Vznik funkcie: 03.05.2017 Skončenie funkcie: 13.08.2019
  (od: 11.09.2019 do: 10.09.2019)
Ing. Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 18.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 09.06.2011)
Ing. Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 11.05.2011
  (od: 10.06.2011 do: 09.06.2011)
Ing. Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 24.05.2011)
Ing. Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.03.2011
  (od: 25.05.2011 do: 24.05.2011)
Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 08.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 27.11.2020)
Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 08.04.2020 Skončenie funkcie: 07.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 27.11.2020)
Ing. Juraj Tlapa - Predseda predstavenstva
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 09.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 27.05.2021)
Ing. Juraj Tlapa - Predseda predstavenstva
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 09.10.2020 Skončenie funkcie: 06.04.2021
  (od: 28.05.2021 do: 27.05.2021)
Ing. Juraj Tlapa - Predseda predstavenstva
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 07.04.2021
  (od: 28.05.2021 do: 12.01.2022)
Ing. Juraj Tlapa - Predseda predstavenstva
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 07.04.2021 Skončenie funkcie: 23.12.2021
  (od: 13.01.2022 do: 12.01.2022)
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva
Košická 43 B
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.04.2012
  (od: 15.05.2012 do: 14.11.2012)
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva
Košická 43 B
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 15.11.2012 do: 14.11.2012)
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva
Košická 43 B
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.10.2012
  (od: 15.11.2012 do: 04.07.2016)
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva
Košická 43 B
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.10.2012 Skončenie funkcie: 20.06.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Ing. Jarmila Tvrdá - člen predstavenstva
Rajecká 38
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 28.09.2010 do: 09.02.2011)
Ing. Jarmila Tvrdá - člen predstavenstva
Rajecká 38
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 10.01.2011
  (od: 10.02.2011 do: 09.02.2011)
Ing. Juraj Valent - člen predstavenstva
Podkonice 311
Podkonice 976 41
Vznik funkcie: 06.07.2016
  (od: 22.07.2016 do: 12.10.2016)
Ing. Juraj Valent - člen predstavenstva
Podkonice 311
Podkonice 976 41
Vznik funkcie: 06.07.2016 Skončenie funkcie: 05.09.2016
  (od: 13.10.2016 do: 12.10.2016)
Ing. Juraj Valent - predseda predstavenstva
Podkonice 311
Podkonice 976 41
Vznik funkcie: 06.09.2016
  (od: 13.10.2016 do: 10.01.2017)
Ing. Juraj Valent - predseda predstavenstva
Podkonice 311
Podkonice 976 41
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 21.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 10.01.2017)
Peter Varga - člen predstavenstva
Školská 66
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 06.12.2016
  (od: 11.01.2017 do: 23.05.2017)
Peter Varga - člen predstavenstva
Školská 66
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 06.12.2016 Skončenie funkcie: 02.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 23.05.2017)
Peter Varga - člen predstavenstva
Školská 66
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 03.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 21.03.2018)
Peter Varga - člen predstavenstva
Školská 66
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 03.05.2017 Skončenie funkcie: 28.02.2018
  (od: 22.03.2018 do: 21.03.2018)
Ing. Miloš Vicena
Nová 202/26
Dulovce 946 56
Vznik funkcie: 29.04.2020
  (od: 08.07.2020 do: 27.11.2020)
Ing. Miloš Vicena
Nová 202/26
Dulovce 946 56
Vznik funkcie: 29.04.2020 Skončenie funkcie: 08.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 27.11.2020)
Ing. Miloš Vicena - Člen predstavenstva
Nová 202/26
Dulovce 946 56
Vznik funkcie: 09.10.2020
  (od: 28.11.2020 do: 15.02.2022)
Ing. Miloš Vicena - Člen predstavenstva
Nová 202/26
Dulovce 946 56
Vznik funkcie: 09.10.2020 Skončenie funkcie: 31.01.2022
  (od: 16.02.2022 do: 15.02.2022)
Ing. Rudolf Vido - člen predstavenstva
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.10.2016
  (od: 16.11.2016 do: 23.05.2017)
Ing. Rudolf Vido - člen predstavenstva
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.10.2016 Skončenie funkcie: 02.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 23.05.2017)
Ing. Rudolf Vido - člen predstavenstva
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 03.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 26.05.2020)
Ing. Rudolf Vido - člen predstavenstva
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 03.05.2017 Skončenie funkcie: 07.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 22.10.2016
  (od: 16.11.2016 do: 10.01.2017)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 22.10.2016
  (od: 11.01.2017 do: 23.05.2017)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 22.10.2016 Skončenie funkcie: 02.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 23.05.2017)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 03.05.2017
  (od: 24.05.2017 do: 26.05.2020)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 03.05.2017 Skončenie funkcie: 07.04.2020
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Ing. Stanislav Beňo - Predseda predstavenstva
Jabloňová 17205/20
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 24.10.2023 Skončenie funkcie: 12.11.2023
  (od: 01.12.2023 do: 30.11.2023)
Ing. Tatiana Novotná - Člen predstavenstva
Pernecká 9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 12.10.2022 Skončenie funkcie: 12.11.2023
  (od: 01.12.2023 do: 30.11.2023)
Ing. Ladislav Bariak - Člen predstavenstva
Rovniankova 1658/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 12.10.2022 Skončenie funkcie: 14.11.2023
  (od: 01.12.2023 do: 30.11.2023)
Ing. Stanislav Beňo - Predseda predstavenstva
Jabloňová 17205/20
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 24.10.2023
  (od: 28.11.2023 do: 30.11.2023)
Ing. Tatiana Novotná - Člen predstavenstva
Pernecká 9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 12.10.2022
  (od: 15.11.2022 do: 30.11.2023)
Ing. Ladislav Bariak - Člen predstavenstva
Rovniankova 1658/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 12.10.2022
  (od: 15.11.2022 do: 30.11.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.12.2023)
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.11.2023 do: 30.11.2023)
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.05.2021 do: 27.11.2023)
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a jeden podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.11.2016 do: 26.05.2021)
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.02.2005 do: 29.11.2016)
Základné imanie: 
3 397 968 747 EUR Rozsah splatenia: 3 397 968 747 EUR
  (od: 03.03.2020)
3 384 085 101 EUR Rozsah splatenia: 3 384 085 101 EUR
  (od: 09.12.2017 do: 02.03.2020)
3 364 579 271 EUR Rozsah splatenia: 3 364 579 271 EUR
  (od: 15.09.2016 do: 08.12.2017)
3 244 579 271 EUR Rozsah splatenia: 3 244 579 271 EUR
  (od: 03.06.2016 do: 14.09.2016)
3 144 579 271 EUR Rozsah splatenia: 3 144 579 271 EUR
  (od: 11.11.2011 do: 02.06.2016)
2 993 807 028 EUR Rozsah splatenia: 2 993 807 028 EUR
  (od: 17.07.2010 do: 10.11.2011)
2 993 740 640 EUR Rozsah splatenia: 2 993 740 640 EUR
  (od: 28.01.2010 do: 16.07.2010)
2 993 674 252 EUR Rozsah splatenia: 2 993 674 252 EUR
  (od: 27.01.2009 do: 27.01.2010)
90 187 430 000 Sk Rozsah splatenia: 90 187 430 000 Sk
  (od: 31.01.2007 do: 26.01.2009)
90 025 830 000 Sk Rozsah splatenia: 90 025 830 000 Sk
  (od: 01.02.2005 do: 30.01.2007)
Akcie: 
Počet: 165
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 17.07.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 150 772 243 EUR
  (od: 11.11.2011)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 000 EUR
  (od: 03.06.2016)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 120 000 000 EUR
  (od: 15.09.2016)
Počet: 19
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 09.12.2017)
Počet: 15
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 09.12.2017)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 600 EUR
  (od: 09.12.2017)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 09.12.2017)
Počet: 13
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 03.03.2020)
Počet: 26
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 03.03.2020)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 600 EUR
  (od: 03.03.2020)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 202 EUR
  (od: 03.03.2020)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 988 310 098 EUR
  (od: 27.01.2009)
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 27.01.2009)
Počet: 163
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 28.01.2010 do: 16.07.2010)
Počet: 161
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 27.01.2009 do: 27.01.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 90 025 830 000 Sk
  (od: 01.02.2005 do: 26.01.2009)
Počet: 161
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 31.01.2007 do: 26.01.2009)
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 31.01.2007 do: 26.01.2009)
Akcionár: 
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 810 05
  (od: 08.03.2023)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestia Slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 810 05
  (od: 09.08.2022 do: 23.11.2022)
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 810 05
  (od: 24.11.2022 do: 07.03.2023)
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Nám. Slobody 6
Bratislava 810 05
  (od: 01.02.2005 do: 14.05.2012)
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nám. Slobody 6
Bratislava 810 05
  (od: 15.05.2012 do: 08.08.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Viera Šoltysová
Kalinkovo 16
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 13.05.2020
  (od: 19.06.2020)
Ing. Dušan Grňo
Krížna 734/10
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 13.05.2020
  (od: 19.06.2020)
Róbert Werškov
Dedinská 101
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 21.01.2021)
Ing. Milan Vrábel
Horná Streda 304
Horná Streda 916 24
Vznik funkcie: 28.06.2023
  (od: 27.07.2023)
JUDr. Alojz Baránik
Lakšárska Nová Ves 389
Lakšárska Nová Ves 908 76
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 31.07.2012)
JUDr. Alojz Baránik
Lakšárska Nová Ves 389
Lakšárska Nová Ves 908 76
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 19.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
JUDr. Ing. Ján Bílek - člen
Kuzmányho 15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 21.10.2010)
JUDr. Ing. Ján Bílek - člen
Kuzmányho 15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Ing. arch. Ivan Boháč - člen
Teslová 32
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 21.10.2010)
Ing. arch. Ivan Boháč - člen
Teslová 32
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Dušan Bublavý - člen
Častkovce 306
Častkovce 916 27
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 10.09.2010)
Dušan Bublavý - člen
Častkovce 306
Častkovce 916 27
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 11.08.2010
  (od: 11.09.2010 do: 10.09.2010)
Mgr. Ladislava Cengelová
Šancová 6865/3A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 22.03.2017
  (od: 13.04.2017 do: 01.03.2019)
Mgr. Ladislava Cengelová
Šancová 6865/3A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 22.03.2017 Skončenie funkcie: 08.02.2019
  (od: 02.03.2019 do: 01.03.2019)
Ing. Jozef Dušenka
Antona Prídavka 4847/4
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 13.05.2020
  (od: 19.06.2020 do: 04.01.2023)
Ing. Jozef Dušenka
Antona Prídavka 4847/4
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 13.05.2020 Skončenie funkcie: 21.11.2022
  (od: 05.01.2023 do: 04.01.2023)
Ing. Katarína Gáliková
Učiteľská 1487/8
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 10.03.2017
  (od: 13.04.2017 do: 04.12.2019)
Ing. Katarína Gáliková
Učiteľská 1487/8
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 10.03.2017 Skončenie funkcie: 10.10.2019
  (od: 05.12.2019 do: 04.12.2019)
JUDr. Marcela Haladejová - člen
Vavrínová 2/3211
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 30.03.2010)
JUDr. Marcela Haladejová - člen
Vavrínová 2/3211
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.02.2010
  (od: 31.03.2010 do: 30.03.2010)
Ing. Milan Hamar
Zakvášov 1520/38
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 09.02.2019
  (od: 02.03.2019 do: 07.07.2020)
Ing. Milan Hamar
Zakvášov 1520/38
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 09.02.2019 Skončenie funkcie: 29.04.2020
  (od: 08.07.2020 do: 07.07.2020)
JUDr. Andrej Holák - predseda
Kubániho 17
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 05.09.2008
  (od: 27.09.2008 do: 17.08.2010)
JUDr. Andrej Holák - predseda
Kubániho 17
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 05.09.2008 Skončenie funkcie: 27.07.2010
  (od: 18.08.2010 do: 17.08.2010)
Ing. Dušan Horváth
Pod zlatým Brehom 783/13
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 16.10.2020)
Ing. Dušan Horváth
Pod zlatým Brehom 783/13
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 29.06.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2020
  (od: 17.10.2020 do: 16.10.2020)
Ing. Igor Choma - Predseda dozornej rady
Liesková 10
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 20.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.08.2016)
Ing. Igor Choma - Predseda dozornej rady
Liesková 10
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 20.07.2012 Skončenie funkcie: 14.07.2016
  (od: 01.09.2016 do: 31.08.2016)
JUDr. Jana Jakabová
Nemocničná 614/43
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 03.11.2016
  (od: 16.11.2016 do: 07.07.2020)
JUDr. Jana Jakabová
Nemocničná 614/43
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 03.11.2016 Skončenie funkcie: 29.04.2020
  (od: 08.07.2020 do: 07.07.2020)
Ing. Monika Javorková - člen
Rúbaň 396
Rúbaň 941 36
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 10.03.2006)
Ing. Monika Javorková - člen
Rúbaň 396
Rúbaň 941 36
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 13.02.2006
  (od: 11.03.2006 do: 10.03.2006)
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka 892
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 23.02.2010
  (od: 31.03.2010 do: 27.07.2015)
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka 892
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 23.02.2010 Skončenie funkcie: 28.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka 892
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 19.02.2018)
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka 892
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 29.06.2015 Skončenie funkcie: 28.01.2018
  (od: 20.02.2018 do: 19.02.2018)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen
Kuzmányho 12/352
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 06.11.2006)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen
Kuzmányho 12/352
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Karol Kolada
L. Dérera 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 31.07.2012)
Ing. Karol Kolada
L. Dérera 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 19.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. Ján Kotuľa - člen
Brančská 7/3108
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 06.11.2006)
Ing. Ján Kotuľa - člen
Brančská 7/3108
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Roman Kováč
Hany Meličkovej 3431/39
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 11.10.2019
  (od: 05.12.2019 do: 18.06.2020)
Ing. Roman Kováč
Hany Meličkovej 3431/39
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 11.10.2019 Skončenie funkcie: 15.05.2020
  (od: 19.06.2020 do: 18.06.2020)
Ing. Vladimír Kozák - člen
Lomnická 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 21.10.2010)
Ing. Vladimír Kozák - člen
Lomnická 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Ján Králik
Súmračná 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 15.11.2010
  (od: 11.12.2010 do: 31.07.2012)
Ing. Ján Králik
Súmračná 2
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 15.11.2010 Skončenie funkcie: 19.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. Ivan Krivosudský - člen
Kráľová pri Senci 596
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 06.11.2006)
Ing. Ivan Krivosudský - člen
Kráľová pri Senci 596
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.08.2016)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.07.2012 Skončenie funkcie: 14.07.2016
  (od: 01.09.2016 do: 31.08.2016)
Ing. arch. Jozef Kužma - člen
Pod Wilec Hôrkou 31/4080
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 06.11.2006)
Ing. arch. Jozef Kužma - člen
Pod Wilec Hôrkou 31/4080
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
JUDr. Robert Lenčeš - člen
Nad Humnami 541
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 21.10.2010)
JUDr. Robert Lenčeš - člen
Nad Humnami 541
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Branislav Lengyel
Komenského 90
Smolenice 919 04
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 31.07.2012)
Ing. Branislav Lengyel
Komenského 90
Smolenice 919 04
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 19.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
RNDr. Peter Mach
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.07.2010
  (od: 18.08.2010 do: 10.12.2010)
RNDr. Peter Mach
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.07.2010 Skončenie funkcie: 14.11.2010
  (od: 11.12.2010 do: 10.12.2010)
Ing. Vladimír Malý
Pod hájom 2
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 31.07.2012)
Ing. Vladimír Malý
Pod hájom 2
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 19.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. Stanislav Michalík
H. Meličkovej 2
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 31.07.2012)
Ing. Stanislav Michalík
H. Meličkovej 2
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 19.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. Rastislav Noskovič - predseda
Gercenova 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 01.10.2007)
Ing. Rastislav Noskovič - predseda
Gercenova 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 19.09.2007
  (od: 02.10.2007 do: 01.10.2007)
Mgr. Vladimíra Olléová - člen
Novomestská 269/59
Gabčíkovo 930 05
Vznik funkcie: 14.02.2006
  (od: 11.03.2006 do: 06.11.2006)
Mgr. Vladimíra Olléová - člen
Novomestská 269/59
Gabčíkovo 930 05
Vznik funkcie: 14.02.2006 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Juraj Popluhár - člen
Smreková 3093/10
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 21.10.2010)
Ing. Juraj Popluhár - člen
Smreková 3093/10
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Daniela Pyszková - člen
Gabčíkova 2/427
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 30.03.2010)
Ing. Daniela Pyszková - člen
Gabčíkova 2/427
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.02.2010
  (od: 31.03.2010 do: 30.03.2010)
JUDr. Zdeněk Schraml - predseda
Gorkého 2030/66
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 02.10.2007 do: 26.09.2008)
JUDr. Zdeněk Schraml - predseda
Gorkého 2030/66
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 04.09.2008
  (od: 27.09.2008 do: 26.09.2008)
Ing. Matúš Strelec - člen
Poľná 14/264
Vígľaš 962 02
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 06.11.2006)
Ing. Matúš Strelec - člen
Poľná 14/264
Vígľaš 962 02
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Milan Ščasný - člen
Železničná 15/1038
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 06.11.2006)
Ing. Milan Ščasný - člen
Železničná 15/1038
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Daniel Škerda - člen
Revišné 317
Veličná 027 54
Vznik funkcie: 24.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 21.10.2010)
Ing. Daniel Škerda - člen
Revišné 317
Veličná 027 54
Vznik funkcie: 24.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Branko Šmilňák - predseda
Hlavná 72/2132
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 06.11.2006)
Ing. Branko Šmilňák - predseda
Hlavná 72/2132
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Mgr. Kornélia Šrámková
Jazmínova 553
Jesenské 980 02
Vznik funkcie: 20.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.08.2016)
Mgr. Kornélia Šrámková
Jazmínova 553
Jesenské 980 02
Vznik funkcie: 20.07.2012 Skončenie funkcie: 14.07.2016
  (od: 01.09.2016 do: 31.08.2016)
Ing. Štefan Török
Košická 43
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 23.02.2010
  (od: 31.03.2010 do: 14.05.2012)
Ing. Štefan Török
Košická 43
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 23.02.2010 Skončenie funkcie: 25.04.2012
  (od: 15.05.2012 do: 14.05.2012)
Mgr. Vladimír Vágási
Česká 486/1
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 03.11.2016
  (od: 16.11.2016 do: 18.06.2020)
Mgr. Vladimír Vágási
Česká 486/1
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 03.11.2016 Skončenie funkcie: 15.05.2020
  (od: 19.06.2020 do: 18.06.2020)
Oľga Valachová - člen
Fedákova 28/1941
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 27.07.2015)
Oľga Valachová - člen
Fedákova 28/1941
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 28.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Ing. Juraj Valent
Podkonice 311
Podkonice 976 41
Vznik funkcie: 15.11.2010
  (od: 11.12.2010 do: 31.07.2012)
Ing. Juraj Valent
Podkonice 311
Podkonice 976 41
Vznik funkcie: 15.11.2010 Skončenie funkcie: 19.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Róbert Werškov
Dedinská 101
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 16.10.2020)
Róbert Werškov
Dedinská 101
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 29.06.2015 Skončenie funkcie: 29.06.2020
  (od: 17.10.2020 do: 16.10.2020)
Róbert Werškov - člen
Dedinská 101/4423
Trnava-Modranka 917 05
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 01.02.2005 do: 27.07.2015)
Róbert Werškov - člen
Dedinská 101/4423
Trnava-Modranka 917 05
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 28.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Ing. Pavol Zajac
Sedliská 376
Sedliská 094 09
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 20.06.2012)
Ing. Pavol Zajac
Sedliská 376
Sedliská 094 09
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 28.03.2012
  (od: 21.06.2012 do: 20.06.2012)
Ing. Dušan Horváth
Pod zlatým Brehom 783/13
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.12.2020 Skončenie funkcie: 27.06.2023
  (od: 27.07.2023 do: 26.07.2023)
Ing. Dušan Horváth
Pod zlatým Brehom 783/13
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 21.01.2021 do: 26.07.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.01.2005, N 28/2005, Nz 3164/2005, NCRIs 3246/2005 bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so z.č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.
  (od: 01.02.2005)
Notárska zápisnica N 30/2005, Nz 22447/2005, NCRls 22155/2005 zo dňa 19.5.2005.
  (od: 16.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 7/2006, Nz 3517/2006, NCRls 3498/2006 zo dňa 31.01.2006.
  (od: 10.02.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
  (od: 11.03.2006)
Notárska zápisnica N 1/2007, Nz 162/2007 zo dňa 03.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zvýšenie základného imania, zmena stanov.
  (od: 31.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2007.
  (od: 14.02.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2007.
  (od: 08.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2007.
  (od: 02.10.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2008.
  (od: 05.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 20123/2008 zo dňa 14.5.2008.
  (od: 25.06.2008)
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 27450/2008 zo dňa 26.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 16.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2008.
  (od: 27.09.2008)
Výpis zo zápisnice z 22. zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.11.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2008.
  (od: 06.12.2008)
Notárska zápisnica N 46/2009, Nz 12085/2009 zo dňa 16.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 05.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009.
  (od: 11.06.2009)
Notárska zápisnica č. N 162/2009, Nz 54727/2009, NCRls 55375/2009 zo dňa 22.12.2009.
  (od: 28.01.2010)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
  (od: 31.03.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 212/2010, Nz 21575/2010.
  (od: 17.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2010.
  (od: 18.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2010.
  (od: 11.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010.
  (od: 28.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010
  (od: 22.10.2010)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.11.2010, zo dňa 22.11.2010
  (od: 11.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011.
  (od: 08.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
  (od: 25.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011.
  (od: 13.07.2011)
Rozhodnutie predstavenstva č. 123/2011 zo dňa 30.09.2011.
  (od: 12.10.2011)
Notárska zápisnica N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2011 - zvýšenie základného imania
  (od: 11.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2011.
  (od: 07.12.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2012
  (od: 28.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012.
  (od: 15.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
  (od: 01.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
  (od: 18.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
  (od: 15.11.2012)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29.04. 2014 a 20.05. 2014.
  (od: 05.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2016 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016.
  (od: 23.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06. 2016.
  (od: 30.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2016 a 21.12.2016.
  (od: 11.01.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017.
  (od: 16.02.2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 313/2018, Nz 8562/2018, NCRIs 8711/2018 zo dňa 19.03. 2018.
  (od: 01.04.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.04.2018)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)
Letisko 490
Dolný Hričov 013 41
  (od: 01.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  03.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)