Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2544/B

Business name: 
E L B A , spol. s r.o.
  (from: 04/06/1992 until: 01/27/2016)
Registered seat: 
Fándlyho 9
Bratislava 811 03
  (from: 04/06/1992 until: 01/27/2016)
Identification number (IČO): 
31 320 775
  (from: 04/06/1992)
Date of entry: 
04/06/1992
  (from: 04/06/1992)
Person dissolved from: 
9.12.2015
  (from: 01/28/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/28/2016)
Date of deletion: 
01/28/2016
  (from: 01/28/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/28/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/06/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská, obchodná a zahraničnoobchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru. Tovary, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné predávať a nakupovať len po jej získaní
  (from: 04/06/1992 until: 01/27/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/06/1992 until: 01/27/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností.
  (from: 04/06/1992 until: 01/27/2016)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
organizačno-technické zabezpečenie školení
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
marketing a manažment
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
Leasing technológií, strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
upratovacie služby
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
Partners: 
Metod Baláž
Fándlyho 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/06/1992 until: 02/16/2003)
Ing. Ida Balážová
Konventná 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/06/1992 until: 02/16/2003)
Ing. Peter Szalay
Klincova 3
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 02/17/2003 until: 01/27/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Ida Balážová
Amount of investment: 50 000 Kčs Paid up: 50 000 Kčs
  (from: 04/06/1992 until: 02/16/2003)
Metod Baláž
Amount of investment: 50 000 Kčs Paid up: 50 000 Kčs
  (from: 04/06/1992 until: 02/16/2003)
Ing. Peter Szalay
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/17/2003 until: 02/18/2010)
Ing. Peter Szalay
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/19/2010 until: 01/27/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/17/2003 until: 01/27/2016)
Individual managing director
  (from: 04/06/1992 until: 02/16/2003)
Ing. Ida Balážová
Konventná 8
Bratislava
Until: 09/29/1998
  (from: 04/06/1992 until: 02/16/2003)
Ing. Peter Szalay
Sadmilijská 5
Bratislava
  (from: 02/17/2003 until: 01/27/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 02/17/2003 until: 01/27/2016)
Konateľ : Ing. Ida B a l á ž o v á
  (from: 04/06/1992 until: 02/16/2003)
Capital: 
200 000 Kčs Paid up: 200 000 Kčs
  (from: 02/17/2003 until: 01/27/2016)
100 000 Kčs
  (from: 04/06/1992 until: 02/16/2003)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 09.12.2015.
  (from: 01/28/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.9.1998 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, prevode obchodného podielu, odvolaní konateľa Ing. Idy Balážovej dňom 29.9.1998. Osvedčenie o zmene spoločenskej listiny a nové znenie vo forme notárskej zápisnice N 19/1998, Nz 18/1998 napísanej dňa 1.1.1998 notárom JUDr. Vidovencom.
  (from: 02/17/2003 until: 01/27/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 26.5.2003. Nové znenie zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice č. N 477/03, Nz 115067/03 dňa 5.12.2003.
  (from: 04/23/2004 until: 01/27/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/28/2016)
Legal successor: 
RAKLAN Slovakia s.r.o.
Karpatské námestie 10
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 01/28/2016)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person