Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  165/R

Business name: 
DANUS
  (from: 08/26/1991 until: 10/19/2020)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Otto Bobok
  (from: 08/26/1991 until: 10/19/2020)
Place of residence: 
Partizánska 11/4
Trenčín
  (from: 08/26/1991 until: 10/19/2020)
Identification number (IČO): 
30 348 595
  (from: 08/26/1991)
Date of entry: 
08/26/1991
  (from: 08/26/1991)
Date of deletion: 
05/05/1993
  (from: 10/20/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/20/2020)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 08/26/1991)
Objects of the company: 
Sprostredkovateľské a obchodno-predajné služby s tovarom rôzneho druhu, tlmočnícke a prekladateľské služby-nemecký a anglický jazyk nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch, poradenská služba v uvedených oblas- tiach.
  (from: 08/26/1991 until: 10/19/2020)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 08/26/1991 until: 10/19/2020)
Ing. Otto Bobok
Partizánska 11/4
Trenčín
  (from: 08/26/1991 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Obvodný úrad Trenčín - Živnostenský referát, rozhodnutím č. Živ. 2368/1991 zo dňa 1. 8. 1991, podľa § 6 a 9 Zák. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a § 46 Zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní Stary spis: Firm. 2127
  (from: 08/26/1991 until: 10/19/2020)
V y m a z u j e sa : Firma: DANUS, vl. č. 2127 dňom 05.05.1993. Stary spis: Firm. 2127
  (from: 05/05/1993 until: 10/19/2020)
Date of updating data in databases:  09/28/2022
Date of extract :  09/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person