Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3522/N

Business name: 
EUROOBUV s.r.o.
  (from: 01/18/1995)
Registered seat: 
Roľníckej školy 1
Komárno 946 01
  (from: 01/18/1995)
Identification number (IČO): 
31 357 334
  (from: 08/04/1993)
Date of entry: 
08/04/1993
  (from: 08/04/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/04/1993)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/1993)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/04/1993)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 08/04/1993)
finančný leasing
  (from: 08/04/1993)
výroba obuvi
  (from: 01/18/1995)
Partners: 
RIEKER OBUV s.r.o. IČO: 31 320 929
Roľníckej školy 1
Komárno
Slovak Republic
  (from: 12/31/2009)
DOKOM, s.r.o. IČO: 35 838 272
Roľníckej školy 1
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 08/31/2022)
Contribution of each member: 
RIEKER OBUV s.r.o.
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 12/31/2009)
DOKOM, s.r.o.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 08/31/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/10/2006)
Rudolf Keller
Ul. Gy. Alapyho 1709/24
Komárno 945 01
From: 01/30/2006
  (from: 10/12/2019)
Markus Heinz Rapp
Ul. B. Němcovej 2632/17
Komárno 945 01
From: 01/30/2006
  (from: 10/12/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia a to obaja spoločne.
  (from: 02/10/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/31/2009)
Other legal facts: 
Notárskou zápisnicou sp.zn. N 98/93, Nz 93/93 bola spoločnosť založená dňa 1. 7. 1993 podľa § 105 -153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon. Stary spis: S.r.o. 11668
  (from: 08/04/1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 10. 4. 1994 schválilo prevod obchodného podielu na spoločnosť EUROOBUV s.r.o., Romanova 28, Bratislava, ako aj následné zmeny. Zmluva o prevode obchodného podielu bola uzavretá dňa 21. 4. 1994. Preberajúci spoločník EUROOBUV s.r.o., ktorý je zapísaný v obchodnom registri v odd. S.r.o. vo vložke č. 5191/B zmenil obchodné meno a sídlo na RIEKER OBUV s.r.o. so sídlom Rybničná 40, Bratislava, ktoré zmeny boli zapísané v obchodnom registri dňa 12.12. 1994. Stary spis: S.r.o. 11668
  (from: 01/18/1995)
Doplnkom zo dňa 26.5.1998 bola zakladateľská listina daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 11/08/1999)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 14.02.2003.
  (from: 09/17/2004)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2009 o zlúčení EUROOBUV s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO: 31 357 334, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3522/N so spoločnosťou Euro Montage, s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO: 35 760 826, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13790/N, a so spoločnosťou Euro PU s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO: 35 835 753, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14013/N. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.11.2009 sa obchodná spoločnosť EUROOBUV s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO: 31 357 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3522/N stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností Euro Montage, s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO: 35 760 826, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13790/N, a spoločnosti Euro PU s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO: 35 835 753, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14013/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností Euro Montage, s.r.o. a Euro PU s.r.o. dňom 31.12.2009, notárska zápisnica N 1075/2009, Nz 44347/2009, NCRIs 44985/2009.
  (from: 12/31/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Euro Montage, s.r.o.
Roľníckej školy 1
Komárno 945 01
  (from: 12/31/2009)
Euro PU s.r.o.
Roľníckej školy 1
Komárno 945 01
  (from: 12/31/2009)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person