Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4825/S

Business name: 
Q3, s.r.o.
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
TELCO trading, s.r.o.
  (from: 09/22/1997 until: 11/16/2006)
Registered seat: 
Sládkovičova 6759/39
Banská Bystrica 974 05
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
Haškova 55
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/22/1997 until: 11/16/2006)
Identification number (IČO): 
36 024 325
  (from: 09/22/1997)
Date of entry: 
09/22/1997
  (from: 09/22/1997)
Person dissolved from: 
16.6.2015
  (from: 09/03/2015)
Date of deletion: 
09/03/2015
  (from: 09/03/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/03/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/22/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/22/1997 until: 09/02/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/22/1997 until: 09/02/2015)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/22/1997 until: 09/02/2015)
Partners: 
Ing. Jaroslava Krupárová
Oremburská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/15/2000 until: 05/09/2001)
MUDr. Mária Kuniaková
126
Kordíky
Slovak Republic
  (from: 05/10/2001 until: 11/16/2006)
MUDr. Mária Kuniaková
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/15/2000 until: 05/09/2001)
MUDr. Mária Kuniaková
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 06/14/2000)
MUDr. Mária Kuniaková
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/22/1997 until: 08/05/1998)
Ing. Beata Tobolová
Haškova 55
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/10/2001 until: 11/16/2006)
Ing. Beata Tobolová
Haškova 55
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/15/2000 until: 05/09/2001)
Ing. Beata Tobolová
Haškova 55
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 06/14/2000)
Ing. Beata Tobolová
Haškova 55
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/22/1997 until: 08/05/1998)
Richard Ward
12 Camelia Place, Whitton
Middlesex, TW2 7HZ
Veľká Británia
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
Juraj Tobola
Haškova 1554/55
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
Juraj Kuniak
Kordíky 126
Tajov 976 34
Slovak Republic
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Beata Tobolová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/22/1997 until: 08/05/1998)
MUDr. Mária Kuniaková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/22/1997 until: 08/05/1998)
Ing. Beata Tobolová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 06/14/2000)
MUDr. Mária Kuniaková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 06/14/2000)
Ing. Beata Tobolová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 05/09/2001)
MUDr. Mária Kuniaková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 05/09/2001)
Ing. Jaroslava Krupárová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 05/09/2001)
Ing. Beata Tobolová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 05/10/2001 until: 11/16/2006)
MUDr. Mária Kuniaková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 05/10/2001 until: 11/16/2006)
Richard Ward
Amount of investment: 280 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 11/17/2006 until: 12/10/2009)
Juraj Tobola
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/17/2006 until: 12/10/2009)
Juraj Kuniak
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/17/2006 until: 12/10/2009)
Richard Ward
Amount of investment: 9 295 EUR Paid up: 9 295 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 09/02/2015)
Juraj Tobola
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 09/02/2015)
Juraj Kuniak
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 09/02/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/22/1997 until: 09/02/2015)
Ing. Jaroslava Krupárová
Oremburská 8
Banská Bystrica
  (from: 06/15/2000 until: 05/09/2001)
MUDr. Mária Kuniaková
126
Kordíky
  (from: 09/22/1997 until: 03/16/2003)
MUDr. Mária Kuniaková
126
Kordíky
From: 09/22/1997
  (from: 03/17/2003 until: 11/16/2006)
MUDr. Mária Kuniaková
126
Kordíky
From: 09/22/1997 Until: 11/09/2006
  (from: 11/17/2006 until: 11/16/2006)
Ing. Beata Tobolová
Haškova 55
Banská Bystrica
  (from: 09/22/1997 until: 03/16/2003)
Ing. Beata Tobolová
Haškova 55
Banská Bystrica
From: 09/22/1997
  (from: 03/17/2003 until: 11/16/2006)
Ing. Beata Tobolová
Haškova 55
Banská Bystrica
From: 09/22/1997 Until: 11/09/2006
  (from: 11/17/2006 until: 11/16/2006)
Richard Ward
12 Camelia Place, Whitton
Middlesex, TW2 7HZ
Veľká Británia
From: 11/09/2006
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
Juraj Tobola
Haškova 1554/55
Banská Bystrica 974 11
From: 11/09/2006
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
Juraj Kuniak
Kordíky 126
Tajov 976 34
From: 11/09/2006
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/17/2006 until: 09/02/2015)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/22/1997 until: 11/16/2006)
Capital: 
13 279 EUR Paid up: 13 279 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 09/02/2015)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 11/17/2006 until: 12/10/2009)
400 000 Sk Paid up: 260 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 11/16/2006)
400 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 03/16/2003)
200 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 06/14/2000)
100 000 Sk
  (from: 09/22/1997 until: 08/05/1998)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26Cbr 144/2013 - 24 zo dňa 31.03.2015, právoplatným dňa 16.06.2015 zrušil obchodnú spoločnosť Q3, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 6759/39, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 325 bez likvidácie.
  (from: 09/03/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.9.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11311
  (from: 09/22/1997 until: 09/02/2015)
. Valné zhromaždenie dňa 1.7.1998 schválilo Dodatok č. 1, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmys- le zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/06/1998 until: 09/02/2015)
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.5.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 06/15/2000 until: 09/02/2015)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.3 a mimoriadnym valným zhromaždením dňa 2.4.2001 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/10/2001 until: 09/02/2015)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 23.12.2002, v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 03/17/2003 until: 09/02/2015)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person