Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  73938/L

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
CARDINALE CONSULT s.r.o.
  (od: 20.04.2024)
MFGAS s. r. o.
  (od: 23.01.2020 do: 19.04.2024)
Sídlo: 
Dvory 1933/19
Púchov 020 01
  (od: 20.04.2024)
Breza 475
Breza 029 53
  (od: 23.01.2020 do: 19.04.2024)
IČO: 
52 886 972
  (od: 23.01.2020)
Deň zápisu: 
23.01.2020
  (od: 23.01.2020)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 23.01.2020)
Predmet podnikania (činnosti): 
Chov vybraných druhov zvierat
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (od: 23.01.2020)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 23.01.2020)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 23.01.2020)
Výroba kŕmnych zmesí
  (od: 23.01.2020)
Výroba nápojov
  (od: 23.01.2020)
Textilná výroba
  (od: 23.01.2020)
Odevná výroba
  (od: 23.01.2020)
Spracovanie kože
  (od: 23.01.2020)
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
  (od: 23.01.2020)
Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním
  (od: 23.01.2020)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (od: 23.01.2020)
Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (od: 23.01.2020)
Výroba koksu a rafinovaných produktov
  (od: 23.01.2020)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (od: 23.01.2020)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (od: 23.01.2020)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (od: 23.01.2020)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (od: 23.01.2020)
Keramická výroba
  (od: 23.01.2020)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 23.01.2020)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (od: 23.01.2020)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 23.01.2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 23.01.2020)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 23.01.2020)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 23.01.2020)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 23.01.2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 23.01.2020)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 23.01.2020)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (od: 23.01.2020)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (od: 23.01.2020)
Výroba sviečok a tieniacej techniky
  (od: 23.01.2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 23.01.2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.01.2020)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (od: 23.01.2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 23.01.2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 23.01.2020)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 23.01.2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 23.01.2020)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.01.2020)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (od: 23.01.2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 23.01.2020)
Sťahovacie služby
  (od: 23.01.2020)
Prevádzka malých plavidiel
  (od: 23.01.2020)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 23.01.2020)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (od: 23.01.2020)
Prevádzkovanie úschovní
  (od: 23.01.2020)
Kuriérske služby
  (od: 23.01.2020)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 23.01.2020)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 23.01.2020)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 23.01.2020)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 23.01.2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 23.01.2020)
Finančný lízing
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 23.01.2020)
Záložne
  (od: 23.01.2020)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 23.01.2020)
Faktoring a forfaiting
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 23.01.2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 23.01.2020)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 23.01.2020)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (od: 23.01.2020)
Vedenie účtovníctva
  (od: 23.01.2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.01.2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 23.01.2020)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (od: 23.01.2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 23.01.2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 23.01.2020)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (od: 23.01.2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 23.01.2020)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 23.01.2020)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 23.01.2020)
Služby požičovní
  (od: 23.01.2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.01.2020)
Informačná činnosť
  (od: 23.01.2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 23.01.2020)
Administratívne služby
  (od: 23.01.2020)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 23.01.2020)
Prevádzkovanie jaslí
  (od: 23.01.2020)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 23.01.2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.01.2020)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (od: 23.01.2020)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 23.01.2020)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 23.01.2020)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 23.01.2020)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 23.01.2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 23.01.2020)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 23.01.2020)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 23.01.2020)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 23.01.2020)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 23.01.2020)
Spoločníci: 
PASSIVE TRADE s. r. o.
Zámostní 1155/27
Ostrava 710 00
Česká republika
Iné identifikačné číslo: 09497846
  (od: 20.04.2024)
Ing. Marek Kramarčík , PhD
Breza 475
Breza 029 53
  (od: 23.01.2020 do: 19.04.2024)
Výška vkladu každého spoločníka: 
PASSIVE TRADE s. r. o.
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 20.04.2024)
Ing. Marek Kramarčík , PhD
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 23.01.2020 do: 19.04.2024)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 23.01.2020)
JUDr. Jozef Pecko
Rozkvet 2003/11
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 08.04.2024
  (od: 20.04.2024)
Ing. Marek Kramarčík , PhD.
Breza 475
Breza 029 53
Vznik funkcie: 23.01.2020 Skončenie funkcie: 08.04.2024
  (od: 20.04.2024 do: 19.04.2024)
Ing. Marek Kramarčík , PhD.
Breza 475
Breza 029 53
Vznik funkcie: 23.01.2020
  (od: 23.01.2020 do: 19.04.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
  (od: 23.01.2020)
Výška základného imania: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 23.01.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR