Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15941/P

Business name: 
Elaut BauMont s.r.o.
  (from: 02/18/2005)
Registered seat: 
Študentská 1440/3
Snina 069 01
  (from: 02/18/2005)
Identification number (IČO): 
36 502 979
  (from: 02/18/2005)
Date of entry: 
02/18/2005
  (from: 02/18/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/2005)
Objects of the company: 
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/18/2005)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov, elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť a výpočtovej techniky
  (from: 02/18/2005)
poradenská činnosť v oblasti šetrenia palív a energií - energetické poradenstvo
  (from: 02/18/2005)
vyhotovenie analýz, štúdií a energetických auditov budov a tepelných zdrojov
  (from: 02/18/2005)
výroba počítačov a iných zariadení na spracovanie informácií
  (from: 02/18/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 02/18/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/18/2005)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 02/18/2005)
výroba elektrických strojov a zariadení
  (from: 02/18/2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/18/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2005)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 02/18/2005)
architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 02/18/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/18/2005)
sekretárske a prekladateľské činnosti
  (from: 02/18/2005)
zber a likvidácia odpadu mimo nebezpečných odpadov
  (from: 02/18/2005)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 02/18/2005)
čistenie mesta, sadové úpravy a údržba verejnej zelene
  (from: 02/18/2005)
výroba, montáž, oprava,údržba elektrických zariadení v rozsahu A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu; E2 - zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov; E4.2 - elektrické rozvádzače
  (from: 05/21/2005)
Partners: 
Ing. Mikuláš Serdula
Sládkovičova 2500/106
Snina 069 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Miroslav Piteľ
Ševčenkova 406/6
Stakčín 067 61
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Darina Rošková
Nad Cirochou 2972/90
Snina 069 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Mikuláš Serdula
Amount of investment: 4 482 EUR Paid up: 4 482 EUR
  (from: 05/26/2022)
Miroslav Piteľ
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 05/26/2022)
Darina Rošková
Amount of investment: 4 482 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 482 EUR
  (from: 12/22/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/18/2005)
Ing. Mikuláš Serdula
Sládkovičova 2500/106
Snina 069 01
From: 02/18/2005
  (from: 02/18/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú konatelia. Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/18/2005)
Capital: 
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 03/26/2010)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person