Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10379/R

Obchodné meno: 
TS Aluminium, a. s.
  (od: 24.01.2008 do: 23.05.2023)
TS WINTERGARTEN, a.s.
  (od: 23.08.2006 do: 23.01.2008)
BECK WINTERGARTEN, a.s.
  (od: 22.10.2004 do: 22.08.2006)
B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.
  (od: 17.04.2003 do: 21.10.2004)
BL TRADING, a.s.
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
Sídlo: 
Jilemnického 918
Nitrianske Pravno - Vyšehradné 972 13
  (od: 02.12.2005 do: 23.05.2023)
Nádražná 1083
Nitrianske Pravno 972 13
  (od: 22.10.2004 do: 01.12.2005)
Nám. 1. mája 11
Bratislava 811 06
  (od: 17.04.2003 do: 21.10.2004)
401
Tužina 972 14
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
IČO: 
36 318 680
  (od: 29.05.2001)
Deň zápisu: 
29.05.2001
  (od: 29.05.2001)
Deň výmazu: 
23.05.2023
  (od: 23.05.2023)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku.
  (od: 23.05.2023)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.05.2001)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 29.05.2001 do: 22.05.2023)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 29.05.2001 do: 22.05.2023)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 29.05.2001 do: 22.05.2023)
spracovanie dreva v rozsahu voľných živností
  (od: 29.05.2001 do: 22.05.2023)
výroba zimných záhrad z hliníkových profilov
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
montáž dielov zimných záhrad
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
výroba hliníkových okien a dverí
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
osadzovanie okien a dverí do vopred pripravených stavebných otvorov
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
poradenská činnosť v oblasti výroby zimných záhrad, okien a dverí
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
projektová činnosť v oblasti výroby zimných záhrad, okien a dverí
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
zámočnícke práce
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
zváračské práce
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
konštrukčné práce v oblasti strojárenstva mimo vyhradených technických zariadení
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
výroba počítačovej grafiky
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
výroba strojov a zariadení mimo zbraní
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
oprava a servis strojov a zariadení mimo vyhradených technických zariadení
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
administratívne práce
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 23.08.2006 do: 22.05.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.04.2003 do: 22.05.2023)
predstavenstvo
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
Michaela Beck - predseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
Michaela Beck - predseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 29.05.2001
  (od: 17.04.2003 do: 16.05.2022)
Michaela Beck - predseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 29.05.2001
  (od: 17.05.2022 do: 22.05.2023)
Michal Ličko - podpredseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
Soňa Ličková - člen predstavenstva
401
Tužina 972 14
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a spoločnosť zaväzovať prejavom vôle je oprávnený predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 17.04.2003 do: 22.05.2023)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých prípadoch za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z podpisujúcich musí byť vždy predseda predstavenstva. pričom jedným z podpisujúcich musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve spoločnosti, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
Dozorná rada: 
Ferdinand Hafner - predseda
Česká 11
Bratislava 931 03
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
Ľubica Hafnerová
Česká 11
Bratislava 931 03
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
JUDr. Pavel Jurek - predseda
Páričkova 15
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 17.04.2003 do: 21.10.2004)
JUDr. Pavel Jurek - predseda
Páričkova 15
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2002 Skončenie funkcie: 05.04.2004
  (od: 22.10.2004 do: 21.10.2004)
Spňa Ličková
401
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 22.10.2004 do: 19.01.2005)
JUDr. Gabriela Raganová - člen
Dvanásta 5
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 17.04.2003 do: 21.10.2004)
JUDr. Gabriela Raganová - člen
Dvanásta 5
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2002 Skončenie funkcie: 05.04.2004
  (od: 22.10.2004 do: 21.10.2004)
Irena Záhorová - člen
Kmeťovo námestie 3
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2002
  (od: 17.04.2003 do: 21.10.2004)
Irena Záhorová - člen
Kmeťovo námestie 3
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2002 Skončenie funkcie: 05.04.2004
  (od: 22.10.2004 do: 21.10.2004)
Soňa Ličková
401
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 20.01.2005 do: 22.05.2023)
Matúš Ličko
401
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 05.04.2004 Skončenie funkcie: 15.12.2011
  (od: 03.03.2012 do: 02.03.2012)
Dagmar Mokrá
M. Rázusa 29
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 22.10.2004 do: 22.05.2023)
Matúš Ličko
401
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 22.10.2004 do: 02.03.2012)
Boris Ličko
401
Tužina 972 14
Vznik funkcie: 15.12.2011
  (od: 03.03.2012 do: 22.05.2023)
Wolfram Beck - podpredseda
Spitalmühlgasse 6/2/12
Mödling
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 29.05.2001 do: 16.04.2003)
Výška základného imania: 
33 193,9189 EUR
  (od: 18.05.2013 do: 22.05.2023)
1 000 000 Sk
  (od: 29.05.2001 do: 17.05.2013)
Akcie: 
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
  (od: 18.05.2013 do: 22.05.2023)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.05.2013 do: 17.05.2013)
Počet: 0
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 29.05.2001 do: 16.05.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vykonal výmaz spoločnosti TS Aluminium, a. s., IČO 36 318 680, so sídlom Jilemnického 918, 972 13 Nitrianske Pravno, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10379/R z obchodného registra.
  (od: 24.05.2023)
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vykonal výmaz spoločnosti TS Aluminium, a. s., IČO 36 318 680, so sídlom Jilemnického 918, 972 13 Nitrianske Pravno, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 10379/R z obchodného registra.
  (od: 23.05.2023 do: 23.05.2023)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov (notárska zápisnica N 394/01, Nz 377/01 zo dňa 24.5.2001), zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.5.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 24.5.2001 bez výzvy na upisovanie akcií jednorázovo a schválením stanov podľa § 172 a nasl. Obch. zák.
  (od: 29.05.2001 do: 22.05.2023)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2002 (notárska zápisnica N 516/2002, NZ 490/2002 zo dňa 12.12.2002) schválilo zmenu: členov dozornej rady a.s., obchodného mena (z BL TRADING, a.s. na B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.) a stanov a.s. prijatím Dodatku k stanovám a.s. obsahujúcim ich úplné nové znenie. Dozorná rada a.s. na zasadnutí dňa 12.12.2002 odvolala dvoch členov predstavenstva.
  (od: 17.04.2003 do: 22.05.2023)
Notárska zápisnica N 78/04, NZ 29477/04 zo dňa 5.4.2004. Pôvodné obchodné meno B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.. Zmena sídla z pôvodného Nám. 1. mája 11, 811 06 Bratislava na Nádražná 1083, 972 13 Nitrianske Pravno. Zánik funkcie členov dozornej rady JUDr. Pavla Jureka, Ireny Záhorovej, JUDr. Gabriely Raganovej ku dňu 5.4.2004.
  (od: 22.10.2004 do: 22.05.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2024
Dátum výpisu:  18.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR