Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2669/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
  (od: 19.08.2004)
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava spol. s r.o.
  (od: 04.05.1992 do: 18.08.2004)
Sídlo: 
Račianska 162
Bratislava 831 04
  (od: 21.02.1997)
Bazova 2
Bratislava 821 08
  (od: 22.03.1994 do: 20.02.1997)
Vajnorská 89
Bratislava 831 04
  (od: 04.05.1992 do: 21.03.1994)
IČO: 
31 322 999
  (od: 04.05.1992)
Deň zápisu: 
04.05.1992
  (od: 04.05.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 19.08.2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 04.05.1992 do: 18.08.2004)
Predmet činnosti: 
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov dodávateľ. spôsobom v rozsahu do 35 kV v obj. tr. A-bez nebezp. výbuchu
  (od: 04.05.1992 do: 21.03.1994)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v rozsahu elektr. zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane hromozvodov v obj. tr. A. Elektroinštalatérstvo
  (od: 04.05.1992 do: 21.03.1994)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 04.05.1992 do: 21.03.1994)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (od: 04.05.1992 do: 21.03.1994)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov do 35 KV v OBJ. TR. a bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 22.03.1994 do: 25.03.1996)
elektroinštalatérstvo
  (od: 22.03.1994 do: 25.03.1996)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 22.03.1994 do: 25.03.1996)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ.TR.A.
  (od: 22.03.1994 do: 25.03.1996)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (od: 22.03.1994 do: 25.03.1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 22.03.1994 do: 25.03.1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 22.03.1994 do: 25.03.1996)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 22.03.1994 do: 25.03.1996)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV v OBJ. TR. A - bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ. TR. A
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
elektroinštalatérstvo
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
prostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
vykonávanie inžinieskych stavieb
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 26.03.1996 do: 05.12.2000)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 03.06.1997 do: 05.12.2000)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 03.06.1997 do: 05.12.2000)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty z nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 03.06.1997 do: 05.12.2000)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV, v OBJ. TR. A - bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ. TR. A
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
elektroinštalatérstvo
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
Spoločníci: 
Ing. Marián Borodáč
Granátová 5
Žilina
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Marián Borodáč
Granátová 5
Žilina
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Marián Borodáč
Granátova 5
Žilina
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Marian BORODÁČ
Červenej armády 42
Žilina
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Ing. Marian BORODÁČ
Červenej armády 42
Žilina
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Ing. Marian BORODÁČ
Červenej armády 42
Žilina
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Ing. Ján Cichra
Šípkova 7
Bratislava
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Ján Cichra
Šípkova 7
Bratislava
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Ján Cichra
Šípkova 7
Bratislava
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Ján CICHRA
Šípkova 7
Bratislava
  (od: 24.10.1994 do: 10.07.2001)
Ing. Ján CICHRA
Šípkova 7
Bratislava
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Vladimír JEŠKO
Trnavská 44
Bratislava
  (od: 04.05.1992 do: 31.08.1992)
Ing. Vladimír Kováč
Bárdošova 6
Bratislava
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Bárdošova 6
Bratislava
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Bárdošova 6
Bratislava
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Bárdošova 6
Bratislava
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
MUDr. Ľubica Kováčová
Magurská 3
Bratislava
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
MUDr. Ľubica Kováčová
Magurská 3
Bratislava
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Juraj Kudzia
Karadžičova 6
Bratislava
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Juraj Kudzia
Karadžičova 6
Bratislava
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Juraj Kudzia
Karadžičova 6
Bratislava
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Juraj KUDZIA
Karadžičova 6
Bratislava
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Ing. Juraj KUDZIA
Karadžičova 6
Bratislava
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Ing. Juraj KUDZIA
Karadžičova 6
Bratislava
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 4
Žilina
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Dušan PALUGA
Novomeského 4/83
Žilina
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Ing. Dušan PALUGA
Novomeského 4/83
Žilina
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Ing. Dušan PALUGA
Novomeského 4/83
Žilina
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Edita Palugová
Černovská 1667/4
Žilina
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Edita Palugová
Černovská 1667/4
Žilina
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Ján Radena
Moyzesova 60
Žilina
  (od: 01.09.1992 do: 23.10.1994)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Imrich TÓTH
Rosná 1
Košice
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Imrich TÓTH
Rosná 1
Košice
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Imrich TÓTH
Rosná 1
Košice
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Marian BORODÁČ
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Ing. Ján CICHRA
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Vladimír JEŠKO
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.05.1992 do: 31.08.1992)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Ing. Juraj KUDZIA
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Ing. Dušan PALUGA
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Imrich TÓTH
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Ing. Ján Radena
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 01.09.1992 do: 23.10.1994)
Ing. Marian BORODÁČ
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Ing. Ján CICHRA
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 24.10.1994 do: 10.07.2001)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Ing. Juraj KUDZIA
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Ing. Dušan PALUGA
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Imrich TÓTH
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
Ing. Marian BORODÁČ
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Vklad: 1 224 000 Sk Splatené: 1 224 000 Sk
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Ing. Juraj KUDZIA
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Ing. Dušan PALUGA
Vklad: 1 224 000 Sk Splatené: 1 224 000 Sk
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Imrich TÓTH
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 13.06.2001 do: 10.07.2001)
Ing. Ján Cichra
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Marián Borodáč
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Vladimír Kováč
Vklad: 1 224 000 Sk Splatené: 1 224 000 Sk
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Juraj Kudzia
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Dušan Paluga
Vklad: 1 224 000 Sk Splatené: 1 224 000 Sk
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Imrich Tóth
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Marián Borodáč
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Ján Cichra
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
MUDr. Ľubica Kováčová
Vklad: 1 224 000 Sk Splatené: 1 224 000 Sk
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Juraj Kudzia
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Edita Palugová
Vklad: 1 224 000 Sk Splatené: 1 224 000 Sk
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Imrich Tóth
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Marián Borodáč
Vklad: 2 000 000 Sk Splatené: 2 000 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Ján Cichra
Vklad: 600 000 Sk Splatené: 600 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
MUDr. Ľubica Kováčová
Vklad: 4 000 000 Sk Splatené: 4 000 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Juraj Kudzia
Vklad: 600 000 Sk Splatené: 600 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Edita Palugová
Vklad: 4 000 000 Sk Splatené: 4 000 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Imrich Tóth
Vklad: 2 000 000 Sk Splatené: 2 000 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.08.2004)
konatelia
  (od: 04.05.1992 do: 18.08.2004)
Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti
Magurská 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004)
Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline
Černovská 4/53
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004)
Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach
Rosná 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004)
Ing. Marián Borodáč - člen predstavenstva
Granátová 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004)
Ing. Pavel Kicko - člen predstavenstva
Čiližská 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004)
Ing. Marián Borodáč
Granátová 5
Žilina
Vznik funkcie: 10.01.2002
  (od: 05.03.2002 do: 18.08.2004)
Ing. Ján Cichra
Šípkova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 10.01.2002
  (od: 05.03.2002 do: 18.08.2004)
Ing. Vladimír K o v á č
  (od: 04.05.1992 do: 31.08.1992)
Ing. Vladimír Kováč
Bárdošova 6
Bratislava
  (od: 01.09.1992 do: 10.07.2001)
Ing. Vladimír Kováč
Magurská 3
Bratislava
  (od: 11.07.2001 do: 25.05.2003)
Ing. Vladimír Kováč
Magurská 3
Bratislava
Vznik funkcie: 04.05.1992
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Dušan P a l u g a
  (od: 04.05.1992 do: 31.08.1992)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 1667/4
Žilina
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 1667/4
Žilina
Vznik funkcie: 04.05.1992
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 4
Žilina
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Dušan Paluga
Novomeského 4/83
Žilina
  (od: 01.09.1992 do: 10.07.2001)
Imrich T ó t h
  (od: 04.05.1992 do: 31.08.1992)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (od: 01.09.1992 do: 10.07.2001)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (od: 11.07.2001 do: 04.03.2002)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (od: 05.03.2002 do: 25.05.2003)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
Vznik funkcie: 04.05.2003
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne a bez obmedzenia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva.
  (od: 19.08.2004)
Za spoločnosť je oprávnený jednať a spoločnosť zastupovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.
  (od: 04.05.1992 do: 18.08.2004)
Odštepný závod: 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Košice
  (od: 19.08.2004)
Sídlo: 
Rampova 4
Košice 040 01
  (od: 19.08.2004)
Vedúci: 
Imrich Toth
Rosná 1
Košice 040 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2004)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Žilina
  (od: 19.08.2004)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 6
Žilina 010 01
  (od: 19.08.2004)
Vedúci: 
Ing. Dušan Paluga
Černovská 4/53
Žilina 010 08
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2004)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava spol. s r.o., odštepný závod Košice
  (od: 20.06.1995 do: 18.08.2004)
Sídlo: 
Rampova 4
Košice 040 01
  (od: 05.03.2002 do: 18.08.2004)
Rampova 4
Košice 040 01
  (od: 20.06.1995 do: 18.08.2004)
Vedúci: 
Imrich Toth
Rosná 1
Košice 040 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1995 do: 18.08.2004)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava spol. s r.o., odštepný závod Žilina
  (od: 20.06.1995 do: 18.08.2004)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 6
Žilina 010 01
  (od: 20.06.1995 do: 18.08.2004)
Vedúci: 
Ing. Dušan Paluga
Černovská 1667/4
Žilina 010 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1995 do: 18.08.2004)
 
 
Základné imanie: 
13 200 000 Sk Rozsah splatenia: 13 200 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
4 348 000 Sk
  (od: 13.06.2001 do: 25.05.2003)
2 400 000 Sk
  (od: 24.10.1994 do: 12.06.2001)
140 000 Sk
  (od: 04.05.1992 do: 23.10.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Cichra - predseda dozornej rady
Šípkova 7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004)
Ing. Michal Kudzia - člen dozornej rady
Račianska 162
Bratislava 831 54
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004)
Viera Jurdáková - člen dozornej rady
Račianska 79
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie o zmene živnostenského listu vydané Obvodným úradom Bratislava II. zo dňa 15.11.1993. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.4. 1992. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.7. 1993. Stary spis: S.r.o. 5412
  (od: 22.03.1994 do: 18.08.2004)
Dodatkom č.3 zo dňa 14.09.1994 boli prijaté zmeny spoločenskej zmluvy, prevod obchodného podielu zo dňa 14.04.1994, základné imanie sa skladá z peňažného vkladu spoločnosti vo výške 140 000 Sk a nepeňažného vkladu spoločníkov vo výške 2 260 000 Sk. Stary spis: S.r.o. 5412
  (od: 24.10.1994 do: 18.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.3.1995, na ktorom bolo rozhodnuté o zriadení oštepných závodov spoločnosti a boli vymenovaní vedúci všetkých závodov. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.3.1995. Stary spis: S.r.o. 5412
  (od: 20.06.1995 do: 18.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.1996, dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve z 11.3.1996. Stary spis: S.r.o. 5412
  (od: 26.03.1996 do: 18.08.2004)
Dodatok č. 8 zo dňa 16.1.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5412
  (od: 21.02.1997 do: 18.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.2.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.4.1997. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.2.1997. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.4.1997. Stary spis: S.r.o. 5412
  (od: 03.06.1997 do: 18.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.10.2000, dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve z 10.11.2000.
  (od: 06.12.2000 do: 18.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.10.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti. Dodatok č. 12 zo dňa 16.5.2001 prispôsobujúci spoločenskú zmluvu ustanoveniami z.č. 11/1998 Zz..
  (od: 13.06.2001 do: 18.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.12.2001, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 10.1.2002, na ktorom boli schválení noví konatelia. Dodatok č. 14 k spoločenskej zmluve z 10.1.2002. Dodatok č. 15 k spoločenskej zmluve zo 16.1.2002.
  (od: 05.03.2002 do: 18.08.2004)
Zápisnice z valných zhromaždení zo dňa 7.2.2003 a 11.2.2003. Dodatok č. 16 zo dňa 17.2.2003 k spoločenskej zmluve.
  (od: 26.05.2003 do: 18.08.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  22.03.2023
Dátum výpisu:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)