Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2669/B

Business name: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
  (from: 08/19/2004)
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava spol. s r.o.
  (from: 05/04/1992 until: 08/18/2004)
Registered seat: 
Račianska 162
Bratislava 831 04
  (from: 02/21/1997)
Bazova 2
Bratislava 821 08
  (from: 03/22/1994 until: 02/20/1997)
Vajnorská 89
Bratislava 831 04
  (from: 05/04/1992 until: 03/21/1994)
Identification number (IČO): 
31 322 999
  (from: 05/04/1992)
Date of entry: 
05/04/1992
  (from: 05/04/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/19/2004)
Private limited liability company
  (from: 05/04/1992 until: 08/18/2004)
Objects of the company: 
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov dodávateľ. spôsobom v rozsahu do 35 kV v obj. tr. A-bez nebezp. výbuchu
  (from: 05/04/1992 until: 03/21/1994)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v rozsahu elektr. zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane hromozvodov v obj. tr. A. Elektroinštalatérstvo
  (from: 05/04/1992 until: 03/21/1994)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 05/04/1992 until: 03/21/1994)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 05/04/1992 until: 03/21/1994)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov do 35 KV v OBJ. TR. a bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 03/22/1994 until: 03/25/1996)
elektroinštalatérstvo
  (from: 03/22/1994 until: 03/25/1996)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 03/22/1994 until: 03/25/1996)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ.TR.A.
  (from: 03/22/1994 until: 03/25/1996)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (from: 03/22/1994 until: 03/25/1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 03/22/1994 until: 03/25/1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 03/22/1994 until: 03/25/1996)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/22/1994 until: 03/25/1996)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV v OBJ. TR. A - bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ. TR. A
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
elektroinštalatérstvo
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
prostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
vykonávanie inžinieskych stavieb
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 03/26/1996 until: 12/05/2000)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/03/1997 until: 12/05/2000)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 06/03/1997 until: 12/05/2000)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty z nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 06/03/1997 until: 12/05/2000)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV, v OBJ. TR. A - bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ. TR. A
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
Partners: 
Ing. Marián Borodáč
Granátová 5
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Marián Borodáč
Granátová 5
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Marián Borodáč
Granátova 5
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Marian BORODÁČ
Červenej armády 42
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Ing. Marian BORODÁČ
Červenej armády 42
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Ing. Marian BORODÁČ
Červenej armády 42
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Ing. Ján Cichra
Šípkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Ján Cichra
Šípkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Ján Cichra
Šípkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Ján CICHRA
Šípkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1994 until: 07/10/2001)
Ing. Ján CICHRA
Šípkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Vladimír JEŠKO
Trnavská 44
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 08/31/1992)
Ing. Vladimír Kováč
Bárdošova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Bárdošova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Bárdošova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Bárdošova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
MUDr. Ľubica Kováčová
Magurská 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
MUDr. Ľubica Kováčová
Magurská 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Juraj Kudzia
Karadžičova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Juraj Kudzia
Karadžičova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Juraj Kudzia
Karadžičova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Juraj KUDZIA
Karadžičova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Ing. Juraj KUDZIA
Karadžičova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Ing. Juraj KUDZIA
Karadžičova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Dušan PALUGA
Novomeského 4/83
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Ing. Dušan PALUGA
Novomeského 4/83
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Ing. Dušan PALUGA
Novomeského 4/83
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Edita Palugová
Černovská 1667/4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Edita Palugová
Černovská 1667/4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Ján Radena
Moyzesova 60
Žilina
Slovak Republic
  (from: 09/01/1992 until: 10/23/1994)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Imrich TÓTH
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Imrich TÓTH
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Imrich TÓTH
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Contribution of each member: 
Ing. Marian BORODÁČ
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Ing. Ján CICHRA
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Vladimír JEŠKO
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 08/31/1992)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Ing. Juraj KUDZIA
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Ing. Dušan PALUGA
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Imrich TÓTH
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Ing. Ján Radena
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/01/1992 until: 10/23/1994)
Ing. Marian BORODÁČ
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Ing. Ján CICHRA
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 07/10/2001)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Ing. Juraj KUDZIA
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Ing. Dušan PALUGA
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Imrich TÓTH
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
Ing. Marian BORODÁČ
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Ing. Vladimír KOVÁČ
Amount of investment: 1 224 000 Sk Paid up: 1 224 000 Sk
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Ing. Juraj KUDZIA
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Ing. Dušan PALUGA
Amount of investment: 1 224 000 Sk Paid up: 1 224 000 Sk
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Imrich TÓTH
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/13/2001 until: 07/10/2001)
Ing. Ján Cichra
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Marián Borodáč
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Vladimír Kováč
Amount of investment: 1 224 000 Sk Paid up: 1 224 000 Sk
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Juraj Kudzia
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Dušan Paluga
Amount of investment: 1 224 000 Sk Paid up: 1 224 000 Sk
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Imrich Tóth
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Marián Borodáč
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Ján Cichra
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
MUDr. Ľubica Kováčová
Amount of investment: 1 224 000 Sk Paid up: 1 224 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Juraj Kudzia
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Edita Palugová
Amount of investment: 1 224 000 Sk Paid up: 1 224 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Imrich Tóth
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Marián Borodáč
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Ján Cichra
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
MUDr. Ľubica Kováčová
Amount of investment: 4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Juraj Kudzia
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Edita Palugová
Amount of investment: 4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Imrich Tóth
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/19/2004)
konatelia
  (from: 05/04/1992 until: 08/18/2004)
Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti
Magurská 3
Bratislava 831 01
From: 08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline
Černovská 4/53
Žilina 010 08
From: 08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach
Rosná 1
Košice 040 01
From: 08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Ing. Marián Borodáč - člen predstavenstva
Granátová 5
Žilina 010 09
From: 08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Ing. Pavel Kicko - člen predstavenstva
Čiližská 2
Bratislava 821 07
From: 08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Ing. Marián Borodáč
Granátová 5
Žilina
From: 01/10/2002
  (from: 03/05/2002 until: 08/18/2004)
Ing. Ján Cichra
Šípkova 7
Bratislava
From: 01/10/2002
  (from: 03/05/2002 until: 08/18/2004)
Ing. Vladimír K o v á č
  (from: 05/04/1992 until: 08/31/1992)
Ing. Vladimír Kováč
Bárdošova 6
Bratislava
  (from: 09/01/1992 until: 07/10/2001)
Ing. Vladimír Kováč
Magurská 3
Bratislava
  (from: 07/11/2001 until: 05/25/2003)
Ing. Vladimír Kováč
Magurská 3
Bratislava
From: 05/04/1992
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Dušan P a l u g a
  (from: 05/04/1992 until: 08/31/1992)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 1667/4
Žilina
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 1667/4
Žilina
From: 05/04/1992
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 4
Žilina
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Ing. Dušan Paluga
Novomeského 4/83
Žilina
  (from: 09/01/1992 until: 07/10/2001)
Imrich T ó t h
  (from: 05/04/1992 until: 08/31/1992)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (from: 09/01/1992 until: 07/10/2001)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (from: 07/11/2001 until: 03/04/2002)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
  (from: 03/05/2002 until: 05/25/2003)
Imrich Tóth
Rosná 1
Košice
From: 05/04/2003
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne a bez obmedzenia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva.
  (from: 08/19/2004)
Za spoločnosť je oprávnený jednať a spoločnosť zastupovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.
  (from: 05/04/1992 until: 08/18/2004)
Branch of the enterprise: 
Name: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Košice
  (from: 08/19/2004)
Registered seat: 
Rampova 4
Košice 040 01
  (from: 08/19/2004)
Head: 
Imrich Toth
Rosná 1
Košice 040 01
  (from: 08/19/2004)
 
 
Name: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Žilina
  (from: 08/19/2004)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 6
Žilina 010 01
  (from: 08/19/2004)
Head: 
Ing. Dušan Paluga
Černovská 4/53
Žilina 010 08
  (from: 08/19/2004)
 
 
Name: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava spol. s r.o., odštepný závod Košice
  (from: 06/20/1995 until: 08/18/2004)
Registered seat: 
Rampova 4
Košice 040 01
  (from: 03/05/2002 until: 08/18/2004)
Rampova 4
Košice 040 01
  (from: 06/20/1995 until: 08/18/2004)
Head: 
Imrich Toth
Rosná 1
Košice 040 01
  (from: 06/20/1995 until: 08/18/2004)
 
 
Name: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava spol. s r.o., odštepný závod Žilina
  (from: 06/20/1995 until: 08/18/2004)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 6
Žilina 010 01
  (from: 06/20/1995 until: 08/18/2004)
Head: 
Ing. Dušan Paluga
Černovská 1667/4
Žilina 010 01
  (from: 06/20/1995 until: 08/18/2004)
 
 
Capital: 
13 200 000 Sk Paid up: 13 200 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
4 348 000 Sk
  (from: 06/13/2001 until: 05/25/2003)
2 400 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 06/12/2001)
140 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 10/23/1994)
Supervisory board: 
Ing. Ján Cichra - predseda dozornej rady
Šípkova 7
Bratislava 811 04
From: 08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Ing. Michal Kudzia - člen dozornej rady
Račianska 162
Bratislava 831 54
From: 08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Viera Jurdáková - člen dozornej rady
Račianska 79
Bratislava 831 02
From: 08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Other legal facts: 
Rozhodnutie o zmene živnostenského listu vydané Obvodným úradom Bratislava II. zo dňa 15.11.1993. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.4. 1992. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.7. 1993. Stary spis: S.r.o. 5412
  (from: 03/22/1994 until: 08/18/2004)
Dodatkom č.3 zo dňa 14.09.1994 boli prijaté zmeny spoločenskej zmluvy, prevod obchodného podielu zo dňa 14.04.1994, základné imanie sa skladá z peňažného vkladu spoločnosti vo výške 140 000 Sk a nepeňažného vkladu spoločníkov vo výške 2 260 000 Sk. Stary spis: S.r.o. 5412
  (from: 10/24/1994 until: 08/18/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.3.1995, na ktorom bolo rozhodnuté o zriadení oštepných závodov spoločnosti a boli vymenovaní vedúci všetkých závodov. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.3.1995. Stary spis: S.r.o. 5412
  (from: 06/20/1995 until: 08/18/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.1996, dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve z 11.3.1996. Stary spis: S.r.o. 5412
  (from: 03/26/1996 until: 08/18/2004)
Dodatok č. 8 zo dňa 16.1.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5412
  (from: 02/21/1997 until: 08/18/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.2.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.4.1997. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.2.1997. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.4.1997. Stary spis: S.r.o. 5412
  (from: 06/03/1997 until: 08/18/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.10.2000, dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve z 10.11.2000.
  (from: 12/06/2000 until: 08/18/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.10.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti. Dodatok č. 12 zo dňa 16.5.2001 prispôsobujúci spoločenskú zmluvu ustanoveniami z.č. 11/1998 Zz..
  (from: 06/13/2001 until: 08/18/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.12.2001, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 10.1.2002, na ktorom boli schválení noví konatelia. Dodatok č. 14 k spoločenskej zmluve z 10.1.2002. Dodatok č. 15 k spoločenskej zmluve zo 16.1.2002.
  (from: 03/05/2002 until: 08/18/2004)
Zápisnice z valných zhromaždení zo dňa 7.2.2003 a 11.2.2003. Dodatok č. 16 zo dňa 17.2.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/26/2003 until: 08/18/2004)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person