Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  286/R

Business name: 
Bc. Zdenko Majer a dcéra
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
Bc.Zdenko Majer - SÖKE-M.S.-TRADING
  (from: 07/09/1992 until: 03/09/1994)
SÖKE-M.S-TRADING
  (from: 02/26/1991 until: 07/08/1992)
Place of business: 
Priemyselná 13
Prievidza 971 01
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
ul.Björnsona 4/l3
Prievidza 971 01
  (from: 07/09/1992 until: 03/09/1994)
Prievidza 971 01
  (from: 02/26/1991 until: 07/08/1992)
Particulars of an entrepreneur: 
Bc. Zdenko Majer
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
Bak. Sidonius M a y e r
  (from: 02/26/1991 until: 03/09/1994)
Place of residence: 
Tenisová 15
Prievidza
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
Februárového víťazstva 4/13
Prievidza
  (from: 02/26/1991 until: 03/09/1994)
Identification number (IČO): 
14 258 013
  (from: 02/26/1991)
Date of entry: 
02/26/1991
  (from: 02/26/1991)
Date of deletion: 
09/30/2021
  (from: 10/01/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/01/2021)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 02/26/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť - potraviny, priemysel, spotrebný tovar
  (from: 02/26/1991 until: 03/09/1994)
reštauračné služby
  (from: 02/26/1991 until: 03/09/1994)
poradenské služby v oblasti súkromného podnikania
  (from: 02/26/1991 until: 03/09/1994)
sprostredkovateľsko-obch.činnosť-IMPORT
  (from: 02/26/1991 until: 03/09/1994)
EXPORT
  (from: 02/26/1991 until: 03/09/1994)
výroba tovaru z plastov, mech. čistiace prostr., hubky, drátenky
  (from: 06/04/1992 until: 03/09/1994)
stavba budov a sprostredkovanie stavebných prác
  (from: 06/04/1992 until: 03/09/1994)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel, starožitností/
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem zbraní, nebezpečných jedov/
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
výroba tovaru z plastov, mechanické čistiace prostriedky, hubky, drátenky
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
stavba budov a sprostredkovanie stavebných prác
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
colný sklad
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 02/26/1991 until: 09/30/2021)
Bc. Zdenko M a j e r
Tenisová 15
Prievidza
  (from: 07/09/1992 until: 02/01/2004)
Bak. Sidonius M a y e r
Februárového víťazstva 4/13
Prievidza
  (from: 02/26/1991 until: 07/08/1992)
Other legal facts: 
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané rozhod. Obvodného úradu v Prievidzi č.460/1991 dňa 21.2.1991 a č.Žo 2272/92 Já dňa 4.6.1992 podľa § 49 ods.2 zák.č.455/91 Zb.o súkr.podnikaní občanov
  (from: 02/26/1991 until: 09/30/2021)
Živnostenské oprávnenie bolo vydané živnostenským listom Obvodného úradu Prievidza, zo dňa 4.6.l992, čís. ŽO2272/l992-Já a zo dňa 9.7.l992, čís. ŽO-l66l/l992-Šm v zmysle zák. č. 455/l99l Zb. Stary spis: Firm. 645
  (from: 07/09/1992 until: 09/30/2021)
Zmena bola vykonaná na základe rozhodnutia o zmene živnostenského listu zo dňa 22.12.1993 čís. ŽO-4224/1993 a zmene koncesnej listiny čís. 26.1.1994 čís. ŽO-4225/1993. Stary spis: Firm. 645
  (from: 03/10/1994 until: 09/30/2021)
Date of updating data in databases:  11/30/2021
Date of extract :  12/02/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person