Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16731/T

Business name: 
JMS s.r.o.
  (from: 07/14/1993 until: 09/30/2002)
Registered seat: 
Horný rad 33
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 03/06/2000 until: 09/30/2002)
Identification number (IČO): 
31 354 513
  (from: 07/14/1993)
Date of entry: 
07/14/1993
  (from: 07/14/1993)
Person dissolved from: 
1.10.2002
  (from: 10/01/2002)
Date of deletion: 
10/01/2002
  (from: 10/01/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 10/01/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/14/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 09/30/2002)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 7K 13/01 zo dňa 13.05.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2002, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JMS s.r.o, Horný rad 33, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO 31 354 513. V odôvodnení uznesenia uviedol, že majetok dlžníka nepostačuje ani na trovy konkruzného konania. V zmysle § 68 ods. 3, písm. d/ zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie (§ 68 ods. 2, veta drhuá cit. zákona). Na základe uvedeného sa spoločnosť JMS s.r.o, Horný rad 33, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO 31 354 513 dňom 01.10.2002 z obchodného registra v y m a z á v a (§ 68 ods. 4 Obch. zák. v platnom znení).
  (from: 10/01/2002)
Date of updating data in databases:  10/04/2022
Date of extract :  10/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person