Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35204/B

Business name: 
CHARLIER SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii
  (from: 12/03/2008 until: 04/27/2010)
CHARLIER SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 03/11/2005 until: 12/02/2008)
Registered seat: 
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
Identification number (IČO): 
35 924 888
  (from: 03/11/2005)
Date of entry: 
03/11/2005
  (from: 03/11/2005)
Person dissolved from: 
11.11.2008
  (from: 04/28/2010)
Date of deletion: 
04/28/2010
  (from: 04/28/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/28/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
administratívne práce
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním verejne prístupných informácií
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
manipulácia s tovarom
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
Partners: 
Dominique Charlier
Rue de la Saule 7
Paliseul 6850
Belgicko
  (from: 11/17/2005 until: 04/27/2010)
Eric Charlier
Rue de la Saule 7
Paliseul 6850
Belgicko
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
Contribution of each member: 
Eric Charlier
Amount of investment: 1 160 000 Sk Paid up: 1 160 000 Sk
  (from: 03/11/2005 until: 11/16/2005)
Eric Charlier
Amount of investment: 580 000 Sk Paid up: 580 000 Sk
  (from: 11/17/2005 until: 04/27/2010)
Dominique Charlier
Amount of investment: 580 000 Sk Paid up: 580 000 Sk
  (from: 11/17/2005 until: 04/27/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
Eric Charlier
Rue de la Saule 7
Paliseul 6850
Belgicko
From: 03/10/2005
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
Dominique Charlier
Rue de la Saule 7
Paliseul 6850
Belgicko
From: 11/02/2005
  (from: 11/17/2005 until: 04/27/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a spoločnosť navonok zastupuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
Capital: 
1 160 000 Sk Paid up: 1 160 000 Sk
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/11/2008
  (from: 04/28/2010)
Date of entry into voluntary liquidation: 11/11/2008
  (from: 12/03/2008 until: 04/27/2010)
 Liquidators:
Ing. Daša Koraušová
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
From: 11/11/2008 Until: 04/28/2010
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Dáša Koraušová
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
From: 11/11/2008
  (from: 12/03/2008 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 12/03/2008)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/31/2009
  (from: 04/28/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť CHARLIER SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii so sídlom Račianska 66, Bratislava 831 02, IČO: 35 924 888, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 35204/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 11.11.2008. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených valným zhromaždením spoločnosti a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 31.8.2009. Obchodná spoločnosť CHARLIER SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 28.4.2010.
  (from: 04/28/2010)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 11. 1. 2005 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/11/2005 until: 04/27/2010)
Uznesenie zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2008.
  (from: 12/03/2008 until: 04/27/2010)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person