Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35050/B

Business name: 
Country Club, s.r.o.
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
Identification number (IČO): 
35 922 869
  (from: 02/24/2005)
Date of entry: 
02/24/2005
  (from: 02/24/2005)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/30/2014)
Date of deletion: 
01/30/2014
  (from: 01/30/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/30/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/2005)
Capital: 
42 394 EUR Paid up: 42 394 EUR
  (from: 08/18/2011 until: 01/29/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 21/2014, Nz 1071/2014, NCRls 1081/2014 zo dňa 14.01.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Country Club, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 922 869 a nástupníckou spoločnosťou LAVIA, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31 384 412, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Country Club, s. r. o. Obchodná spoločnosť Country Club, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 922 869, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 35050/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 01/30/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/30/2014)
Legal successor: 
LAVIA, s.r.o.
Vansovej 2
Bratislava-Staré Mesto 811 03
  (from: 01/30/2014)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person