Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35050/B

Business name: 
Country Club, s.r.o.
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
Identification number (IČO): 
35 922 869
  (from: 02/24/2005)
Date of entry: 
02/24/2005
  (from: 02/24/2005)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/30/2014)
Date of deletion: 
01/30/2014
  (from: 01/30/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/30/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
rozmožovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
Partners: 
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 08/05/2005 until: 07/07/2008)
Ing. Peter Lukeš
Tichá 28
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 08/05/2005 until: 07/07/2008)
JUDr. Rastislav Opaterný
Bezručova 2
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 08/05/2005 until: 07/07/2008)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 02/24/2005 until: 08/04/2005)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 08/05/2005 until: 07/07/2008)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 02/24/2005 until: 08/04/2005)
LAVIA, s. r. o.
Vansovej 2
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 07/08/2008 until: 01/29/2014)
Contribution of each member: 
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/24/2005 until: 08/04/2005)
JUDr. Rastislav Opaterný
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/24/2005 until: 08/04/2005)
JUDr. Rastislav Opaterný
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/05/2005 until: 07/07/2008)
Ing. Peter Lukeš
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/05/2005 until: 07/07/2008)
Ing. Ladislav Rehák
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/05/2005 until: 07/07/2008)
JUDr. Michal Lazar
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/05/2005 until: 07/07/2008)
LAVIA, s. r. o.
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/08/2008 until: 10/07/2009)
LAVIA, s. r. o.
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 10/08/2009 until: 08/17/2011)
LAVIA, s. r. o.
Amount of investment: 42 394 EUR Paid up: 42 394 EUR
  (from: 08/18/2011 until: 01/29/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače 935 21
From: 02/24/2005
  (from: 02/24/2005 until: 09/02/2005)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
From: 02/24/2005
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
JUDr. Rastislav Opaterný
Bezručova 2
Stupava 900 31
From: 02/24/2005
  (from: 09/03/2005 until: 01/29/2014)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosti konajú a podpisujú v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
Capital: 
42 394 EUR Paid up: 42 394 EUR
  (from: 08/18/2011 until: 01/29/2014)
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 10/08/2009 until: 08/17/2011)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 08/05/2005 until: 10/07/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/24/2005 until: 08/04/2005)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 21/2014, Nz 1071/2014, NCRls 1081/2014 zo dňa 14.01.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Country Club, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 922 869 a nástupníckou spoločnosťou LAVIA, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31 384 412, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Country Club, s. r. o. Obchodná spoločnosť Country Club, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 922 869, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 35050/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 01/30/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 09.02.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/24/2005 until: 01/29/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.07.2005, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2005, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2005, na ktorom boli schválené zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 08/05/2005 until: 01/29/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.6.2008.Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.7.2008
  (from: 07/08/2008 until: 01/29/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/30/2014)
Legal successor: 
LAVIA, s.r.o.
Vansovej 2
Bratislava-Staré Mesto 811 03
  (from: 01/30/2014)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person