Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2715/B

Business name: 
ART CONSULTING s.r.o.
  (from: 03/28/2017)
Registered seat: 
Landererová 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 10/10/2018)
Identification number (IČO): 
31 323 481
  (from: 05/07/1992)
Date of entry: 
05/07/1992
  (from: 05/07/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/07/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, export, reexport a import tovaru s výnimkou vecí, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
  (from: 05/07/1992)
konzultačná, poradenská, marketingová a sprostredkovateľská činnosť k celému predmetu činnosti
  (from: 05/07/1992)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby.
  (from: 05/07/1992)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 09/07/2006)
poradenská činnosť v oblasti humanitných a spoločenských vied - spracovanie rozborov a analýz v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/07/2006)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/07/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/07/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/07/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/07/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/07/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/07/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/07/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/07/2006)
administratívne práce
  (from: 09/07/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/07/2006)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/07/2006)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním verejne prístupných informácií
  (from: 09/07/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 09/07/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/07/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 09/07/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 09/07/2006)
Partners: 
Klára Kollerová , RSc.
Landererová 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Slovak Republic
  (from: 10/10/2018)
Contribution of each member: 
Klára Kollerová , RSc.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/10/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/07/1992)
Klára Kollerová , RSc.
Landererová 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 06/23/2006
  (from: 10/10/2018)
Acting in the name of the company: 
Ak je ustanovený jeden konateľ, koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak je konateľov viac, konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno, priezvisko a podpis.
  (from: 07/16/2014)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/18/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2006.
  (from: 05/30/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2006.
  (from: 09/07/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07. 2014.
  (from: 07/16/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.
  (from: 02/18/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.03.2017.
  (from: 03/28/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2018.
  (from: 10/10/2018)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person