Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3532/B

Obchodné meno: 
Loomis SK, a.s.
  (od: 10.12.2013)
G4S Cash Solutions (SK), a. s.
  (od: 31.08.2010 do: 09.12.2013)
G4S SBO ( SK ), a.s.
  (od: 13.05.2006 do: 30.08.2010)
Spoločnosť pre bankovú ochranu, a.s.
  (od: 26.09.2000 do: 12.05.2006)
Sídlo: 
Vajnorská 140
Bratislava 831 04
  (od: 09.01.2014)
Višňová 16
Bratislava 831 01
  (od: 13.01.2005 do: 08.01.2014)
Na bráne č. 1
Žilina 010 01
  (od: 06.02.2004 do: 12.01.2005)
Nám. Andreja Hlinku 1
Žilina 010 01
  (od: 26.09.2000 do: 05.02.2004)
IČO: 
36 394 238
  (od: 26.09.2000)
Deň zápisu: 
26.09.2000
  (od: 26.09.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.09.2000)
Predmet činnosti: 
Administratívne služby
  (od: 27.07.2013)
cestná nákladná doprava- vykonávanie prepravy s ochranou
  (od: 26.09.2000)
prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. v rozsahu: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, h) vypracúvanie plánu ochrany
  (od: 07.07.2006)
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 27.07.2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 27.07.2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 27.07.2013)
spracovanie bankoviek a mincí (podľa § 17f zák. č. 566/1992 Zb. v platnom znení)
  (od: 02.08.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 05.12.2013)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 11.02.2014)
profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou v zmysle § 2 ods.1 písm. b, zák.č. 473/2005 Z.z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  (od: 26.03.2015)
prevádzkovanie detektívnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu: a) hľadanie osoby, b) hľadanie majetku, c) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, d) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, e) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickj osoby alebo o ich majetkových pomeroch, f) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, g) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
  (od: 12.08.2006 do: 08.01.2014)
prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu: a) príprava na výkon strážnej služby, b) príprava na výkon detektívnej služby, c) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby, d) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.
  (od: 12.08.2006 do: 08.01.2014)
strážna služba v rozsahu zákona č. 379/1997 Z.z. v znení novely č. 225/2000 Z.z., § 3 písm. a/ body: 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana prepravy majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby, 9. vypracúvanie plánu ochrany, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode, 11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (od: 26.09.2000 do: 06.07.2006)
detektívna služba v rozsahu zákona č. 379/97 Z.z. v znení novely č. 225/2000 Z.z., § 3 písm. b/ body: 1. hľadanie osoby, 2. hľadanie majetku, 3. zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, 4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, 5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, 6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, 7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode, 8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode
  (od: 26.09.2000 do: 20.10.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.09.2000)
PhDr. Ján Dado
Studenohorská 20
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 12.03.2020
  (od: 25.06.2020)
JUDr. Miroslav Antal - člen
Pifflová 2
Bratislava
  (od: 02.08.2001 do: 05.02.2004)
JUDr. Miroslav Antal - člen
Pifflová 2
Bratislava
Vznik funkcie: 22.05.2001 Skončenie funkcie: 29.09.2003
  (od: 06.02.2004 do: 02.03.2004)
JUDr. Naďa Bagarová - člen predstavenstva
Bernolákova 35
Levice 934 01
Vznik funkcie: 17.01.2011
  (od: 27.01.2011 do: 04.06.2013)
Ing. Adriana Benčová - člen
Cabanova 13G
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 13.05.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Adriana Benčová - člen
Cabanova 13G
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 10.12.2004 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Petra Bročeková - predseda predstavenstva
Rovinka 466
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 09.01.2014 do: 06.10.2016)
Ing. Petra Bročeková - predseda predstavenstva
Rovinka 466
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.01.2014 Skončenie funkcie: 28.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 06.10.2016)
Ing. Ján Ďurkovic - člen
Gelnická 10
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 07.07.2006 do: 26.01.2011)
Ing. Ján Ďurkovic - člen
Gelnická 10
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 28.06.2006 Skončenie funkcie: 14.01.2011
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Ing. Ján Ďurkovic - predseda predstavenstva
Gelnická 10
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 17.01.2011
  (od: 27.01.2011 do: 08.01.2014)
Ing. Ján Ďurkovic - predseda predstavenstva
Gelnická 10
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 17.01.2011 Skončenie funkcie: 31.12.2013
  (od: 09.01.2014 do: 08.01.2014)
JUDr. Naďa Hartmann - člen predstavenstva
Bernolákova 35
Levice 934 01
Vznik funkcie: 17.01.2011
  (od: 05.06.2013 do: 25.10.2013)
JUDr. Naďa Hartmann - člen predstavenstva
Bernolákova 35
Levice 934 01
Vznik funkcie: 17.01.2011 Skončenie funkcie: 15.10.2013
  (od: 26.10.2013 do: 25.10.2013)
Mgr. Peter Káčerík
Moyzesova 19/4
Martin
  (od: 26.09.2000 do: 01.08.2001)
Ján Kadlíček
Plavecký Štvrtok 378
Plavecký Štvrtok 900 68
Vznik funkcie: 18.07.2014
  (od: 06.08.2014 do: 24.06.2020)
Ján Kadlíček
Plavecký Štvrtok 378
Plavecký Štvrtok 900 68
Vznik funkcie: 18.07.2014 Skončenie funkcie: 12.03.2020
  (od: 25.06.2020 do: 24.06.2020)
Mgr. Mária Kostrová
Kysucký Lieskovec 141
Kysucký Lieskovec 023 34
Vznik funkcie: 18.07.2014
  (od: 06.08.2014 do: 23.10.2017)
Mgr. Mária Kostrová
Kysucký Lieskovec 141
Kysucký Lieskovec 023 34
Vznik funkcie: 18.07.2014 Skončenie funkcie: 04.10.2017
  (od: 24.10.2017 do: 23.10.2017)
JUDr. Jozef Petráš , CSc. - člen
29. augusta 1172/13
Sučany
Vznik funkcie: 22.05.2001
  (od: 06.02.2004 do: 26.08.2004)
JUDr. Jozef Petráš , CSc. - člen
29. augusta 1172/13
Sučany
Vznik funkcie: 22.05.2001 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 27.08.2004 do: 26.08.2004)
JUDr. Jozef Petráš , CSc. - člen
Jedlíkova 3429/12
Žilina
  (od: 02.08.2001 do: 05.02.2004)
Ing. Miroslav Seifert - predseda
Jána Vojtaššáka 3147/3
Žilina
Skončenie funkcie: 10.02.2003
  (od: 26.09.2000 do: 05.02.2004)
Ing. Adriana Svitačová - člen
Zvolenská 18
Martin
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 13.01.2005 do: 12.05.2006)
Ing. Karol Šefčík - podpredseda
Bernolákova 4
Bratislava
  (od: 26.09.2000 do: 05.02.2004)
Ing. Karol Šefčík - predseda
Bernolákova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 26.09.2000
  (od: 06.02.2004 do: 26.08.2004)
Ing. Karol Šefčík - predseda
Bernolákova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 27.08.2004 do: 26.08.2004)
Juraj Školka - člen predstavenstva
Rišňovce 527
Nitra
Vznik funkcie: 20.07.2004
  (od: 27.08.2004 do: 12.01.2005)
Juraj Školka - člen predstavenstva
Rišňovce 527
Nitra
Vznik funkcie: 20.07.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2004
  (od: 13.01.2005 do: 12.01.2005)
Ing. Ivan Šramko
Krakovská 6
Košice
  (od: 26.09.2000 do: 05.02.2004)
Ing. Ivan Šramko
Krakovská 6
Košice
Vznik funkcie: 26.09.2000
  (od: 06.02.2004 do: 12.01.2005)
Ing. Ivan Šramko
Krakovská 6
Košice
Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2004
  (od: 13.01.2005 do: 12.01.2005)
Ing. Ján Tarčák - člen
Mesačná 129/13
Žilina
Vznik funkcie: 02.06.2003
  (od: 06.02.2004 do: 26.08.2004)
Ing. Ján Tarčák - člen
Mesačná 129/13
Žilina
Vznik funkcie: 02.06.2003 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 27.08.2004 do: 26.08.2004)
Igor Tóth - člen
Bulikova 13
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 29.09.2003
  (od: 03.03.2004 do: 26.08.2004)
Igor Tóth - člen
Bulikova 13
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 29.09.2003 Skončenie funkcie: 20.07.2004
  (od: 27.08.2004 do: 26.08.2004)
Igor Tóth - predseda predstavenstva
Bulíkova 13
Bratislava
Vznik funkcie: 20.07.2004
  (od: 27.08.2004 do: 12.01.2005)
Igor Tóth - predseda predstavenstva
Bulíkova 13
Bratislava
Vznik funkcie: 20.07.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2004
  (od: 13.01.2005 do: 12.01.2005)
Martin Poledne - predseda predstavenstva
Na Brůdku 11/6
Lysá nad Labem 289 22
Česká republika
Vznik funkcie: 28.09.2016 Skončenie funkcie: 15.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Martin Poledne - predseda predstavenstva
Na Brůdku 11/6
Lysá nad Labem 289 22
Česká republika
Vznik funkcie: 28.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 01.02.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 02.02.2021)
Na zastupovanie vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť a podpisovanie za spoločnosť sa vyžaduje vždy spoločné konanie aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 15.10.2014 do: 01.02.2021)
Spoločnosť je oprávnený zastupovať vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť a podpisovať za spoločnosť každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 09.01.2014 do: 14.10.2014)
Spoločnosť je oprávnený zastupovať vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť a podpisovať za spoločnosť predseda predstavenstva.
  (od: 26.10.2013 do: 08.01.2014)
Spoločnosť je oprávnený zastupovať vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť a podpisovať za spoločnosť predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.
  (od: 27.01.2011 do: 25.10.2013)
Za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva a prokurista každý samostatne.
  (od: 13.01.2005 do: 26.01.2011)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 26.09.2000 do: 12.01.2005)
Prokúra: 
Ing. Vladimír Lenoch
Rajecká 6
Bratislava
Vznik funkcie: 13.01.2005
  (od: 13.01.2005 do: 06.07.2006)
Ing. Vladimír Lenoch
Rajecká 6
Bratislava
Vznik funkcie: 13.01.2005 Skončenie funkcie: 07.07.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
JUDr. Pavol Škulavík
Toplianska 8
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 12.09.2007
  (od: 12.09.2007 do: 26.01.2011)
JUDr. Pavol Škulavík
Toplianska 8
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 12.09.2007 Skončenie funkcie: 14.01.2011
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
  (od: 12.09.2007 do: 26.01.2011)
Za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva a prokurista každý samostatne.
  (od: 13.01.2005 do: 06.07.2006)
Základné imanie: 
1 327 760 EUR Rozsah splatenia: 1 327 760 EUR
  (od: 11.08.2009)
40 000 000 Sk Rozsah splatenia: 40 000 000 Sk
  (od: 06.02.2004 do: 10.08.2009)
40 000 000 Sk
  (od: 26.09.2000 do: 05.02.2004)
Akcie: 
Počet: 40
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 11.08.2009)
Počet: 40
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 06.02.2004 do: 10.08.2009)
Počet: 40
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 26.09.2000 do: 05.02.2004)
Akcionár: 
Loomis AB
Box 702
Štokholm 101 33
Švédske kráľovstvo
  (od: 02.02.2021)
G4S Holding (B) B.V.
Hogehilweg 12
Amsterdam 1101 CD
Holandské kráľovstvo
  (od: 13.06.2012 do: 09.12.2013)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Paasheuvelweg 31
Amsterdam - Zuidoost 1105BG
Holandsko
  (od: 13.01.2005 do: 12.06.2012)
Loomis AB
Box 702
Štokholm 101 33
Švédske kráľovstvo
  (od: 10.12.2013 do: 01.02.2021)
Dozorná rada: 
Janette Chovanová
Bieloruská 24
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 19.12.2013
  (od: 24.01.2019)
JUDr. Miroslav Antal
Pifflova 2
Bratislava
  (od: 26.09.2000 do: 01.08.2001)
JUDr. Naďa Bagarová
Bernolákova 35
Levice 934 01
Vznik funkcie: 10.02.2010
  (od: 04.03.2010 do: 26.01.2011)
JUDr. Naďa Bagarová
Bernolákova 35
Levice 934 01
Vznik funkcie: 10.02.2010 Skončenie funkcie: 14.01.2011
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Ing. Petra Bročeková
466
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 10.09.2007
  (od: 12.09.2007 do: 20.06.2008)
Ing. Petra Bročeková
466
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 10.09.2007 Skončenie funkcie: 12.06.2008
  (od: 21.06.2008 do: 20.06.2008)
Domenico Cristarella - člen
Budkova 50
Bratislava
Vznik funkcie: 04.04.2003
  (od: 06.02.2004 do: 12.01.2005)
Domenico Cristarella - člen
Budkova 50
Bratislava
Vznik funkcie: 04.04.2003 Skončenie funkcie: 10.12.2004
  (od: 13.01.2005 do: 12.01.2005)
Ing. Erich Hulman
Tavárikova osada 7
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.01.2011
  (od: 27.01.2011 do: 05.02.2014)
Ing. Erich Hulman
Tavárikova osada 7
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 17.01.2011 Skončenie funkcie: 02.12.2013
  (od: 06.02.2014 do: 05.02.2014)
Ing. Vladimír Lenoch
Rajecká 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 07.07.2006
  (od: 07.07.2006 do: 11.09.2007)
Ing. Vladimír Lenoch
Rajecká 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 07.07.2006 Skončenie funkcie: 30.07.2007
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Ing. Michal Lisý - člen
Exnárova 3134/33
Bratislava
Vznik funkcie: 19.09.2002 Skončenie funkcie: 04.04.2003
  (od: 08.10.2002 do: 05.02.2004)
Ing. Milan Masár - člen
Bavlnárska 32
Trenčín
Vznik funkcie: 26.06.2000 Skončenie funkcie: 19.09.2002
  (od: 02.08.2001 do: 07.10.2002)
RSDr. Miroslav Mateja - člen
Mlynárovičova 12
Bratislava
Vznik funkcie: 19.09.2002
  (od: 08.10.2002 do: 06.07.2006)
RSDr. Miroslav Mateja - člen
Mlynárovičova 12
Bratislava
Vznik funkcie: 19.09.2002 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Rob McDonald
Na Medzi 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 07.07.2006 do: 11.09.2007)
Rob McDonald
Na Medzi 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 28.06.2006 Skončenie funkcie: 10.09.2007
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Roland Mentzer
Hečkova 7461/8
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 10.02.2010
  (od: 04.03.2010 do: 30.08.2010)
Roland Mentzer
Kúpeľná 31/7
Bratislava I 811 02
Vznik funkcie: 10.02.2010
  (od: 31.08.2010 do: 12.06.2012)
Roland Mentzer
Kúpeľná 31/7
Bratislava I 811 02
Vznik funkcie: 10.02.2010 Skončenie funkcie: 28.05.2012
  (od: 13.06.2012 do: 12.06.2012)
William Jefferson Morrow
St. Lucie Blvd. 695 SE
Stuart 349 96
Florida, Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 10.09.2007
  (od: 12.09.2007 do: 03.03.2010)
JUDr. Rastislav Opaterný
Bezručova 2
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 13.05.2006 do: 06.07.2006)
JUDr. Rastislav Opaterný
Bezručova 2
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 10.12.2004 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 13.01.2005 do: 12.05.2006)
Dalibor Remiš
213
Suchohrad
Vznik funkcie: 10.12.2004
  (od: 13.01.2005 do: 06.07.2006)
Dalibor Remiš
213
Suchohrad
Vznik funkcie: 10.12.2004 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Dalibor Remiš
213
Suchohrad 900 64
Vznik funkcie: 12.06.2008
  (od: 21.06.2008 do: 03.03.2010)
Dalibor Remiš
213
Suchohrad 900 64
Vznik funkcie: 12.06.2008 Skončenie funkcie: 09.02.2010
  (od: 04.03.2010 do: 03.03.2010)
Dalibor Remiš
213
Suchohrad 900 64
Vznik funkcie: 29.05.2012
  (od: 13.06.2012 do: 05.02.2014)
Dalibor Remiš
213
Suchohrad 900 64
Vznik funkcie: 29.05.2012 Skončenie funkcie: 02.12.2013
  (od: 06.02.2014 do: 05.02.2014)
Ing. Ján Szalay
Dlhá 369/49
Šamorín
Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 11.04.2002
  (od: 26.09.2000 do: 09.07.2002)
Ing. Bohuslav Šolta - predseda
Ďumbierska 3
Nitra
Vznik funkcie: 26.06.2000 Skončenie funkcie: 19.09.2002
  (od: 26.09.2000 do: 07.10.2002)
Janette Chovanová
Bieloruská 24
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 19.12.2013
  (od: 09.01.2014 do: 23.01.2019)
Johan Anders Martin Haker
Batmansgatan 11
Norrtälje SE-761 40
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 24.01.2019)
Magnus Ake Stöde
Nowell Road 70
London SW13 9BS
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 28.09.2016
  (od: 24.01.2019)
Raya Bartykova
Marine Parade 80, RD 09-07
Singapur 449269
Singapur
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 07.07.2006 do: 03.03.2010)
Raya Bartykova
Marine Parade 80, RD 09-07
Singapur 449269
Singapur
Vznik funkcie: 28.06.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2010
  (od: 04.03.2010 do: 03.03.2010)
Jarl Eric Helmer Gunnar Dahlfors
Bragevägen 2
Lidingö SE-181 31
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 06.02.2014 do: 06.10.2016)
Jarl Eric Helmer Gunnar Dahlfors
Bragevägen 2
Lidingö SE-181 31
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.12.2013 Skončenie funkcie: 28.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 06.10.2016)
Dragan Djenadija
Rősjőtorpsv?gen 5b
Sollentuna 192 51
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 18.07.2014 Skončenie funkcie: 28.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 06.10.2016)
Dragan Djenadija
Rősjőtorpsv?gen 5b
Sollentuna 192 51
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 18.07.2014
  (od: 06.08.2014 do: 06.10.2016)
Mgr. Mário Drosc - člen
Írska 796
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 11.04.2002
  (od: 10.07.2002 do: 12.01.2005)
Mgr. Mário Drosc - člen
Írska 796
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 11.04.2002 Skončenie funkcie: 10.12.2004
  (od: 13.01.2005 do: 12.01.2005)
Len Gateson
Haywards Heath Road RH17 6NZ
Balcombe
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.02.2010
  (od: 04.03.2010 do: 08.01.2014)
Len Gateson
Haywards Heath Road RH17 6NZ
Balcombe
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.02.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2013
  (od: 09.01.2014 do: 08.01.2014)
William Jefferson Morrow
St. Lucie Blvd. 695 SE
Stuart 349 96
Florida, Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 10.09.2007 Skončenie funkcie: 09.02.2010
  (od: 04.03.2010 do: 03.03.2010)
Martin Pekárek
K Dědu 170
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.07.2014 Skončenie funkcie: 12.08.2016
  (od: 24.08.2016 do: 23.08.2016)
Martin Pekárek
K Dědu 170
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.07.2014
  (od: 06.08.2014 do: 23.08.2016)
Johan Anders Martin Haker
Batmansgatan 11
Norrtälje SE-761 40
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 06.02.2014 do: 23.01.2019)
Magnus Ake Stöde
Nowell Road 70
London SW13 9BS
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 28.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 23.01.2019)
Nils Sven Patrik Högberg
Tykövägen 5
Lidingö 181 61
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.09.2016 Skončenie funkcie: 28.12.2018
  (od: 24.01.2019 do: 23.01.2019)
Nils Sven Patrik Högberg
Tykövägen 5
Lidingö 181 61
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 28.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 23.01.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 26.6.2000, jednorázovo v zmysle § 205 a nasl. Obch. zák. a schválením stanov.
  (od: 26.09.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 22. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.08.2001)
Rozhodnutím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline č.p. LIC-4-53/2000 zo dňa 20.8.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.8.2001 došlo k zmene oprávnenia podnikať v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v znení zákona č. 225/2000 Z. z. v rozsahu uvedeného rozhodnutia.
  (od: 12.04.2002)
Notárska zápisnica č. NZ 131/02 zo dňa 11. 4. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 10.07.2002)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2003 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 06.02.2004)
Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 02. 05. 2006 z Spoločnosť pre bankovú ochranu, a.s. na G4S SBO ( SK ), a.s.
  (od: 13.05.2006)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 13.7.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2007.
  (od: 12.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2008.
  (od: 21.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 104/2009, 25447/2009 zo dňa 28.7.2009.
  (od: 11.08.2009)
Notárska zápisnica N 109/2010, Nz 28628/2010 zo dňa 12.08.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného men: G4S SBO ( SK ), a.s. na nové obchodné meno: G4S Cash Solutions (SK), a. s..
  (od: 31.08.2010)
Notárska zápisnica N 4/2011, Nz 1121/2011 zo dňa 14.01.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 27.01.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.05.2012.
  (od: 13.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2013.
  (od: 27.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica osvedčený odpis zo dňa 15.06.2013.
  (od: 02.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2013 vo forme notárskej zápisnice.
  (od: 26.10.2013)
Notárska zápisnica č. N 727/2013, Nz 41498/2013 zo dňa 12.11.2013.
  (od: 05.12.2013)
Zmena obchodného mena z G4S Cash Solutions (SK), a. s. na Loomis SK, a. s.
  (od: 10.12.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 743/2013, Nz 47523/2013, NCRls 48298/2013 zo dňa 02.12.2013.
  (od: 06.02.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.03.2014. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 190/2014 Nz 11922/2014 NCRls 12151/2014 dňa 27.03.2014.
  (od: 30.04.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 472/2014, Nz 27096/2014, NCRls 27588/2014 zo dňa 18.07.2014.
  (od: 06.08.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 628/2014, Nz 36474/2014, NCRls 37209/2014 zo dňa 06.10.2014.
  (od: 15.10.2014)
Notárska zápisnica č. N 400/2016, Nz 28391/2016, NCRls 29200/2016 zo dňa 12.08.2016.
  (od: 24.08.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.09.2016
  (od: 07.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 63/2018, Nz 57621/2018, NCRls 58305/2018 zo dňa 28.12.2018.
  (od: 24.01.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 30.04.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Loomis Slovensko, s.r.o.
Vajnorská 140
Bratislava-Nové Mesto 831 04
  (od: 30.04.2014)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Dňa 12.11.2013 bola podpísaná (podpisy osvedčené dňa 28.11.2013) Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka, v ktorej sa zmluvné strany, G4S Cash Solutions (SK), a.s., IČO: 36 394 238 ako predávajúci a G4S Technology Solutions (SK), s. r. o., IČO: 36 662 259 ako kupujúci dohodli na predaji časti podniku spoločnosti G4S Cash Solutions (SK), a.s. Táto zmluva bola schválená príslušnými orgánmi spoločnosti G4S Cash Solutions (SK), a.s. a spoločnosti G4S Technology (SK), s. r. o.
  (od: 05.12.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  04.03.2021
Dátum výpisu:  07.03.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)