Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4983/S

Business name: 
AGROZEL, s.r.o. „v likvidácii“
  (from: 11/14/2013)
AGROZEL, s.r.o.
  (from: 11/20/1997 until: 11/13/2013)
Registered seat: 
1
Veľké Zlievce 991 23
  (from: 11/20/1997)
Identification number (IČO): 
36 025 984
  (from: 11/20/1997)
Date of entry: 
11/20/1997
  (from: 11/20/1997)
Person dissolved from: 
22.1.2010
  (from: 11/14/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka, v znení účinnom do 30.09.2004
  (from: 11/14/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane pre- daja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/20/1997)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/20/1997)
Partners: 
Ing. Tibor Kövešdi
61
Veľká Čalomija
Slovak Republic
  (from: 02/08/2000)
Ondrej Snobl
Malá 2076/5
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 04/28/2000)
Ing. Tibor Kövešdi
61
Veľká Čalomija
Slovak Republic
  (from: 11/20/1997 until: 02/07/2000)
Peter Lednár
Mlynská 578/25
Topoľčianky
Slovak Republic
  (from: 02/08/2000 until: 04/27/2000)
Peter Lednár
Mlynská 578/25
Topoľčianky
Slovak Republic
  (from: 11/20/1997 until: 02/07/2000)
Ing. Vojtech Lelkes
Štúrova 716/4
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 02/08/2000 until: 04/27/2000)
Ing. Vojtech Lelkes
Štúrova 716/4
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 11/20/1997 until: 02/07/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Tibor Kövešdi
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/08/2000)
Ondrej Snobl
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 04/28/2000)
Ing. Vojtech Lelkes
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/20/1997 until: 02/07/2000)
Ing. Tibor Kövešdi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1997 until: 02/07/2000)
Peter Lednár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1997 until: 02/07/2000)
Ing. Vojtech Lelkes
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/08/2000 until: 04/27/2000)
Peter Lednár
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/08/2000 until: 04/27/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/28/2000)
konatelia
  (from: 11/20/1997 until: 04/27/2000)
Ondrej Snobl
Malá 2076/5
Dunajská Streda
  (from: 04/28/2000)
Ing. Tibor Kövešdi
61
Veľká Čalomija
  (from: 11/20/1997 until: 04/27/2000)
Peter Lednár
Mlynská 578/25
Topoľčianky
  (from: 11/20/1997 until: 04/27/2000)
Ing. Vojtech Lelkes
Štúrova 716/4
Dunajská Streda
  (from: 11/20/1997 until: 04/27/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuj konateľsamostatne.
  (from: 04/28/2000)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy dvaja spoločne.
  (from: 11/20/1997 until: 04/27/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/08/2000)
100 000 Sk
  (from: 11/20/1997 until: 02/07/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25 - 24 K 367/01-163, zo dňa 14.09.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2004, bol vyhlásený na majetok spoločnosti konkurz.
  (from: 11/14/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25 - 24 K 367/01-163, zo dňa 14.09.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2004, bol vyhlásený na majetok spoločnosti konkurz.
  (from: 11/19/2005 until: 11/13/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25 - 24 K 367/01-163, zo dňa 14.09.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2004, bol vyhlásený na majetok spoločnosti konkurz.
  (from: 01/21/2005 until: 11/18/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Karol Matonok
Národná 4
Žilina
  (from: 01/21/2005 until: 11/18/2005)
JUDr. Andrea Slezáková
Hliny 8
Badín 976 32
  (from: 11/19/2005 until: 11/13/2013)
JUDr. Andrea Slezáková
Hliny 8
Badín 976 32
Until: 01/22/2010
  (from: 11/14/2013 until: 11/13/2013)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 01/22/2010
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 15. 12. 2009 č. k. 25-24K 367/01-1007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 01. 2010 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu AGROZEL, s.r.o. "v konkurze", Veľké Zlievce, IČO: 36 025 984, po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Andrey Slezákovej funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/14/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/22/2010
  (from: 11/14/2013)
 Liquidators:
Ondrej Snobl
Malá 2076/5
Dunajská Streda 929 01
From: 05/29/2014
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ondrej Snobl
Malá 2076/5
Dunajská Streda 929 01
From: 05/29/2014
  (from: 05/30/2015 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 05/30/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.11.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11469
  (from: 11/20/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.1998 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v súlade s ust. zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/08/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.1.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/28/2000)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 367/01-273 zo dňa 13.12.2004 súd zbavil JUDr. Karola Matonk, Pokojná 161, Rosina funkcie správcu konkurznej podstaty a súčasne ustanovil nového správcu konkurznej podstaty úpadcu AGROZEL, s.r.o., so sídlom 991 23 Veľké Zlievce 1, IČO: 36 025 984 JUDr. Andreu Slezákovú, nar. 08.04.1973, r.č. , advokátku, bytom Hliny 8, 976 32 Badín, so sídlom advokátskej kancelárie Skuteckého 12, Banská Bystrica.
  (from: 11/19/2005)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person