Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1322/V

Obchodné meno: 
LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s. v likvidácii
  (od: 17.10.2014 do: 23.11.2021)
LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s.
  (od: 29.04.1992 do: 16.10.2014)
Sídlo: 
Novoveská cesta č. 31
Levoča 054 19
  (od: 29.04.1992 do: 23.11.2021)
IČO: 
31 651 526
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
vývoj, projektovanie a výroba transportných zariadení pre prepravu materiálu, oceľových konštrukcií ako i ďalších zariadení pre skladovanie a manipulačnú činnosť, jednoúčelových strojov a manipulátorov a strojárskeho spotrebného tovaru
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
dodávky prác výrobnej povahy v strojárstve a v ostatnej priemyselnej činnosti
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
externé montáže, servis a ostatné obchodnotechnické služby, opravy a udržiavanie zariadení pre sklady a príbuzné odvetvia strojárskej výroby
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
vykonávanie projekčnej činnosti v rozsahu stanovenom zvláštnym oprávnením
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
realizácia odbytu, vrátane vyšších dodávateľských funkcií v oblasti automatizovaných technologických liniek, dopravno-manipulačných systémov a technologických súborov
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
výroba zariadení pre potravinárstvo, pre čistenie vôd
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
maloobchodná činnosť pre predaj vlastných výrobkov
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
cestná nákladná doprava
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
cestná osobná nepravidelná doprava - - výroba kovových výrobkov, vývoj a výroba transportných zariadení pre prepravu materiálu, oceľových konštrukcií ako i ďalších zariadení pre skladovanie a manipulačnú činnosť
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
výroba jednoúčelových strojov a manipulátorov, strojárskeho spotrebného tovaru
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
maloobchodná činnosť s vlastnými výrobkami
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
výroba,montáž,generálne opravy, rekoštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
projektová činnosť technologických zariadení skladov
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
povrchová úprava kovov,zámočnícke a kovoobrábačské práce
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
povrchové zušľachťovanie kovov, lisovanie, strihanie, ohýbanie,brúsenie a leštenie kovov, galvanizácia kovov, výroba nástrojov a kovových obalov
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
stolárstvo a výroba drevených obalov
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
geodetické činnosti - pri zameriavaní zariadení skladov
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
revízia elektrických zariadení
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
výroba ovládacích prvkov, výroba pomôcok pre domácnosť a využitie voľného času, výroba a oprava špeciálneho komunálneho náradia, výroba podskupín pre koľajové vozidlá
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov, renovácia opotrebovaných dielcov
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
projektovanie ekologických zariadení na ochranu životného prostredia
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
oprava motorových dopravných prostriedkov
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
prenájom dopravných zariadení
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
konštrukčná činnosť špeciálnych zariadení
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov, prenájom strojov, prístrojov, zariadení a iných hmotných a nehmotných statkov
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
vodoinštalatérske a kúrenárske služby
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
elektroinštalatérske práce
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky a revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
revízie elektrických zariadení
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
automatizované spracovanie dát
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
kúpa nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
správa nehnuteľností
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
inžinierska a konzultačná činnosť v geodetickej a kartografickej činnosti, v stavebníctve, investičnej výstavbe a projektovej činnosti
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
činnosť organizačných, ekonomických, personálnych a marketingových poradcov
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
poskytovanie a tvorba softwaru a výpočtovej techniky
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
reprografické služby
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
výskumná a vývojová činnosť
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
sekretárske služby a preklady
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
poriadanie seminárov, kurzov a školení
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
leasing
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
reklamná činnosť, zabezpečovanie a organizovanie propagačnej činnosti
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
projektová činnosť v stavebníctve
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
automatizované spracovanie dát
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
elektromontážne práce
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.09.1998 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 16.12.1997 do: 16.09.1998)
predstavenstvo
  (od: 04.01.1996 do: 15.12.1997)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 03.01.1996)
Ing. Vladimír Dugas - člen
F. Urbánka 28
Spišská Nová Ves
  (od: 26.02.1999 do: 23.11.2021)
Ing. Vladimír Dugas - člen
Ferka Urbánka 28
Spišská Nová Ves
  (od: 08.08.1996 do: 07.07.1997)
Ján Chovanec - člen
Czauczika 2
Levoča
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Ing. Jozef Kapolka - člen
Okružná 65/768
Poprad
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Ing. Jozef Kapolka - člen
Okružná 65/768
Poprad
  (od: 22.02.1994 do: 03.01.1996)
Ing. arch. Ivan Koniar - podpredseda
Družicová 1
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 07.07.1997)
Ing. Peter Kováč - predseda
Sibírska 7
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 25.02.1999)
Ing. Jarolím Kubovčík - člen
Rozvoj 15
Levoča
  (od: 04.01.1996 do: 07.08.1996)
Ing. Jarolím Kubovčík - podpredseda
sídl. Rozvoj bl. 15
Levoča
  (od: 22.02.1994 do: 20.04.1995)
Ing. Jarolím Kubovčík - predseda
sídl. Rozvoj 15
Levoča
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Ing. Henrich Kuchár - člen
Športová 26
Gelnica
  (od: 22.02.1994 do: 03.01.1996)
Ing. Peter Lispuch - člen
Šafárikova č. 4
Pezinok
  (od: 08.07.1997 do: 25.02.1999)
Ján Masleják - člen
sídl. Rozvoj 15
Levoča
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Gabriel Mokoš - člen
M. Rázusa 24
Zvolen
  (od: 25.05.1999 do: 23.11.2021)
Ing. Jozef Neuman - podpredseda
Jungmanova 18
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Martinčekova 32
Bratislava
  (od: 16.12.1997 do: 25.02.1999)
Ing. Peter Petrovič - predseda
Medveckého 2
Zvolen
  (od: 26.02.1999 do: 24.05.1999)
Jozef Poprocký - člen
Pod Vinicou 3
Levoča
  (od: 22.02.1994 do: 20.04.1995)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - podpredseda
Pečnianska 25
Bratislava
  (od: 08.07.1997 do: 15.12.1997)
Marian Tumpach - predseda
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (od: 30.06.2017 do: 23.11.2021)
Marián Tumpach - predseda
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (od: 25.05.1999 do: 25.01.2017)
Marián Tumpach - predseda
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (od: 26.01.2017 do: 29.06.2017)
Mária Tumpachová - člen
Francisciho 1623/1
Zvolen
  (od: 26.02.1999 do: 24.05.1999)
JUDr. Alexander Zápotocký - predseda
Moldavská č. 8
Košice
  (od: 22.02.1994 do: 03.01.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle svojim podpisom predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva samostatne.
  (od: 17.09.1998 do: 23.11.2021)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 16.12.1997 do: 16.09.1998)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k ob- chodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje vlastno- ručné podpisy.
  (od: 04.01.1996 do: 15.12.1997)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (od: 29.04.1992 do: 03.01.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Ferenc - predseda
Pri prameni 6
Levoča
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Ing. Ján Ferenc - predseda
Pri Prameni 6
Levoča
  (od: 22.02.1994 do: 03.01.1996)
Ing. Gabriel Gondkovský - člen
nám. M. Pavla 64
Levoča
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Gabriel Gontkovský - člen
Majstra Pavla 64
Levoča
  (od: 08.08.1996 do: 07.07.1997)
Ing. Miloš Halmi - predseda
Rontgenova 10
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 07.07.1997)
Ing. Štefan Herich - člen
Nezábudkova 8
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Ján Chovanec - člen
Czauczika 2
Levoča
  (od: 22.02.1994 do: 03.01.1996)
Ján Chovanec - člen
Czauczika 2
Levoča
  (od: 04.01.1996 do: 07.07.1997)
Ing. Andrej Kiska - člen
Ústecko-Orlická 3300
Poprad
  (od: 04.01.1996 do: 07.07.1997)
Ing. Bystrík Kiska - člen
Jesenná 3055
Poprad
  (od: 04.01.1996 do: 07.07.1997)
Ing. arch. Ivan Koniar - predseda
Družicová č. 1
Bratislava
  (od: 08.07.1997 do: 15.12.1997)
Ing. arch. Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra č. 32
Zvolen
  (od: 08.07.1997 do: 15.12.1997)
Silvia Menzlová - člen
Železničná 327
Senica
  (od: 04.01.1996 do: 07.07.1997)
Veronika Ruššinová - člen
Hlavná 28
Hrabušice
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Ing. Eva Srnková - člen
Obchodná 2
Košice
  (od: 22.02.1994 do: 03.01.1996)
Ing. Ján Štelbacký - podpredseda
Rozvoj 15
Levoča
  (od: 04.01.1996 do: 07.08.1996)
Rudolf Valenčák - podpredseda
Ovsená 1
Košice
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Gabriel Gontkovský - člen
Majstra Pavla 64
Levoča
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
Ing. Miloš Halmi - predseda
Röntgenova 10
Bratislava
  (od: 16.12.1997 do: 23.11.2021)
Ing. Peter Petrovič - podpredseda
Medveckého 2
Zvolen
  (od: 16.12.1997 do: 25.02.1999)
Ing. Emil Jánošík - člen
23
Matejovce nad Hornádom
  (od: 26.02.1999 do: 23.11.2021)
Prokúra: 
Ing. Ján Bagár
Francisciho 18
Levoča
  (od: 21.04.1995 do: 03.01.1996)
Ing. Alexander Čeklovský
J. Matušku 10/30
Spišská Nová Ves
  (od: 21.04.1995 do: 03.01.1996)
Výška základného imania: 
219 472 000 Sk
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
118 472 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 07.07.1997)
Akcie: 
Počet: 118472
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.12.1997 do: 23.11.2021)
Počet: 101
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 16.12.1997 do: 23.11.2021)
Počet: 219472
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.07.1997 do: 15.12.1997)
Počet: 118472
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.02.1994 do: 07.07.1997)
Počet: 114918
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Počet: 3554
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 21.02.1994)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Igor Varga
Cukrovarská 2956
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 23.03.2007
  (od: 14.02.2008 do: 24.02.2012)
JUDr. Igor Varga
Cukrovarská 2956
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 23.03.2007 Skončenie funkcie: 01.11.2011
  (od: 25.02.2012 do: 24.02.2012)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 1. 11. 2011
  (od: 25.02.2012)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 7. 12. 2013
  (od: 17.10.2014)
 Likvidátor:
Marian Tumpach
Francisciho 1621/1
Zvolen
Vznik funkcie: 07.12.2013
  (od: 30.06.2017 do: 24.01.2020)
 Likvidátor:
Marian Tumpach
Francisciho 1621/1
Zvolen
Vznik funkcie: 07.12.2013 Skončenie funkcie: 02.03.2019
  (od: 25.01.2020 do: 24.01.2020)
 Likvidátor:
Marián Tumpach
Francisciho 1621/1
Zvolen
Vznik funkcie: 07.12.2013
  (od: 17.10.2014 do: 25.01.2017)
 Likvidátor:
Marián Tumpach
Francisciho 1621/1
Zvolen
Vznik funkcie: 07.12.2013
  (od: 26.01.2017 do: 29.06.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Igor Varga , S898
Hviezdoslavova 4
Trebišov
Vznik funkcie: 02.03.2019
  (od: 25.01.2020 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (od: 25.01.2020 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 17.10.2014 do: 24.01.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 15.4.1992 na základe § 28 ods.l zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 259
  (od: 29.04.1992 do: 23.11.2021)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 9.3.1993 a dňa 12.7.1993. Stary spis: Sa 259
  (od: 22.02.1994 do: 23.11.2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 18.5.1994. Stary spis: Sa 259
  (od: 21.04.1995 do: 23.11.2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 4.5.1995. Stary spis: Sa 259
  (od: 04.01.1996 do: 23.11.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.2.1996. Stary spis: Sa 259
  (od: 08.08.1996 do: 23.11.2021)
Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 24.9.1996. Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 3.12.1996. Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 24.6.1997.
  (od: 08.07.1997 do: 23.11.2021)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.7.1997.
  (od: 16.12.1997 do: 23.11.2021)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 23.7.1997.
  (od: 17.09.1998 do: 23.11.2021)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.5.2000 č. 5 K 18/00-10 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s. so sídlom v Levoči, Novoveská cesta 31, IČO: 31 651 526, podľa zák. č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Viera Hudáková, komerčná právnička, Košice, Bauerova 44.
  (od: 25.05.1999 do: 23.11.2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5K 18/2000-97 zo dňa 23.03.2007 (právoplatnosť nadobudlo dňa 05.05.2007) zbavil JUDr. Vieru Hudákovú, advokátku, Alejová 5, Košice funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Igora Vargu, advokáta, Cukrovarská 2956, Trebišov.
  (od: 14.02.2008 do: 23.11.2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5K/18/2000-208 zo dňa 16.septembra 2011 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s. a zbavil JUDr. Igora Vargu funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 25.02.2012 do: 23.11.2021)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 31CbR/4/2012-24 zo dňa 20.8.2012, nariadil likvidáciu na majetok obchodnej spoločnosti LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s., Novoveská cesta č. 31, 059 19 Levoča, IČO: 31 651 526 a za likvidátora menoval Mariána Tumpacha. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 7.12.2013.
  (od: 17.10.2014 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR