Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3534/B

Obchodné meno: 
EASTFIELD a.s.
  (od: 30.11.2005)
Sídlo: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
  (od: 03.03.2005)
IČO: 
36 411 485
  (od: 03.03.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.03.2005)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 03.03.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 03.03.2005)
nákup a predaj nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
  (od: 03.03.2005)
nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 03.03.2005)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 03.03.2005)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 03.03.2005)
reklamná činnosť
  (od: 03.03.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 03.03.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (od: 03.03.2005)
vedenie účtovníctva
  (od: 03.03.2005)
faktoring a forfaiting
  (od: 03.03.2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 03.03.2005)
prevádzkovanie galérií
  (od: 03.03.2005)
pohostinská činnosť
  (od: 07.05.2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (od: 07.05.2005)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 07.05.2005)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 07.05.2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.04.2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.04.2006)
technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských, kultúrnych, umeleckých a športových podujatí, prezentácií, seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 02.06.2007)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (od: 12.09.2007)
kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (od: 12.09.2007)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (od: 12.09.2007)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 12.12.2008)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (od: 31.12.2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 26.11.2009)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 26.11.2009)
finančný leasing
  (od: 13.01.2011)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 13.01.2011)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 13.01.2011)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 18.03.2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.03.2015)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 18.03.2015)
Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov
  (od: 18.03.2015)
Stavebné cenárstvo
  (od: 18.03.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.03.2005)
Tomáš Ledecký - predseda predstavenstva - odo dňa 16.04.2014
Záhradná 24
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 31.05.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 18.03.2015)
Prokúra: 
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne pri právnych úkonoch s hodnotou do 1.000.000,-Sk, v ostatných veciach spoločne s členom predstavenstva. Prokurista nie je oprávnený konať v mene spoločnosti pri právnych úkonoch týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osôb, uzatvárania dohôd o urovnaní , vydávania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku spoločnosti právami tretích osôb, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv.
  (od: 12.04.2006)
Základné imanie: 
5 090 000 EUR Rozsah splatenia: 5 090 000 EUR
  (od: 01.07.2021)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 110 000 EUR
  (od: 18.12.2014)
Počet: 1500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 01.07.2021)
Akcionár: 
FIRK s.r.o.
Ventúrska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 16.04.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2014)
Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2021)
Angelika Dang Van
Račice 80
Nitrica 972 22
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 33724/03 zo dňa 6.5.2003, podľa §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 03.03.2005)
Rozhodnutím jediného zakladateľa zo dňa 22.1.2004 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (od: 03.03.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.1.2005 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným FORESTY, s.r.o. na akciovú spoločnosť FORESTY, a.s. Ing. Roman Romaník - funkcia konateľa od 22.5.2003 do 3.3.2005.
  (od: 03.03.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.04.2005.
  (od: 07.05.2005)
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia jediného akcionára dňa 25.11.2005 vyhotoveného vo forme notárskej zápisnice N 1899/2005, Nz 57066/2005, NCRls 56387/2005 z pôvodného: "FORESTRY a.s." na nové: "EASTFIELD a.s."
  (od: 30.11.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.3.2006. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1368/2006, Nz 11196/2006, NCRIs 11135/2006 napísanej dňa 23.3.2006 notárom Mgr. Tomášom Leškovským.
  (od: 12.04.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.3.2006. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1368/2006, Nz 11196/2006, NCRIs 11135/2006 napísanej dňa 23.3.2006 notárom Mgr. Tomášom Leškovským.
  (od: 12.04.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 4686/2007, Nz 31752/2007.
  (od: 12.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.9.2007.
  (od: 03.10.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.01.2007.
  (od: 09.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2008.
  (od: 29.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.11.2008.
  (od: 12.12.2008)
Notárska zápisnica N 90008/2008, Nz 58997/2008 zo dňa 11.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 31.12.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.10.2009.
  (od: 09.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3283/2009 NZ 41080/2009 zo dňa 12.11.2009.
  (od: 26.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 47/2010 Nz 25053/2010 zo dňa 14.07.2010.
  (od: 20.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 154/2010, Nz 53697/2010 zo dňa 13.12.2010
  (od: 13.01.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.5.2013.
  (od: 15.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2014 vo forme notárskej zápisnice N 481/2014, Nz 14771/2014, NCRIs 15074/2014.
  (od: 01.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2014.
  (od: 28.11.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2014
  (od: 18.12.2014)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 106/2015, Nz 5965/2015, NCRls 6146/2015 zo dňa 24.02.2015.
  (od: 18.03.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.04.2017.
  (od: 19.04.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  24.06.2022
Dátum výpisu:  27.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)