Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10775/T

Business name: 
SARYA, spol. s r.o.
  (from: 07/29/2002)
Registered seat: 
ul. Jána Sambucusa 3
Trnava 917 00
  (from: 07/29/2002)
Identification number (IČO): 
36 225 657
  (from: 12/22/1997)
Date of entry: 
12/22/1997
  (from: 12/22/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/29/2002)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 07/29/2002)
reklamná činnosť
  (from: 07/29/2002)
propagačná činnosť
  (from: 07/29/2002)
inzertná činnosť
  (from: 07/29/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 07/29/2002)
usporadúvanie akcií pre verejnosť v oblasti spoločenskej zábavy
  (from: 07/29/2002)
organizačno - technické zabezpečenie spoločenských a kultúrnych akcií
  (from: 07/29/2002)
prieskum trhu
  (from: 07/29/2002)
poradenská činnosť v oblasti marketingu
  (from: 07/29/2002)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/29/2002)
vypisovanie tlačív colnej deklarácie a poradenstvo v oblasti colnej deklarácie
  (from: 07/29/2002)
poskytovanie colných záruk - zabezpečenie colného dlhu zárukou
  (from: 07/29/2002)
služby vykonávané sprievodnými vozidlami
  (from: 07/29/2002)
kuriérske služby
  (from: 07/29/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/29/2002)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 07/29/2002)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 07/29/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/29/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/29/2002)
konzultačné služby v oblasti informačných technológií
  (from: 07/29/2002)
inštalačné práce v oblasti informačných technológií a spotrebnej elektroniky (bez zásahu do elektrickej siete)
  (from: 07/29/2002)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 07/29/2002)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 05/21/2020)
Logistické služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/21/2020)
Prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 05/21/2020)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 05/21/2020)
Výcvik koní
  (from: 05/21/2020)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 05/21/2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/21/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/21/2020)
Výkopové a zemné práce
  (from: 05/21/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/21/2020)
Zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác
  (from: 05/21/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/21/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/21/2020)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/21/2020)
Vydavateľská činnosť
  (from: 05/21/2020)
Činnosť podnikateľských poradcov
  (from: 05/21/2020)
Výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 05/21/2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/21/2020)
Partners: 
Peter Hruška
ul. Jána Sambucusa 3
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Klaudia Hrušková
ul. Jána Sambucusa 3
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Peter Hruška
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/18/2022)
Klaudia Hrušková
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/18/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/29/2002)
Peter Hruška
ul. Jána Sambucusa 3
Trnava
From: 05/13/2002
  (from: 05/18/2022)
Klaudia Hrušková
ul. Jána Sambucusa 3
Trnava
From: 05/13/2002
  (from: 05/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/29/2002)
Capital: 
6 638,783776 EUR
  (from: 03/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.12.1997 a dodatkom č. 1 zo dňa 16.12.1997 podľa slovenského práva.
  (from: 12/22/1997)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/1998 Z.z. dodatkom č. 2 zo dňa 30.07.1998.
  (from: 12/29/1998)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy prijaté dňa 13.05.2002 (zmena obchodného mena z: TRNAVA THERM, spol. s r.o., na: SARYA, spol. s.r.o., zmena sídla z: Trnava, Františkánska 16 na: Trnava, Jána Sambucusa 3).
  (from: 07/29/2002)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person