Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2769/B

Business name: 
FINECON, s.r.o.
  (from: 04/20/2004)
FINECON, s r.o.
  (from: 01/15/1997 until: 04/19/2004)
FINECONNECTION spol. s r. o.
  (from: 05/19/1992 until: 01/14/1997)
Registered seat: 
Pri pekárni 5
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06
  (from: 03/17/2023)
Rybničná 42
Bratislava 831 06
  (from: 02/12/2009 until: 03/16/2023)
Rybničná 42
Bratislava 831 07
  (from: 04/01/2004 until: 02/11/2009)
Royova 23
Bratislava 831 01
  (from: 05/19/1992 until: 03/31/2004)
Identification number (IČO): 
31 324 061
  (from: 05/19/1992)
Date of entry: 
05/19/1992
  (from: 05/19/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/19/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov a nehnuteľností s výnimkou tovaru vyžadujúceho zvláštne povolenie
  (from: 05/19/1992)
sprostredkovanie obchodnej činnosti a výkonu služieb
  (from: 05/19/1992)
poradenstvo v technickej oblasti
  (from: 05/19/1992)
výroba a odbyt jedov a žieravín-výroba čistiacich produktov, s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 01/15/1997)
čistenie energetických zariadení mechanickým, chemickým a biologickým spôsobom
  (from: 01/15/1997)
biologické odbúravanie nečistôt
  (from: 01/15/1997)
analýza a úprava vody
  (from: 11/30/2006)
meranie a sledovanie fyzikálnych a chemických veličín
  (from: 11/30/2006)
montáž elektrických zariadení
  (from: 11/30/2006)
výroba a distribúcia produktov na biodegradáciu organických látok
  (from: 01/08/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/08/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied
  (from: 03/17/2023)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/17/2023)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/17/2023)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/17/2023)
Partners: 
Ing. Rastislav Vadovič
Royova 2888/23
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/2022)
Ing. Gabriela Šurinová
Ševčenkova 1051/3
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/2022)
Ing. Gabriela Šurinová
Ševčenkova 1051/3
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 02/12/2009 until: 09/27/2022)
Ing. Gabriela Šurinová
Ševčenkova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/22/1998 until: 02/11/2009)
Ing. Gabriela Šurinová
Partizánska 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/19/1992 until: 10/21/1998)
Ing. Rastislav Vadovič
Royova 2888/23
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 02/12/2009 until: 09/27/2022)
Ing. František Vadovič
Pod vinicami 1983/15
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 02/12/2009 until: 03/17/2014)
Ing. Rastislav Vadovič
Royova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/22/1998 until: 02/11/2009)
Ing. Rastislav Vadovič
Royova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/19/1992 until: 10/21/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Rastislav Vadovič
  (from: 03/18/2014 until: 09/27/2022)
Ing. Rastislav Vadovič
Amount of investment: 50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 09/28/2022)
Ing. Gabriela Šurinová
  (from: 03/18/2014 until: 09/27/2022)
Ing. Gabriela Šurinová
Amount of investment: 50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 09/28/2022)
Ing. Rastislav Vadovič
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/19/1992 until: 10/21/1998)
Ing. Gabriela Šurinová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/19/1992 until: 10/21/1998)
Ing. Rastislav Vadovič
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/22/1998 until: 02/11/2009)
Ing. Gabriela Šurinová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/22/1998 until: 02/11/2009)
Ing. Rastislav Vadovič
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 03/17/2014)
Ing. Gabriela Šurinová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 03/17/2014)
Ing. František Vadovič
Amount of investment: 93 360 EUR Paid up: 93 360 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 03/17/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/20/2004)
konatelia
  (from: 05/19/1992 until: 04/19/2004)
Ing. Rastislav Vadovič
Royova 2888/23
Bratislava 831 01
From: 05/19/1992
  (from: 02/12/2009)
Ing. Gabriela Šurinová
Ševčenkova 1051/3
Bratislava 851 01
From: 05/19/1992
  (from: 02/12/2009)
Ing. Gabriela Šurinová
Partizánska 3
Bratislava
  (from: 05/19/1992 until: 10/21/1998)
Ing. Gabriela Šurinová
Ševčenkova 3
Bratislava
  (from: 10/22/1998 until: 02/11/2009)
Ing. Rastislav Vadovič
Royova 23
Bratislava
  (from: 05/19/1992 until: 02/11/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 04/20/2004)
V meme spoločnosti konajú a podpisujú konatelia.
  (from: 05/19/1992 until: 04/19/2004)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 02/12/2009)
200 000 Sk
  (from: 10/22/1998 until: 02/11/2009)
100 000 Sk
  (from: 05/19/1992 until: 10/21/1998)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1996. Stary spis: S.r.o. 5616
  (from: 01/15/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.1.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/22/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.2.2004.
  (from: 04/01/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.4.2004.
  (from: 04/20/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2006.
  (from: 11/30/2006)
Zápisnica z vlaného zhromaždenia zo dňa 30.01.2009.
  (from: 02/12/2009)
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 03.02.2014.
  (from: 03/18/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2014.
  (from: 01/08/2015)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person