Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10028/P

Business name: 
STAVOMONT SNINA, s.r.o.
  (from: 01/22/1997)
Registered seat: 
Stakčínska 758/8
Snina 069 01
  (from: 12/30/2003)
Stakčínska 118
Snina 069 01
  (from: 11/12/1999 until: 12/29/2003)
Stakčínska 118
Snina
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Identification number (IČO): 
36 443 271
  (from: 01/22/1997)
Date of entry: 
01/22/1997
  (from: 01/22/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1997)
Objects of the company: 
výroba a montáž zámočníckych, stolárskych a klampiarskych výrobkov
  (from: 01/22/1997)
účtovné poradenstvo, automatizované spracovanie dát
  (from: 01/22/1997)
oprava motorových vozidiel a stavebných me- chanizmov
  (from: 01/22/1997)
vykonávanie stavebno-montážnych prác v odbore pozemných, inžiniersko-líniových, priemyselných a vodohospodárskych stavieb investičnej výstavby
  (from: 01/22/1997)
rekonštrukcie, modernizácie a oprávarenské stavebno-montážne a remeselné práce
  (from: 01/22/1997)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení, silových a bleskových rozvodov a to v rozsahu: montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, údržba a opravy elektrických zariadení a blesko- zvodov nízkeho napätia, montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 01/22/1997)
montáž, opravy, údržba a revízie vyhradených plynových zariadení a to: nízkotlakových a stredotlakových plynovodov a prípojok domových plynovodov na zemný plyn, domových spotrebičov na zemný plyn do výkonu 50 kW
  (from: 01/22/1997)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 01/22/1997)
montáž a revízie vežových žeriavov, pohyblivých pracovných plošín a stavebných výťahov
  (from: 01/22/1997)
výroba betónových zmesí, maltových zmesí, murovacích materiálov, cementových, betónových a prefabrikovaných výrobkov, výroba armatúr pre železobetónové konštrukcie
  (from: 01/22/1997)
vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie elektrických zariadení a poradenská činnosť
  (from: 01/22/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/22/1997)
podlahárske a sklenárske práce
  (from: 01/22/1997)
výroba, nákup a predaj drevených výrobkov a porez dreva
  (from: 01/22/1997)
výroba výrobkov z prútia a výrobkov z vosku
  (from: 01/22/1997)
výroba tovaru z plastov
  (from: 01/22/1997)
výroba hračiek
  (from: 01/22/1997)
veľkoobchod: potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, poľnohospodárske produkty, textil, obuv, ochranné pracovné prostriedky, tabakové výrobky, farby-laky, drogériový tovar, zelenina a ovocie, živé zvieratá, elektrické spotrebiče, elektronika, sklenené a porcelánové výrobky, železiarsky tovar, remeselnícke potreby, palivá, rudy a nerastné suroviny, kožiarske a gumové výrobky, stavebné, obrábacie a poľnohospodárske stroje a zariadenia, priemyselné hnojivá, chemické výrobky, videotechnika, hudobné nástroje, plynárenské zariadenia, drevo, výrobky z ocele, farebných kovov, stavebný materiál
  (from: 01/22/1997)
maloobchod: potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, poľnohospodárske pro- dukty, textil, obuv, ochranné pracovné prostriedky, tabakové výrobky, farby-laky, drogériový tovar, zelenina a ovocie, sklenené a porcelánové výrobky, železiarsky tovar, remeselnícke potreby, kožené výrobky, gumové výrobky, drevo, priemyselné hnojivá, výrobky z ocele a farebných kovov
  (from: 01/22/1997)
maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu uvedeného maloobchodu
  (from: 01/22/1997)
reklamné činnosti
  (from: 01/22/1997)
nákup a predaj dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 01/22/1997)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 12/30/2003)
Partners: 
Ing. Alojz Čajbik
ul. Třebíčska 1840/14
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 11/06/2009)
Ing. Marián Juško
ul. 1.mája 2051/3
Snina 069 01
Slovak Republic
  (from: 11/06/2009)
Ondrej Patlevič
ul. Záhradná 25
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 11/06/2009)
Ing. Ivan Vaco
ul. SNP 10
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 11/06/2009)
Ing. Alojz Čajbik
ul. Třebíčska 1840/14
Humenné
Slovak Republic
  (from: 11/12/1999 until: 11/05/2009)
Ing. Alojz Čajbik
ul. Třebíčska 1840/14
Humenné
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Ing. Marián Juško
ul. 1.mája 2051/3
Snina
Slovak Republic
  (from: 11/12/1999 until: 11/05/2009)
Ing. Marián Juško
ul. 1.mája 2051/3
Snina
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Ondrej Patlevič
ul. Záhradná 25
Humenné
Slovak Republic
  (from: 12/30/2003 until: 11/05/2009)
Andrej Patlevič
ul. Záhradná 25
Humenné
Slovak Republic
  (from: 11/12/1999 until: 12/29/2003)
Andrej Patlevič
ul. Záhradná 25
Humenné
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Emil Štim
ul. 1.mája 2056
Snina
Slovak Republic
  (from: 11/12/1999 until: 12/29/2003)
Emil Štim
ul. 1.mája 2056
Snina
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Ing. Ivan Vaco
ul. SNP 10
Humenné
Slovak Republic
  (from: 11/12/1999 until: 11/05/2009)
Ing. Ivan Vaco
ul. SNP 10
Humenné
Slovak Republic
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Vaco
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 11/06/2009)
Ing. Alojz Čajbik
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 11/06/2009)
Ing. Marián Juško
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 11/06/2009)
Ondrej Patlevič
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 11/06/2009)
Andrej Patlevič
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Emil Štim
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Ing. Ivan Vaco
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Ing. Alojz Čajbik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Ing. Marián Juško
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Andrej Patlevič
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/12/1999 until: 12/29/2003)
Emil Štim
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/12/1999 until: 12/29/2003)
Ing. Ivan Vaco
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/12/1999 until: 11/05/2009)
Ing. Alojz Čajbik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/12/1999 until: 11/05/2009)
Ing. Marián Juško
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/12/1999 until: 11/05/2009)
Ondrej Patlevič
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/30/2003 until: 11/05/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/1997)
Ondrej Patlevič
ul. Záhradná 25
Humenné
  (from: 12/30/2003)
Ing. Ivan Vaco
ul. SNP 10
Humenné
  (from: 01/22/1997)
Andrej Patlevič
ul. Záhradná 25
Humenné
  (from: 01/22/1997 until: 12/29/2003)
Emil Štim
ul. 1.mája 2056
Snina
Until: 04/24/2001
  (from: 01/22/1997 until: 12/29/2003)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/22/1997)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/06/2009)
200 000 Sk
  (from: 11/12/1999 until: 11/05/2009)
150 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 11/11/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.1996 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/22/1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 25.6.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/12/1999)
Dodatok č. 2 zo dňa 3.5.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/30/2003)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person