Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  48723/V

Business name: 
VÁRKOLY- environment s. r. o.
  (from: 04/07/2020)
Registered seat: 
Kaspická 4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
  (from: 04/07/2020)
Identification number (IČO): 
53 035 895
  (from: 04/07/2020)
Date of entry: 
04/07/2020
  (from: 04/07/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/07/2020)
Objects of the company: 
Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
  (from: 04/07/2020)
Činnosť vodohospodára
  (from: 04/07/2020)
Činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave
  (from: 04/07/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/07/2020)
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore 2m-odpadové hospodárstvo, 2l – vodné hospodárstvo, v oblasti 3g-stavby pre odpadové hospodárstvo
  (from: 04/07/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/07/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/07/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/07/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/07/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/07/2020)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/07/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 04/07/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/07/2020)
Vydavateľská činnosť
  (from: 04/07/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/07/2020)
Administratívne služby
  (from: 04/07/2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/07/2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/07/2020)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 04/07/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/07/2020)
Fotografické služby
  (from: 04/07/2020)
Verejné obstarávanie
  (from: 04/07/2020)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 04/07/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/07/2020)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 04/07/2020)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 04/07/2020)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 04/07/2020)
Partners: 
Ing. Karol Várkoly
522
Seňa 044 58
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Dagmar Várkolyová
Kaspická 4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Karol Várkoly
Amount of investment: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 000 EUR
  (from: 05/20/2022)
Dagmar Várkolyová
Amount of investment: 2 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 EUR
  (from: 05/20/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/07/2020)
Ing. Karol Várkoly
522
Seňa 044 58
From: 04/07/2020
  (from: 04/07/2020)
Dagmar Várkolyová
Kaspická 4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 04/07/2020
  (from: 04/07/2020)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému, alebo písanému menu spoločnosti pridá svoj podpis
  (from: 04/07/2020)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/07/2020)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person