Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35363/B

Business name: 
Summit Finance Slovakia s.r.o., v likvidácii
  (from: 01/23/2013 until: 01/27/2014)
Registered seat: 
Tuhovská 9
Bratislava 831 07
  (from: 03/22/2005 until: 01/27/2014)
Identification number (IČO): 
35 926 996
  (from: 03/22/2005)
Date of entry: 
03/22/2005
  (from: 03/22/2005)
Person dissolved from: 
24.10.2012
  (from: 01/28/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/28/2014)
Date of deletion: 
01/28/2014
  (from: 01/28/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/28/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/2005)
Capital: 
1 952 600 EUR Paid up: 1 952 600 EUR
  (from: 01/15/2009 until: 01/27/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2013
  (from: 01/23/2013)
 Liquidators:
Ing. Aurélia Bachoríková
Pribinova 17130/16
Bratislava 811 09
From: 01/01/2013 Until: 01/28/2014
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/23/2013)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.01.2014, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9103302/5/62189/2014 zo dňa 08.01.2014 s výmazom spoločnosti Summit Finance Slovakia s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Summit Finance Slovakia s. r. o. v likvidácii, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO : 35 926 996, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 35363/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/28/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 23.05.2012 a účinná dňa 01.07.2012 medzi spoločnosťou Summit Finance Slovakia s. r. o. (ako predávajúcim) a kupujúcim- IMPULS- LEASING Slovakia s. r. o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 745 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44839/B
  (from: 07/05/2012)
Date of updating data in databases:  07/28/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person