Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10479/L

Obchodné meno: 
Elektrizácia železníc Kysak a.s.
  (od: 02.04.2003 do: 19.11.2019)
Elektrizácia železníc, Kysak, akciová spoločnosť
  (od: 14.07.1994 do: 01.04.2003)
Sídlo: 
Rosinská cesta 1/8223
Žilina 010 08
  (od: 01.01.2005 do: 19.11.2019)
Železničná stanica
Kysak 044 81
  (od: 14.07.1994 do: 31.12.2004)
IČO: 
31 693 733
  (od: 14.07.1994)
Deň zápisu: 
14.07.1994
  (od: 14.07.1994)
Deň výmazu: 
20.11.2019
  (od: 20.11.2019)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 20.11.2019)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.07.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
montáž a rekonštrukcia pre vlastnú potrebu a dodávateľsky, oprava a údržba dodávateľsky:
  (od: 14.07.1994 do: 25.11.2001)
a/ trakčných vedení, celoštátnych dráh a vlečiek, električkových a trolejových dráh
  (od: 14.07.1994 do: 25.11.2001)
b/ elektrických zariadení do 1000 V, diaľkových ovládaní pevných trakčných zariadení, vonkajších osvetlení a inštalácií budov
  (od: 14.07.1994 do: 25.11.2001)
c/ elektrických zariadení nad 1000 V, vedení vrátané zariadenia pre napájanie dráhového zabezpečovacieho zariadenia
  (od: 14.07.1994 do: 25.11.2001)
d/ zariadenia na aktívnu ochranu proti korózií bludnými JS prúdmi
  (od: 14.07.1994 do: 25.11.2001)
veľkoobchod s trakčnými stožiarmi, trolejovým materiálom, elektromontážnym a elektroinštalačným materiálom, so stavebným materiálom
  (od: 02.04.1996 do: 14.07.2005)
sprostredkovanie obchodu s trakčnými stožiarmi, trolejovým materiálom, elektromontážnym a elektroinštalačným materiálom a stavebným materiálom
  (od: 02.04.1996 do: 14.07.2005)
maloobchod so stavebným materiálom
  (od: 02.04.1996 do: 14.07.2005)
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba: 1. trakčné vedenia železničných dráh 2. elektrických zariadení do 1000 V striedavých vrátane a do 1500 V jednosmerných vrátane nasledujúcich druhov zariadení: diaľkové ovládanie pevných trakčných zariadení vonkajšie osvetlenie elektrická inštalácia budov elektrických zariadení v prostredí s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár elektrický ohrev výhybiek 3. bleskozvody
  (od: 26.11.2001 do: 09.01.2003)
montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba: trakčné napájacie a spínacie stanice a trakčné vedenie železničných dráh trakčné napájacie stanice a trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh elektrické zariadenie nad 1000 V striedavých a nad 1500 V jednosmerných týchto zaraidení: vedenie vzdušné aj kábelové; transformovne elektrických zariadení, ktorých striedavé menovité napätie neprevyšuje 1000 V, alebo ich jednosmerné menovité napätie neprevyšuje 1500 V týchto zariadení: diaľkové ovládani pevných trakčných vedení; vonkajšie osvetlenie železničných priestorov; inštalácia budov; rozvodne a rozvádzače; elektrický ohrev výhybiek; elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní) podľa STN EN 60079-14; prevádzkovanie dopravy na dráhe; ubytovacie služby v rozsahu voľných živností bleskozvody
  (od: 10.01.2003 do: 14.07.2005)
veľkoobchod s trakčnými stožiarmi, trolejovým materiálom, elektromontážnym a elektroinštalačným materiálom, so stavebným materiálom
  (od: 15.07.2005 do: 19.11.2019)
sprostredkovanie obchodu s trakčnými stožiarmi, trolejovým materiálom, elektromontážnym a elektroinštalačným materiálom a stavebným materiálom
  (od: 15.07.2005 do: 19.11.2019)
maloobchod so stavebným materiálom
  (od: 15.07.2005 do: 19.11.2019)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy a skúšok ďalej uvedených určených technických zariadení elektrických: 1. elektrické inštalácie bez obmedzenia napätia vrátane pevných trakčných zariadení železničných, električkových a trolejbusových dráh 2. zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny. Vzťahuje sa aj na elektrické zariadenie v priestoroch s nebezpečím výbuchu výbušných plynných atmosfér. Vykonávanie hore uvedených činností sa nevzťahuje na: - elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia - elektrické zariadenie dráhových vozidiel - elektrické zariadenie lanových dráh - elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečím výbuchu horľavých prachov a v priestoroch s nebezpečím požiaru alebo výbuchu výbušnín
  (od: 15.07.2005 do: 19.11.2019)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 15.07.2005 do: 19.11.2019)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 15.07.2005 do: 19.11.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.04.2003 do: 19.11.2019)
predstavenstvo
  (od: 07.08.1995 do: 01.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 14.07.1994 do: 06.08.1995)
Ing. Ladislav Dimun - člen
Uhrova 2992
Bratislava
  (od: 03.01.2000 do: 25.06.2001)
Ing. Martin Janovský - člen
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
Vznik funkcie: 10.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 10.11.2008)
Ing. Martin Janovský - člen
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 11.11.2008 do: 10.11.2008)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 11.11.2008 do: 22.05.2012)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2011
  (od: 23.05.2012 do: 22.05.2012)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
Vznik funkcie: 02.10.2011
  (od: 23.05.2012 do: 09.12.2014)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
Vznik funkcie: 02.10.2011 Skončenie funkcie: 02.10.2014
  (od: 10.12.2014 do: 09.12.2014)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mníchovice 251 64
Česká republika
Vznik funkcie: 03.10.2014
  (od: 10.12.2014 do: 31.07.2017)
Juraj Kaňuch
71
Železník
  (od: 14.07.1994 do: 12.09.1995)
Juraj Kaňuch
71
Železník
  (od: 26.11.1997 do: 10.05.1998)
Juraj Kaňuch - predseda
71
Železník
  (od: 13.09.1995 do: 25.11.1997)
Juraj Kaňuch - predseda
71
Železník
  (od: 11.05.1998 do: 02.01.2000)
Ing. Tomáš Kondor - predseda predstavenstva
Lidické Námestie 923/7
Košice-Dargovských hrdinov 040 22
Vznik funkcie: 03.10.2014
  (od: 10.12.2014 do: 29.12.2016)
Ing. Tomáš Kondor - predseda predstavenstva
Lidické Námestie 923/7
Košice-Dargovských hrdinov 040 22
Vznik funkcie: 03.10.2014 Skončenie funkcie: 09.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Ing. Radim Kotlář
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2014
  (od: 20.03.2014 do: 29.12.2016)
Ing. Radim Kotlář
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2014 Skončenie funkcie: 09.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Ing. Radim Kotlář - člen
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2011
  (od: 25.01.2011 do: 19.03.2014)
Ing. Radim Kotlář - člen
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2011 Skončenie funkcie: 12.01.2014
  (od: 20.03.2014 do: 19.03.2014)
Ing. Radim Kotlář - člen
Polenská, Újedz nad Lesy 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 10.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 31.07.2017)
Ing. Tibor Kováč - člen
137
Stupné
  (od: 11.08.1999 do: 02.01.2000)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
  (od: 03.01.2000 do: 09.01.2003)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
Vznik funkcie: 02.09.1999
  (od: 10.01.2003 do: 14.07.2005)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
Vznik funkcie: 02.09.1999 Skončenie funkcie: 09.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
Vznik funkcie: 10.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 10.11.2008)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 11.11.2008 do: 10.11.2008)
Ing. Tibor Kováč - predseda predstavenstva
232
Stupné 018 12
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 11.11.2008 do: 22.05.2012)
Ing. Tibor Kováč - predseda predstavenstva
232
Stupné 018 12
Vznik funkcie: 01.10.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2011
  (od: 23.05.2012 do: 22.05.2012)
Ing. Tibor Kováč - predseda predstavenstva
232
Stupné 018 12
Vznik funkcie: 02.10.2011
  (od: 23.05.2012 do: 09.12.2014)
Ing. Tibor Kováč - predseda predstavenstva
232
Stupné 018 12
Vznik funkcie: 02.10.2011 Skončenie funkcie: 02.10.2014
  (od: 10.12.2014 do: 09.12.2014)
Ing. Tomáš Mareček - člen predstavenstva
U stadionu 521/V
Dačice 380 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.05.2009
  (od: 30.06.2009 do: 11.06.2012)
Ing. Tomáš Mareček - člen predstavenstva
U stadionu 521/V
Dačice 380 01
Česká republika
Vznik funkcie: 26.05.2009 Skončenie funkcie: 26.05.2012
  (od: 12.06.2012 do: 11.06.2012)
Ing. Dezider Orenič - člen predstavenstva
Nižné Chmeľníky 15
Košice - Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 11.11.2008 do: 29.06.2009)
Ing. Dezider Orenič - člen predstavenstva
Nižné Chmeľníky 15
Košice - Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.10.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2009
  (od: 30.06.2009 do: 29.06.2009)
Ing. Jan Sobotka - podpredseda
kpt. Stránského 16/989
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 10.11.2008)
Ing. Jan Sobotka - podpredseda
kpt. Stránského 16/989
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 11.11.2008 do: 10.11.2008)
Ing. Jan Sobotka - predseda predstavenstva
Kuttelwascherova, Černý Most 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 31.07.2017)
Mgr. Ladislav Uhriňák - člen
Park Mládeže 2
Košice
  (od: 26.06.2001 do: 09.01.2003)
Mgr. Ladislav Uhriňák - člen
Park Mládeže 2
Košice
Vznik funkcie: 23.05.2001
  (od: 10.01.2003 do: 14.07.2005)
Mgr. Ladislav Uhriňák - člen
Park Mládeže 2
Košice
Vznik funkcie: 23.05.2001 Skončenie funkcie: 09.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Luděk Valtr - člen predstavenstva
Dvořisko 3
Choceň 565 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2012
  (od: 12.06.2012 do: 20.09.2016)
Ing. Luděk Valtr - člen predstavenstva
Dvořisko 3
Choceň 565 01
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2012 Skončenie funkcie: 29.08.2016
  (od: 21.09.2016 do: 20.09.2016)
Ing. Luděk Valtr - člen predstavenstva
Dvořisko 3
Choceň 565 01
Česká republika
Vznik funkcie: 30.08.2016
  (od: 21.09.2016 do: 31.07.2017)
Ing. Marián Žido
č. 9
Ruskov
  (od: 14.07.1994 do: 12.09.1995)
Ing. Marián Žido - člen
9
Ruskov
  (od: 26.11.1997 do: 10.08.1999)
Ing. Marián Žido - člen
č. 9
Ruskov
  (od: 13.09.1995 do: 25.11.1997)
Ing. Ivo Matušek - podpredseda
Suchý Vršek 2135
Praha 5
Česká republika
  (od: 11.05.1998 do: 09.01.2003)
Ing. Ivo Matušek - podpredseda
Suchý Vršek 2135
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 04.12.1997
  (od: 10.01.2003 do: 14.07.2005)
Ing. Ivo Matušek - podpredseda
Suchý Vršek 2135
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 04.12.1997 Skončenie funkcie: 09.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Zdeněk Směja
Bubenská 421/3
Praha 7
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Železničná stanica
Kysak
  (od: 14.07.1994 do: 12.09.1995)
Ing. Zdeněk Směja - člen
Bubenská 421/3
Praha 7
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Železničná stanica
Kysak
  (od: 13.09.1995 do: 10.05.1998)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mníchovice 251 64
Česká republika
Vznik funkcie: 03.10.2014
  (od: 01.08.2017 do: 19.11.2019)
Ing. Luděk Valtr - člen predstavenstva
Dvořisko 3
Choceň 565 01
Česká republika
Vznik funkcie: 30.08.2016
  (od: 01.08.2017 do: 19.11.2019)
Ing. Jan Sobotka - predseda predstavenstva
Kuttelwascherova, Černý Most 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.12.2016
  (od: 01.08.2017 do: 19.11.2019)
Ing. Radim Kotlář - člen
Polenská, Újedz nad Lesy 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 10.12.2016
  (od: 01.08.2017 do: 19.11.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 02.04.2003 do: 19.11.2019)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 07.08.1995 do: 01.04.2003)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú všetci traja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu akciovej spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 14.07.1994 do: 06.08.1995)
Dozorná rada: 
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany 257 22
Česká republika
Vznik funkcie: 10.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 10.11.2008)
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany 257 22
Česká republika
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 11.11.2008 do: 10.11.2008)
Vendelín Chalupka - člen
Lermontova 7/7
Martin
Skončenie funkcie: 14.06.2002
  (od: 11.05.1998 do: 09.01.2003)
Mária Chovanová - člen
č. 384
Kysak
Skončenie funkcie: 14.06.2002
  (od: 11.05.1998 do: 09.01.2003)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
Vznik funkcie: 07.11.2008
  (od: 10.12.2008 do: 22.05.2012)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
Vznik funkcie: 07.11.2008 Skončenie funkcie: 07.11.2011
  (od: 23.05.2012 do: 22.05.2012)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
Vznik funkcie: 08.11.2011
  (od: 23.05.2012 do: 09.12.2014)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
Vznik funkcie: 08.11.2011 Skončenie funkcie: 08.11.2014
  (od: 10.12.2014 do: 09.12.2014)
Juraj Kaňuch - člen
71
Železník
Skončenie funkcie: 14.06.2002
  (od: 03.01.2000 do: 09.01.2003)
Miloš Kaňuch
71
Železník
Vznik funkcie: 28.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 09.12.2008)
Miloš Kaňuch
71
Železník
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 06.11.2008
  (od: 10.12.2008 do: 09.12.2008)
Miloš Kaňuch
71
Železník 087 01
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 10.01.2003 do: 14.07.2005)
Miloš Kaňuch
71
Železník 087 01
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 09.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Radim Kotlář
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 31.03.2010 do: 24.01.2011)
Ing. Radim Kotlář
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2010 Skončenie funkcie: 11.01.2011
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
Ing. Anton Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10 100 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 10.11.2008)
Ing. Anton Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10 100 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 11.11.2008 do: 10.11.2008)
Ing. Anton Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10 - Strašnice 100 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 11.11.2008 do: 30.03.2010)
Ing. Anton Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10 - Strašnice 100 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2008 Skončenie funkcie: 28.02.2010
  (od: 31.03.2010 do: 30.03.2010)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě 514/9
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2014
  (od: 20.03.2014 do: 29.12.2016)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě 514/9
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2014 Skončenie funkcie: 09.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Ing. Jan Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.10.2014
  (od: 10.12.2014 do: 29.12.2016)
Ing. Jan Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.10.2014 Skončenie funkcie: 09.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Ing. Ján Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 11.11.2008 do: 22.05.2012)
Ing. Ján Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2011
  (od: 23.05.2012 do: 22.05.2012)
Ing. Ján Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.10.2011
  (od: 23.05.2012 do: 09.12.2014)
Ing. Ján Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.10.2011 Skončenie funkcie: 02.10.2014
  (od: 10.12.2014 do: 09.12.2014)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
Vznik funkcie: 09.11.2014
  (od: 10.12.2014 do: 19.11.2019)
Bc. Peter Krkoš
1393
Oščadnica 023 01
Vznik funkcie: 10.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 19.11.2019)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě, Malá Strana 514/9
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 31.07.2017)
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany
Česká republika
  (od: 14.07.1994 do: 09.01.2003)
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany
Česká republika
Vznik funkcie: 14.07.1994
  (od: 10.01.2003 do: 14.07.2005)
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany
Česká republika
Vznik funkcie: 14.07.1994 Skončenie funkcie: 09.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. František Houdek
Na Kavčí skále 1697
Řičany
Česká republika
  (od: 14.07.1994 do: 02.01.2000)
Ing. Antom Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10
Česká republika
Vznik funkcie: 14.07.1994 Skončenie funkcie: 09.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Antom Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10
Česká republika
Vznik funkcie: 14.07.1994
  (od: 10.01.2003 do: 14.07.2005)
Ing. Antom Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10
Česká republika
  (od: 14.07.1994 do: 09.01.2003)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Červená Skala 325/6
Řež, Husinec 250 68
Česká repubika
Vznik funkcie: 12.01.2011
  (od: 25.01.2011 do: 19.03.2014)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Červená Skala 325/6
Řež, Husinec 250 68
Česká repubika
Vznik funkcie: 12.01.2011 Skončenie funkcie: 12.01.2014
  (od: 20.03.2014 do: 19.03.2014)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě, Malá Strana 514/9
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.12.2016
  (od: 01.08.2017 do: 19.11.2019)
Výška základného imania: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 23.02.2017 do: 19.11.2019)
500 000 EUR Rozsah splatenia: 500 000 EUR
  (od: 30.06.2009 do: 22.02.2017)
304 640 EUR Rozsah splatenia: 304 640 EUR
  (od: 21.05.2009 do: 29.06.2009)
8 960 000 Sk Rozsah splatenia: 8 960 000 Sk
  (od: 02.04.2003 do: 20.05.2009)
8 960 000 Sk
  (od: 03.09.1997 do: 01.04.2003)
7 730 000 Sk
  (od: 14.07.1994 do: 02.09.1997)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 EUR
  (od: 23.02.2017 do: 19.11.2019)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 000 EUR
  (od: 30.06.2009 do: 22.02.2017)
Počet: 8960
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 21.05.2009 do: 29.06.2009)
Počet: 8960
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.03.2000 do: 20.05.2009)
Počet: 8960
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.09.1997 do: 12.03.2000)
Počet: 7730
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.07.1994 do: 02.09.1997)
Akcionár: 
Elektrizace železnic Praha a.s.
1.pluku 5/211
Praha 8
Česká republika
  (od: 02.04.2003 do: 14.07.2005)
Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
Praha 4, Nusle 140 00
Česká republika
  (od: 15.07.2005 do: 19.11.2019)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1. 12. 2018
  (od: 23.07.2019)
Dátum vstupu do likvidácie: 1. 12. 2018
  (od: 20.12.2018 do: 22.07.2019)
 Likvidátor:
Ing. Jan Sobotka
Kuttelwascherova, Černý most, 928/15
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2018 Skončenie funkcie: 20.11.2019
  (od: 20.12.2018)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 20.12.2018)
Dátum ukončenia konania: 19. 6. 2019
  (od: 23.07.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 15.11.2019, na základe rozhodnutia jediného akcionára o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.12.2018, na základe predloženej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, tiež na základe predloženej účtovnej závierky vyhotovenej ku dňu skončenia likvidácie, súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina zo dňa 30.10.2019 a čestného vyhlásenia navrhovateľa o zničení všetkých akcií spoločnosti sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Elektrizácia železníc Kysak a.s., so sídlom Rosinská cesta 1/8223, 010 08 Žilina, IČO: 31 693 733 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 20.11.2019 VYMAZÁVA.
  (od: 20.11.2019)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 17.6.1994 pod číslom N 114/94 Nz 114/94 podľa § 172 a nasl. ust.
  (od: 14.07.1994 do: 19.11.2019)
Zmena stanov zo dňa 28.6.1995.
  (od: 07.08.1995 do: 19.11.2019)
Zmena stanov schválená VZ spoločnosti dňa 1.3.1996.
  (od: 02.04.1996 do: 19.11.2019)
Zmena stanov schválená VZ dňa 13.5.1997.
  (od: 03.09.1997 do: 19.11.2019)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 20.5.1999.
  (od: 11.08.1999 do: 19.11.2019)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 27.8.1999.
  (od: 03.01.2000 do: 19.11.2019)
Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 23. 5. 2001.
  (od: 26.06.2001 do: 19.11.2019)
Zmena stanov schválená na MVZ konanom dňa 30. 10. 2001.
  (od: 26.11.2001 do: 19.11.2019)
Zmena stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 195/02, Nz 195/02 zo dňa 22.5.2002 doplnený not. záp. č. N 414/02, Nz 414/02 zo dňa 29.11.2002.
  (od: 10.01.2003 do: 19.11.2019)
Zmena stanov a.s. zo dňa 26.11.2002.
  (od: 02.04.2003 do: 19.11.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR