Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10479/L

Business name: 
Elektrizácia železníc Kysak a.s.
  (from: 04/02/2003 until: 11/19/2019)
Elektrizácia železníc, Kysak, akciová spoločnosť
  (from: 07/14/1994 until: 04/01/2003)
Registered seat: 
Rosinská cesta 1/8223
Žilina 010 08
  (from: 01/01/2005 until: 11/19/2019)
Železničná stanica
Kysak 044 81
  (from: 07/14/1994 until: 12/31/2004)
Identification number (IČO): 
31 693 733
  (from: 07/14/1994)
Date of entry: 
07/14/1994
  (from: 07/14/1994)
Date of deletion: 
11/20/2019
  (from: 11/20/2019)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/20/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/14/1994)
Objects of the company: 
montáž a rekonštrukcia pre vlastnú potrebu a dodávateľsky, oprava a údržba dodávateľsky:
  (from: 07/14/1994 until: 11/25/2001)
a/ trakčných vedení, celoštátnych dráh a vlečiek, električkových a trolejových dráh
  (from: 07/14/1994 until: 11/25/2001)
b/ elektrických zariadení do 1000 V, diaľkových ovládaní pevných trakčných zariadení, vonkajších osvetlení a inštalácií budov
  (from: 07/14/1994 until: 11/25/2001)
c/ elektrických zariadení nad 1000 V, vedení vrátané zariadenia pre napájanie dráhového zabezpečovacieho zariadenia
  (from: 07/14/1994 until: 11/25/2001)
d/ zariadenia na aktívnu ochranu proti korózií bludnými JS prúdmi
  (from: 07/14/1994 until: 11/25/2001)
veľkoobchod s trakčnými stožiarmi, trolejovým materiálom, elektromontážnym a elektroinštalačným materiálom, so stavebným materiálom
  (from: 04/02/1996 until: 07/14/2005)
sprostredkovanie obchodu s trakčnými stožiarmi, trolejovým materiálom, elektromontážnym a elektroinštalačným materiálom a stavebným materiálom
  (from: 04/02/1996 until: 07/14/2005)
maloobchod so stavebným materiálom
  (from: 04/02/1996 until: 07/14/2005)
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba: 1. trakčné vedenia železničných dráh 2. elektrických zariadení do 1000 V striedavých vrátane a do 1500 V jednosmerných vrátane nasledujúcich druhov zariadení: diaľkové ovládanie pevných trakčných zariadení vonkajšie osvetlenie elektrická inštalácia budov elektrických zariadení v prostredí s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár elektrický ohrev výhybiek 3. bleskozvody
  (from: 11/26/2001 until: 01/09/2003)
montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba: trakčné napájacie a spínacie stanice a trakčné vedenie železničných dráh trakčné napájacie stanice a trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh elektrické zariadenie nad 1000 V striedavých a nad 1500 V jednosmerných týchto zaraidení: vedenie vzdušné aj kábelové; transformovne elektrických zariadení, ktorých striedavé menovité napätie neprevyšuje 1000 V, alebo ich jednosmerné menovité napätie neprevyšuje 1500 V týchto zariadení: diaľkové ovládani pevných trakčných vedení; vonkajšie osvetlenie železničných priestorov; inštalácia budov; rozvodne a rozvádzače; elektrický ohrev výhybiek; elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní) podľa STN EN 60079-14; prevádzkovanie dopravy na dráhe; ubytovacie služby v rozsahu voľných živností bleskozvody
  (from: 01/10/2003 until: 07/14/2005)
veľkoobchod s trakčnými stožiarmi, trolejovým materiálom, elektromontážnym a elektroinštalačným materiálom, so stavebným materiálom
  (from: 07/15/2005 until: 11/19/2019)
sprostredkovanie obchodu s trakčnými stožiarmi, trolejovým materiálom, elektromontážnym a elektroinštalačným materiálom a stavebným materiálom
  (from: 07/15/2005 until: 11/19/2019)
maloobchod so stavebným materiálom
  (from: 07/15/2005 until: 11/19/2019)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy a skúšok ďalej uvedených určených technických zariadení elektrických: 1. elektrické inštalácie bez obmedzenia napätia vrátane pevných trakčných zariadení železničných, električkových a trolejbusových dráh 2. zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny. Vzťahuje sa aj na elektrické zariadenie v priestoroch s nebezpečím výbuchu výbušných plynných atmosfér. Vykonávanie hore uvedených činností sa nevzťahuje na: - elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia - elektrické zariadenie dráhových vozidiel - elektrické zariadenie lanových dráh - elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečím výbuchu horľavých prachov a v priestoroch s nebezpečím požiaru alebo výbuchu výbušnín
  (from: 07/15/2005 until: 11/19/2019)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 07/15/2005 until: 11/19/2019)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/15/2005 until: 11/19/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/02/2003 until: 11/19/2019)
Managing board
  (from: 08/07/1995 until: 04/01/2003)
Managing board
  (from: 07/14/1994 until: 08/06/1995)
Ing. Ladislav Dimun - člen
Uhrova 2992
Bratislava
  (from: 01/03/2000 until: 06/25/2001)
Ing. Martin Janovský - člen
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
From: 06/10/2005
  (from: 07/15/2005 until: 11/10/2008)
Ing. Martin Janovský - člen
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
From: 06/10/2005 Until: 09/30/2008
  (from: 11/11/2008 until: 11/10/2008)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
From: 10/01/2008
  (from: 11/11/2008 until: 05/22/2012)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
From: 10/01/2008 Until: 10/01/2011
  (from: 05/23/2012 until: 05/22/2012)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
From: 10/02/2011
  (from: 05/23/2012 until: 12/09/2014)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mnichovice 251 64
Česká republika
From: 10/02/2011 Until: 10/02/2014
  (from: 12/10/2014 until: 12/09/2014)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mníchovice 251 64
Česká republika
From: 10/03/2014
  (from: 12/10/2014 until: 07/31/2017)
Juraj Kaňuch
71
Železník
  (from: 07/14/1994 until: 09/12/1995)
Juraj Kaňuch
71
Železník
  (from: 11/26/1997 until: 05/10/1998)
Juraj Kaňuch - predseda
71
Železník
  (from: 09/13/1995 until: 11/25/1997)
Juraj Kaňuch - predseda
71
Železník
  (from: 05/11/1998 until: 01/02/2000)
Ing. Tomáš Kondor - predseda predstavenstva
Lidické Námestie 923/7
Košice-Dargovských hrdinov 040 22
From: 10/03/2014
  (from: 12/10/2014 until: 12/29/2016)
Ing. Tomáš Kondor - predseda predstavenstva
Lidické Námestie 923/7
Košice-Dargovských hrdinov 040 22
From: 10/03/2014 Until: 12/09/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Ing. Radim Kotlář
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 01/13/2014
  (from: 03/20/2014 until: 12/29/2016)
Ing. Radim Kotlář
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 01/13/2014 Until: 12/09/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Ing. Radim Kotlář - člen
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 01/12/2011
  (from: 01/25/2011 until: 03/19/2014)
Ing. Radim Kotlář - člen
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 01/12/2011 Until: 01/12/2014
  (from: 03/20/2014 until: 03/19/2014)
Ing. Radim Kotlář - člen
Polenská, Újedz nad Lesy 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 12/10/2016
  (from: 12/30/2016 until: 07/31/2017)
Ing. Tibor Kováč - člen
137
Stupné
  (from: 08/11/1999 until: 01/02/2000)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
  (from: 01/03/2000 until: 01/09/2003)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
From: 09/02/1999
  (from: 01/10/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
From: 09/02/1999 Until: 06/09/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
From: 06/10/2005
  (from: 07/15/2005 until: 11/10/2008)
Ing. Tibor Kováč - predseda
232
Stupné
From: 06/10/2005 Until: 09/30/2008
  (from: 11/11/2008 until: 11/10/2008)
Ing. Tibor Kováč - predseda predstavenstva
232
Stupné 018 12
From: 10/01/2008
  (from: 11/11/2008 until: 05/22/2012)
Ing. Tibor Kováč - predseda predstavenstva
232
Stupné 018 12
From: 10/01/2008 Until: 10/01/2011
  (from: 05/23/2012 until: 05/22/2012)
Ing. Tibor Kováč - predseda predstavenstva
232
Stupné 018 12
From: 10/02/2011
  (from: 05/23/2012 until: 12/09/2014)
Ing. Tibor Kováč - predseda predstavenstva
232
Stupné 018 12
From: 10/02/2011 Until: 10/02/2014
  (from: 12/10/2014 until: 12/09/2014)
Ing. Tomáš Mareček - člen predstavenstva
U stadionu 521/V
Dačice 380 01
Česká republika
From: 05/26/2009
  (from: 06/30/2009 until: 06/11/2012)
Ing. Tomáš Mareček - člen predstavenstva
U stadionu 521/V
Dačice 380 01
Česká republika
From: 05/26/2009 Until: 05/26/2012
  (from: 06/12/2012 until: 06/11/2012)
Ing. Dezider Orenič - člen predstavenstva
Nižné Chmeľníky 15
Košice - Myslava 040 16
From: 10/01/2008
  (from: 11/11/2008 until: 06/29/2009)
Ing. Dezider Orenič - člen predstavenstva
Nižné Chmeľníky 15
Košice - Myslava 040 16
From: 10/01/2008 Until: 05/25/2009
  (from: 06/30/2009 until: 06/29/2009)
Ing. Jan Sobotka - podpredseda
kpt. Stránského 16/989
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 06/10/2005
  (from: 07/15/2005 until: 11/10/2008)
Ing. Jan Sobotka - podpredseda
kpt. Stránského 16/989
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 06/10/2005 Until: 09/30/2008
  (from: 11/11/2008 until: 11/10/2008)
Ing. Jan Sobotka - predseda predstavenstva
Kuttelwascherova, Černý Most 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 12/10/2016
  (from: 12/30/2016 until: 07/31/2017)
Mgr. Ladislav Uhriňák - člen
Park Mládeže 2
Košice
  (from: 06/26/2001 until: 01/09/2003)
Mgr. Ladislav Uhriňák - člen
Park Mládeže 2
Košice
From: 05/23/2001
  (from: 01/10/2003 until: 07/14/2005)
Mgr. Ladislav Uhriňák - člen
Park Mládeže 2
Košice
From: 05/23/2001 Until: 06/09/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Luděk Valtr - člen predstavenstva
Dvořisko 3
Choceň 565 01
Česká republika
From: 05/27/2012
  (from: 06/12/2012 until: 09/20/2016)
Ing. Luděk Valtr - člen predstavenstva
Dvořisko 3
Choceň 565 01
Česká republika
From: 05/27/2012 Until: 08/29/2016
  (from: 09/21/2016 until: 09/20/2016)
Ing. Luděk Valtr - člen predstavenstva
Dvořisko 3
Choceň 565 01
Česká republika
From: 08/30/2016
  (from: 09/21/2016 until: 07/31/2017)
Ing. Marián Žido
č. 9
Ruskov
  (from: 07/14/1994 until: 09/12/1995)
Ing. Marián Žido - člen
9
Ruskov
  (from: 11/26/1997 until: 08/10/1999)
Ing. Marián Žido - člen
č. 9
Ruskov
  (from: 09/13/1995 until: 11/25/1997)
Ing. Ivo Matušek - podpredseda
Suchý Vršek 2135
Praha 5
Česká republika
  (from: 05/11/1998 until: 01/09/2003)
Ing. Ivo Matušek - podpredseda
Suchý Vršek 2135
Praha 5
Česká republika
From: 12/04/1997
  (from: 01/10/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Ivo Matušek - podpredseda
Suchý Vršek 2135
Praha 5
Česká republika
From: 12/04/1997 Until: 06/09/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Zdeněk Směja
Bubenská 421/3
Praha 7
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Železničná stanica
Kysak
  (from: 07/14/1994 until: 09/12/1995)
Ing. Zdeněk Směja - člen
Bubenská 421/3
Praha 7
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Železničná stanica
Kysak
  (from: 09/13/1995 until: 05/10/1998)
Ing. Martin Janovský - podpredseda predstavenstva
Závěrka 712
Mníchovice 251 64
Česká republika
From: 10/03/2014
  (from: 08/01/2017 until: 11/19/2019)
Ing. Luděk Valtr - člen predstavenstva
Dvořisko 3
Choceň 565 01
Česká republika
From: 08/30/2016
  (from: 08/01/2017 until: 11/19/2019)
Ing. Jan Sobotka - predseda predstavenstva
Kuttelwascherova, Černý Most 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 12/10/2016
  (from: 08/01/2017 until: 11/19/2019)
Ing. Radim Kotlář - člen
Polenská, Újedz nad Lesy 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 12/10/2016
  (from: 08/01/2017 until: 11/19/2019)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/02/2003 until: 11/19/2019)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/07/1995 until: 04/01/2003)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú všetci traja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu akciovej spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/14/1994 until: 08/06/1995)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/23/2017 until: 11/19/2019)
500 000 EUR Paid up: 500 000 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 02/22/2017)
304 640 EUR Paid up: 304 640 EUR
  (from: 05/21/2009 until: 06/29/2009)
8 960 000 Sk Paid up: 8 960 000 Sk
  (from: 04/02/2003 until: 05/20/2009)
8 960 000 Sk
  (from: 09/03/1997 until: 04/01/2003)
7 730 000 Sk
  (from: 07/14/1994 until: 09/02/1997)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 EUR
  (from: 02/23/2017 until: 11/19/2019)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 02/22/2017)
Number of shares: 8960
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 05/21/2009 until: 06/29/2009)
Number of shares: 8960
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/13/2000 until: 05/20/2009)
Number of shares: 8960
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/1997 until: 03/12/2000)
Number of shares: 7730
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/14/1994 until: 09/02/1997)
Stockholder: 
Elektrizace železnic Praha a.s.
1.pluku 5/211
Praha 8
Česká republika
  (from: 04/02/2003 until: 07/14/2005)
Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
Praha 4, Nusle 140 00
Česká republika
  (from: 07/15/2005 until: 11/19/2019)
Supervisory board: 
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany 257 22
Česká republika
From: 06/10/2005
  (from: 07/15/2005 until: 11/10/2008)
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany 257 22
Česká republika
From: 06/10/2005 Until: 09/30/2008
  (from: 11/11/2008 until: 11/10/2008)
Vendelín Chalupka - člen
Lermontova 7/7
Martin
Until: 06/14/2002
  (from: 05/11/1998 until: 01/09/2003)
Mária Chovanová - člen
č. 384
Kysak
Until: 06/14/2002
  (from: 05/11/1998 until: 01/09/2003)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
From: 11/07/2008
  (from: 12/10/2008 until: 05/22/2012)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
From: 11/07/2008 Until: 11/07/2011
  (from: 05/23/2012 until: 05/22/2012)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
From: 11/08/2011
  (from: 05/23/2012 until: 12/09/2014)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
From: 11/08/2011 Until: 11/08/2014
  (from: 12/10/2014 until: 12/09/2014)
Juraj Kaňuch - člen
71
Železník
Until: 06/14/2002
  (from: 01/03/2000 until: 01/09/2003)
Miloš Kaňuch
71
Železník
From: 06/28/2005
  (from: 07/15/2005 until: 12/09/2008)
Miloš Kaňuch
71
Železník
From: 06/28/2005 Until: 11/06/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Miloš Kaňuch
71
Železník 087 01
From: 06/14/2002
  (from: 01/10/2003 until: 07/14/2005)
Miloš Kaňuch
71
Železník 087 01
From: 06/14/2002 Until: 06/09/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Radim Kotlář
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 03/01/2010
  (from: 03/31/2010 until: 01/24/2011)
Ing. Radim Kotlář
Polenská 2107
Praha 9 190 16
Česká republika
From: 03/01/2010 Until: 01/11/2011
  (from: 01/25/2011 until: 01/24/2011)
Ing. Anton Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10 100 00
Česká republika
From: 06/10/2005
  (from: 07/15/2005 until: 11/10/2008)
Ing. Anton Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10 100 00
Česká republika
From: 06/10/2005 Until: 09/30/2008
  (from: 11/11/2008 until: 11/10/2008)
Ing. Anton Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10 - Strašnice 100 00
Česká republika
From: 10/01/2008
  (from: 11/11/2008 until: 03/30/2010)
Ing. Anton Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10 - Strašnice 100 00
Česká republika
From: 10/01/2008 Until: 02/28/2010
  (from: 03/31/2010 until: 03/30/2010)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě 514/9
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/13/2014
  (from: 03/20/2014 until: 12/29/2016)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě 514/9
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/13/2014 Until: 12/09/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Ing. Jan Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 10/03/2014
  (from: 12/10/2014 until: 12/29/2016)
Ing. Jan Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 10/03/2014 Until: 12/09/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Ing. Ján Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 10/01/2008
  (from: 11/11/2008 until: 05/22/2012)
Ing. Ján Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 10/01/2008 Until: 10/01/2011
  (from: 05/23/2012 until: 05/22/2012)
Ing. Ján Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 10/02/2011
  (from: 05/23/2012 until: 12/09/2014)
Ing. Ján Sobotka
Kuttelwascherova 928/15
Praha 9 198 00
Česká republika
From: 10/02/2011 Until: 10/02/2014
  (from: 12/10/2014 until: 12/09/2014)
Iveta Kandrová
Okružná 549/7
Jaklovce 055 61
From: 11/09/2014
  (from: 12/10/2014 until: 11/19/2019)
Bc. Peter Krkoš
1393
Oščadnica 023 01
From: 12/10/2016
  (from: 12/30/2016 until: 11/19/2019)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě, Malá Strana 514/9
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 12/10/2016
  (from: 12/30/2016 until: 07/31/2017)
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany
Česká republika
  (from: 07/14/1994 until: 01/09/2003)
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany
Česká republika
From: 07/14/1994
  (from: 01/10/2003 until: 07/14/2005)
JUDr. Alexander Fedoročko
Havlíčkova 441
Čerčany
Česká republika
From: 07/14/1994 Until: 06/09/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. František Houdek
Na Kavčí skále 1697
Řičany
Česká republika
  (from: 07/14/1994 until: 01/02/2000)
Ing. Antom Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10
Česká republika
From: 07/14/1994 Until: 06/09/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Antom Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10
Česká republika
From: 07/14/1994
  (from: 01/10/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Antom Mruškovič
Gutova 26/2134
Praha 10
Česká republika
  (from: 07/14/1994 until: 01/09/2003)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Červená Skala 325/6
Řež, Husinec 250 68
Česká repubika
From: 01/12/2011
  (from: 01/25/2011 until: 03/19/2014)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Červená Skala 325/6
Řež, Husinec 250 68
Česká repubika
From: 01/12/2011 Until: 01/12/2014
  (from: 03/20/2014 until: 03/19/2014)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě, Malá Strana 514/9
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 12/10/2016
  (from: 08/01/2017 until: 11/19/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2018
  (from: 07/23/2019)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2018
  (from: 12/20/2018 until: 07/22/2019)
 Liquidators:
Ing. Jan Sobotka
Kuttelwascherova, Černý most, 928/15
Praha 198 00
Česká republika
From: 12/01/2018 Until: 11/20/2019
  (from: 12/20/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/20/2018)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/19/2019
  (from: 07/23/2019)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 15.11.2019, na základe rozhodnutia jediného akcionára o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.12.2018, na základe predloženej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, tiež na základe predloženej účtovnej závierky vyhotovenej ku dňu skončenia likvidácie, súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina zo dňa 30.10.2019 a čestného vyhlásenia navrhovateľa o zničení všetkých akcií spoločnosti sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Elektrizácia železníc Kysak a.s., so sídlom Rosinská cesta 1/8223, 010 08 Žilina, IČO: 31 693 733 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 20.11.2019 VYMAZÁVA.
  (from: 11/20/2019)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 17.6.1994 pod číslom N 114/94 Nz 114/94 podľa § 172 a nasl. ust.
  (from: 07/14/1994 until: 11/19/2019)
Zmena stanov zo dňa 28.6.1995.
  (from: 08/07/1995 until: 11/19/2019)
Zmena stanov schválená VZ spoločnosti dňa 1.3.1996.
  (from: 04/02/1996 until: 11/19/2019)
Zmena stanov schválená VZ dňa 13.5.1997.
  (from: 09/03/1997 until: 11/19/2019)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 20.5.1999.
  (from: 08/11/1999 until: 11/19/2019)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 27.8.1999.
  (from: 01/03/2000 until: 11/19/2019)
Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 23. 5. 2001.
  (from: 06/26/2001 until: 11/19/2019)
Zmena stanov schválená na MVZ konanom dňa 30. 10. 2001.
  (from: 11/26/2001 until: 11/19/2019)
Zmena stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 195/02, Nz 195/02 zo dňa 22.5.2002 doplnený not. záp. č. N 414/02, Nz 414/02 zo dňa 29.11.2002.
  (from: 01/10/2003 until: 11/19/2019)
Zmena stanov a.s. zo dňa 26.11.2002.
  (from: 04/02/2003 until: 11/19/2019)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person